Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Διαδρομή άρθρου: Ενότητες θεμάτων / Αντιμετώπιση προβλημάτων
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Αντιστοίχιση συντόμευσης πληκτρολογίου σε ενέργεια ή λειτουργία του Word

Αντιστοίχιση μ ακροεντολής σε συντόμευση ή κουμπί

Προσθήκη κουμπιού στην γραμμή εργαλείων σύντομης πρόσβασης

Προσαρμογή της κορδέλας στο Word 2010

Η μακροεντολή δεν εκτελείται όταν χρησιμοποιώ την αντίστοιχη συντόμευση ή κουμπί

Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται όταν η μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσετε δεν είναι διαθέσιμη. Για να είναι διαθέσιμη μία μακροεντολή πρέπει να είναι αποθηκευμένη στο πρότυπο ή σε ένα από τα έγγραφα που έχετε ανοικτά την δεδομένη στιγμή. Εφαρμόστε την επόμενη διαδικασία για να ελέγξετε αν η μακροεντολή είναι διαθέσιμη.

 1. Στο Word 2007 κάνετε κλικ στο κουμπί Office και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

  Στο Word 2010 επιλέξτε την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.

 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word πατήστε Προσαρμογή (Word 2007) ή Προσαρμογή κορδέλας (Word 2010).
 3. Πατήστε το κουμπί Προσαρμογή.

  Προσαρμογή πληκτρολογίου

  Εικ. 1 Πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου

 4. Στο πεδίο Κατηγορίες του πλαισίου διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου επιλέξτε Μακροεντολές.
 5. Κάνετε ένα από τα εξής:
  • Αν το όνομα της μακροεντολής δεν εμφανίζεται στην λίστα του πεδίου Μακροεντολές. τότε δεν είναι αποθηκευμένη στο τρέχον πρότυπο ή σε ένα από τα έγγραφα που έχετε ανοικτά την δεδομένη στιγμή. Κλείστε όλα τα πλαίσια διαλόγου και χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Οργάνωση [1], αν θέλετε να αντιγράψετε την μακροεντολή στο τρέχον πρότυπο ή έγγραφο, από ένα άλλο.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκ προεπιλογής η λίστα κάτω από το πεδίο Μακροεντολές εμφανίζει τα ονόματα των μακροεντολών που είναι αποθηκευμένες στο πρότυπο. Για να ελέγξετε αν η μακροεντολή είναι αποθηκευμένη σε ένα έγγραφο, επιλέξτε το όνομα του στο πεδίο Αποθήκευση αλλαγών στο.

  • Αν το όνομα της μακροεντολής εμφανίζεται στην λίστα του πεδίου Μακροεντολές, κάνετε κλικ για να το επιλέξετε και βεβαιωθείτε ότι ο συνδυασμός που προσπαθούσατε να χρησιμοποιήσετε για την εκτέλεση της μακροεντολής περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα του πεδίου Ισχύοντα πλήκτρα.
   • Αν το πεδίο Ισχύοντα πλήκτρα είναι κενό μπορείτε να δημιουργήσετε μια καινούργια συντόμευση [2].
   • Αν στο πεδίο Ισχύοντα πλήκτρα αναφέρεται άλλη συντόμευση από εκείνη που προσπαθούσατε να χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιήστε την ισχύουσα για να εκτελέσετε την μακροεντολή.
 6. Αφού ολοκληρώσετε τον έλεγχο διαθεσιμότητας της μακροεντολής κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Η μακροεντολή είναι δυνατόν να μην εκτελείται με μία συντόμευση πληκτρολογίου, ακόμα κι αν είναι διαθέσιμη, όταν ισχύει το επόμενο σενάριο.

Αν δοκιμάσετε να εκτελέσετε την μακροεντολή με την συντόμευση, όταν είναι ανοιγμένο μόνο το πρότυπο ή έγγραφο Β η μακροεντολή δεν θα εκτελεστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ωστόσο, η μακροεντολή θα εκτελεστεί αν είχε αρχικά αποθηκευτεί στο βασικό πρότυπο (Normal.dotm), αφού αυτό είναι πάντα ενεργό στο Word. Επίσης θα εκτελεστεί αν είναι ταυτόχρονα ανοικτά και το έγγραφο Α και το έγγραφο Β, επειδή το Word θα "διαβάσει" την συντόμευση από το έγγραφο που είχε δημιουργηθεί.

Η συντόμευση πληκτρολογίου δεν αντιγράφεται κατά την αντιγραφή της αντίστοιχης μακροεντολής μεταξύ εγγράφων ή προτύπων. Θα χρειαστεί να επαναλάβετε εξ αρχής την διαδικασία αντιστοίχισης [2].

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/c/organizer_dialog_box.html

[2] www.adaeion.gr/word/c/assign_shortcuts.html

Δημοσίευση: Δευτέρα, 19 Ιουλ 2010