Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Διαδρομή άρθρου: Ενότητες θεμάτων / Αντιμετώπιση προβλημάτων
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Περιγραφή

Γενικά

Αντιμετώπιση

Διαγραφή προσωρινών αρχείων

Κατάργηση προτύπων και προσθέτων προγραμμάτων

Αντικατάσταση Βασικού προτύπου

Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης

Επαναπροσδιορισμός συντομεύσεων

Εναλλακτικές συντομεύσεις

Άλλοι πιθανοί έλεγχοι

Οι συντομεύσεις CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V δεν λειτουργούν στο Word

Περιγραφή

Επιλέγετε ένα απόσπασμα κειμένου σε ένα έγγραφο του Word και χρησιμοποιείτε τιν συντόμευση CTRL+X για να κάνετε αποκοπή του κειμένου, ή την συντόμευση CTRL+C για να κάνετε αντιγραφή του κειμένου στο Πρόχειρο. Όταν κάνετε κλικ σε ένα διαφορετικό σημείο του εγγράφου ή σε ένα διαφορετικό έγγραφο και χρησιμοποιείτε την συντόμευση CTRL+V το απόσπασμα του κειμένου δεν επικολλάται στο έγγραφο.

Γενικά

Το πρόβλημα αυτό είναι αρκετά παλιό χωρίς να έχει δοθεί ακόμα απάντηση από την Microsοft. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πρόβλημα φαίνεται να παρουσιάζεται "τυχαία", να οφείλεται σε διαφορετικές αιτίες ή να προκύπτει από συνδυασμό διαφορετικών παραγόντων. Ορισμένοι από τους συντελεστές που προκαλούν το πρόβλημα μπορεί να είναι η εγκατάσταση ενός νέου προγράμματος, η αυτόματη εγκατάσταση μιας ενημέρωσης του Microsoft Office ή των Windows, η καταστροφή ή δυσλειτουργία ενός πρόσθετου του Office κ.ά.

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι διαδικασίες που αναφέρονται στη συνέχεια δεν στηρίζονται σε τεκμηρίωση της Microsoft. Αν και οι περισσότερες προτάσεις είναι γενικά βήματα συντήρησηες και επιδιόρθωσης του Word, και προτείνονται από ειδικούς του Word (Word MVPs) ακολουθήστε τα με προσοχή και με δική σας ευθύνη. Επιπλέον, αν πιστεύετε ότι κάποια από τις διαδικασίες δεν είναι "για τα μέτρα σας", είναι προτιμότερο να μη την εφαρμόσετε, παρά να δημιουργήσετε σοβαρότερο πρόβλημα.

Αντιμετώπιση

Κατ' αρχάς ελέγξτε αν το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο στο Word και δεν είναι γενικό, που πιθανόν να οφείλεται σε χαλασμένο πληκτρολόγιο. Δοκιμάστε αν η συντομεύσεις λειτουργούν όταν χρησιμοποιείτε το δεξί πλήκτρο CTRL. Αν είναι δυνατόν δοκιμάστε με ένα διαφορετικό πληκτρολόγιο. Επίσης δοκιμάστε αν το πρόβλημα εμφανίζεται και σε άλλα προγράμματα εκτός του Word. Π.χ. δοκιμάστε τις συντομεύσεις με ένα κείμενο στο Σημειωματάριο των Windows. Εφ' όσον βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο στο Word ακολουθήστε τις επόμενες διαδικασίες που πιθανόν να λύσουν το πρόβλημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετά από κάθε μία από τις διαδικασίες ανοίξτε το Word και ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει λυθεί.

Διαγραφή προσωρινών αρχείων

Το Word δημιουργεί αυτόματα διάφορα προσωρινά αρχεία, ανάλογα με την εργασία που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα, και τα αρχεία αυτά τα διαγράφει επίσης αυτόματα, όταν κλείνετε το Word. Τα προσωρινά αρχεία πιθανόν να μη διαγράφονται σε ορισμένες περιπτώσεις και, αν και δεν δημιουργούν συνήθως προβλήματα, καλό είναι να τα διαγράφετε.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα προσωρινά αρχεία και για τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί το Word δείτε στο επόμενο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

KB 211632: Περιγραφή του τρόπου δημιουργίας προσωρινών αρχείων από το Word [1]

 1. Κλείστε το Word και κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 2. Εμφανίστε την Εξερεύνηση Windows (Πλήκτρο Windows+E).
 3. Κάνετε κλικ σε ένα κενό σημείο της γραμμής διευθύνσεων (όχι πάνω στο όνομα ενός φακέλου που υπάρχει ήδη εκεί) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την επόμενη διεύθυνση:

  %userprofile%\AppData\Local\Temp

 4. Πατήστε ENTER.
 5. Επιλέξτε όλα τα περιεχόμενα του φακέλου (CTRL+A) και πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Ο φάκελος Temp χρησιμοποιείται από πολλά προγράμματα που δημιουργούν προσωρινά αρχεία και φακέλους. Μπορείτε να διαγράψετε άφοβα τα περιεχόμενά του, εκτός κι αν εσείς έχετε τοποθετήσει εκεί δικά σας αρχεία (πολύ κακή τακτική).
  • Πιθανόν να εμφανιστεί μήνυμα ότι ένα αρχείο χρησιμοποιείται και δεν είναι δυνατή η διαγραφή του. Επιλέξτε Παράβλεψη και συνεχίστε με την διαγραφή των υπολοίπων.

Κατάργηση προτύπων και προσθέτων προγραμμάτων

Απενεργοποιήστε ένα-ένα τα πρότυπα και τα πρόσθετα που τυχόν έχετε φορτώσει στο Word για να ελέγξετε αν κάποιο από αυτά προκαλεί το πρόβλημα. Για αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας δείτε το θέμα Φόρτωση ή κατάργηση προτύπων και προσθέτων [2].

Αντικατάσταση βασικού προτύπου

Το βασικό πρότυπο του Word περιέχει πληροφορίες για την βασική μορφοποίηση του εγγράφου και άλλα στοιχεία, όπως είναι τα μπλοκ δόμησης. Επιπλέον με την πάροδο της χρήσης μπορεί να προστεθούν και άλλα στοιχεία από τον χρήστη, όπως είναι οι μακροεντολές, τα προσαρμοσμένα στυλ πινάκων, τα αυτόματα κείμενα κ.λπ. Με την αντικατάσταση δημιουργείτε ένα νέο βασικό πρότυπο που επαναφέρει τις βασικές λειτουργίες του προτύπου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Με την αντικατάσταση του προτύπου όλες οι προσαρμοσμένες λειτουργίες που είχατε δημιουργήσει θα καταργηθούν. Στην επόμενη διαδικασία περιγράφεται η προσωρινή κατάργησή του, ώστε να επαναφέρετε το βασικό πρότυπο που χρησιμοποιείτε αν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε αυτό.

 1. Κλείστε το Word αν το έχετε ανοικτό και εμφανίστε την Εξερεύνηση των Windows (Πλήκτρο Windows+E).
 2. Κάνετε κλικ σε ένα κενό σημείο της γραμμής διευθύνσεων (όχι πάνω στο όνομα ενός φακέλου που υπάρχει ήδη εκεί) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε μία από τις επόμενες διευθύνσεις:
  • Για ελληνικό Word: %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Πρότυπα
  • Για αγγλικό Word: %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates
 3. Πατήστε ENTER.
 4. Μετονομάστε το αρχείο Normal (ή Normal.dotm αν εμφανίζονται οι επεκτάσεις αρχείων) π.χ. σε NormalOLD.
 5. Ανοίξτε το Word και ελέγξτε αν το πρόβλημα διορθώθηκε.

  Το Word δημιουργεί αυτόματα κατά το άνοιγμα, ένα καινούργιο πρότυπο. Αν το πρόβλημα διορθώθηκε, θα πρέπει να καταργήσετε (διαγράψετε) οριστικά το πρότυπο που χρησιμοποιούσατε (αυτό που μετονομάσατε σε NormalOLD). Αν το πρόβλημα δεν διορθώθηκε, κλείστε το Word και επιστρέψτε στην Εξερεύνηση των Windows. Διαγράψτε το νέο αρχείο Normal και μετονομάστε πάλι το NormalOLD σε Normal για να επαναφέρετε το πρότυπο που χρησιμοποιούσατε.

Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης

To Word ακολουθεί ορισμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όταν κάνετε αντιγραφή και επικόλληση μορφοποιημένου κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά αυτές τις ρυθμίσεις για να ελέγξετε αν το πρόβλημα λύθηκε. Αλλάξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ιδίως στα πεδία Επικόλληση μέσα στο ίδιο έγγραφο και στο πεδίο Επικόλληση μεταξύ εγγράφων. Για την αναλυτική διαδικασία δείτε το θέμα Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης [3].

Επαναπροσδιορισμός συντομεύσεων

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε εκ νέου τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις ενέργειες Αποκοπής, Αντιγραφής και Επικόλλησης. Για την αναλυτική διαδικασία δείτε το θέμα Αντιστοίχιση συντόμευσης πληκτρολογίου σε ενέργεια ή λειτουργία του Word [4]. Θυμηθείτε ότι η συντόμευση CTRL+X αντιστοιχεί στην εντολή EditCut, η συντόμευση CTRL+C στην εντολή EditCopy και η συντόμευση CTRL+V στην εντολή EditPaste. Σημειώστε επίσης ότι, ακόμα κι αν κάθε εντολή φαίνεται ήδη αντιστοιχισμένη στην ανάλογη συντόμευση, καταργήστε την και δημιουργήστε την αντιστοίχιση από την αρχή.

Εναλλακτικές συντομεύσεις

Αντί για τις γνωστές συντομεύσεις Αποκοπής, Αντιγραφής και Επικόλλησης, το Word διαθέτει εναλλακτικές συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Αυτή είναι μια λύση που μπορείτε να εφαρμόσετε προσωρινά, με την ελπίδα ότι το πρόβλημα όσο ξαφνικά εμφανίστηκε άλλο τόσο ξαφνικά θα διορθωθεί από μόνο του!

Άλλοι πιθανοί έλεγχοι

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] http://support.microsoft.com/kb/211632/el

[2] www.adaeion.gr/word/c/load_templates_and_addins.html

[3] www.adaeion.gr/word/c/customize_paste_options.html

[4] www.adaeion.gr/word/c/assign_shortcuts.html

[5] http://windows.microsoft.com/el-GR/windows7/products/features/system-restore

Δημοσίευση: Τετάρτη, 9 Μαρ 2011