Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Διαδρομή άρθρου: Ενότητες θεμάτων / Αντιμετώπιση προβλημάτων
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Το Word δεν βρίσκει το στοιχείο που ψάχνω

Το Word δεν βρίσκει ή δεν αντικαθιστά ορισμένα γραφικά ή αντικείμενα

Όταν χρησιμοποιώ χαρακτήρες μπαλαντέρ το Word δεν εντοπίζει ορισμένο κείμενο

Όταν χρησιμοποιώ χαρακτήρες μπαλαντέρ το Word δεν αναζητά ορισμένα στοιχεία

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Εύρεση κειμένου (Word 2007)

Πώς λειτουργεί η Εύρεση στο Word 2010

Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση

Εύρεση ειδικών χαρακτήρων

Αναζήτηση με την χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Αντικατάσταση κειμένου, μορφοποίησης και άλλων στοιχείων

Συνηθισμένα προβλήματα με την Εύρεση και αντικατάσταση

Το Word δεν βρίσκει το στοιχείο που ψάχνω

Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε προσδιορίσει σωστά το κείμενο ή τη μορφοποίηση που αναζητάτε. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση και προσδιορίστε το κείμενο ή τη μορφοποίηση στο πλαίσιο Εύρεση του.

Πληκτρολογήστε σωστά το κείμενο που αναζητάτε Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κάνει λάθος στην πληκτρολόγηση του κειμένου και ότι δεν έχετε προσθέσει επιπλέον διαστήματα πριν ή έπειτα από αυτό.

Ορίστε σωστά τη μορφοποίηση Εάν θέλετε να καταργήσετε τη μορφοποίηση για την αναζήτηση, κάντε κλικ στο κουμπί Χωρίς μορφοποίηση.

Μην επιλέξετε κείμενο πριν να ξεκινήσετε την αναζήτηση Διαφορετικά, το Word ψάχνει μόνο στο επιλεγμένο κείμενο. (Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση στο επιλεγμένο κείμενο, το Word εμφανίζει μήνυμα εάν θέλετε να συνεχίσετε την αναζήτηση και στο υπόλοιπο κείμενο. Εάν εκεί πατήσετε "Όχι" λόγω απροσεξίας ή κεκτημένης ταχύτητας, η αναζήτηση θα σταματήσει).

Επιλέξτε "Παντού" στο πλαίσιο "Αναζήτηση" Εάν επιλέξετε Επάνω ή Κάτω, το Word ψάχνει μόνο στο κύριο έγγραφο (όχι στις κεφαλίδες, στις υποσημειώσεις, στα σχόλια κ.ο.κ.).

Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Ταίριασμα πεζών - κεφαλαίων" Εάν έχετε επιλέξει αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το Word βρίσκει μόνο το κείμενο με τα καθορισμένα κεφαλαία ή πεζά (για παράδειγμα, αν αναζητήσετε τη λέξη "πολλά", το Word δεν θα βρει τις λέξεις "Πολλά" ή "ΠΟΛΛΑ").

Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Μόνο ολόκληρες λέξεις" Εάν έχετε επιλέξει αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το Word βρίσκει μόνο ολόκληρες λέξεις (για παράδειγμα, αν αναζητήσετε τη λέξη "δια", το Word δεν θα βρει τη λέξη "διασκέδαση").

Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ" Εάν έχετε επιλέξει αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το Word ερμηνεύει μερικούς χαρακτήρες (για παράδειγμα, το "?") ως χαρακτήρες μπαλαντέρ.

Το Word δεν βρίσκει ή δεν αντικαθιστά ορισμένα γραφικά ή αντικείμενα

Το Word δεν μπορεί να βρει ή να αντικαταστήσει κινητά αντικείμενα, εφέ κειμένου WordArt και αντικείμενα σχεδίασης. Ωστόσο, εάν αλλάξετε ένα κινητό αντικείμενο σε ενσωματωμένο αντικείμενο, μπορείτε να το βρείτε και να το αντικαταστήσετε.

Όταν χρησιμοποιώ χαρακτήρες μπαλαντέρ, το Word δεν εντοπίζει ορισμένο κείμενο

Όταν χρησιμοποιείτε χαρακτήρες μπαλαντέρ το Word κάνει διάκριση πεζών - κεφαλαίων, τονισμένων - άτονων χαρακτήρων[1]. Εάν το Word δεν εντοπίζει ορισμένο κείμενο, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις:

Καθορίστε την διάκριση πεζών - κεφαλαίων Όταν χρησιμοποιείτε χαρακτήρες μπαλαντέρ, το κείμενο αναζήτησης κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, η αναζήτηση για το π*α θα βρει τη λέξη "πέτρα" αλλά όχι τη λέξη "Πέτρα" ή "ΠΕΤΡΑ". (Προσέξτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων είναι ανενεργό δείχνοντας έτσι ότι η επιλογή αυτή ενεργοποιείται αυτόματα και δεν έχετε τη δυνατότητα να την απενεργοποιήσετε). Εάν θέλετε να αναζητήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων, χρησιμοποιήστε τον χαρακτήρα μπαλαντέρ αγκύλη. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε [Ππ]*[Αα] για να εντοπίσετε τις λέξεις "πέτρα", "Πέτρα" ή "ΠΕΤΡΑ".

Κατ' ανάλογο τρόπο καθορίστε την διάκριση τονισμένων - άτονων Π.χ. πληκτρολογήστε π*[εέ] για να εντοπίσετε τις λέξεις "πότε" ή "ποτέ" (αλλά και το απόσπασμα "ποτε" στην λέξη "κάποτε").

Στο θέμα Αναζήτηση με την χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ [1] μπορείτε να δείτε ποιοι είναι οι χαρακτήρες μπαλαντέρ και πώς θα τους χρησιμοποιήσετε.

Όταν χρησιμοποιώ χαρακτήρες μπαλαντέρ, το Word δεν αναζητά ορισμένα στοιχεία

Όταν είναι ενεργοποιημένη η εντολή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, το Word δεν αναγνωρίζει τους κωδικούς που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο Εύρεση του για ορισμένα στοιχεία. Για να αναζητήσετε τέτοιου είδους στοιχεία, πληκτρολογήστε τους ακόλουθους κωδικούς υποκατάστασης στο πλαίσιο Εύρεση του.

Πίνακας 1: Κωδικοί υποκατάστασης ειδικών χαρακτήρων

Αντί Πληκτρολογήστε Για να εντοπίσετε
^f ^2 Σημάδι υποσημείωσης (δείτε Σημείωση 1).
^e ^2 Σημάδι υποσημείωσης τέλους
^d   Πεδίο (δείτε Σημείωση 2).
^b ^12 Αλλαγή ενότητας ή αναγκαστική αλλαγή σελίδας (δείτε Σημείωση 3)
^p ^13 Σημάδι παραγράφου
^w ΔΙΑΣΤΗΜΑ {1,} Κενό διάστημα (δείτε Σημείωση 4)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  1. Όταν χρησιμοποιείτε τον κωδικό ^2 δεν υπάρχει δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των σημειώσεων και των σημειώσεων τέλους.
  2. Δεν υπάρχει κωδικός υποκατάστασης για τον εντοπισμό πεδίων.
  3. Όταν χρησιμοποιείτε τον κωδικό ^12 εντοπίζετε και τις αλλαγές ενότητας και τις αλλαγές σελίδας. Το ^b εντοπίζει μόνο τις αλλαγές ενότητας.
  4. Ο κωδικός ^w εντοπίζει κάθε συνδυασμό κενών διαστημάτων (διαστήματα, διαστήματα χωρίς διακοπή, χαρακτήρες στηλοθέτη). Για τον κωδικό υποκατάστασης δεν πληκτρολογείτε την λέξη ΔΙΑΣΤΗΜΑ, αλλά πατάτε μία φορά το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ και μετά πληκτρολογείτε {1,}[2].
  5. Οι κωδικοί υποκατάστασης είναι μόνο για το πεδίο Εύρεση του. Μη τους χρησιμοποιείτε στο πεδίο Αντικατάσταση με.

__________________________________

  1. Πολλά άρθρα (ακόμα και της Microsoft) αναφέρουν ότι η εύρεση με την χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ εντοπίζει μόνο ολόκληρες λέξεις. Αυτό είναι ψέμα! Το μόνο που ενδιαφέρει το Word είναι να εντοπίσει μία ακολουθία χαρακτήρων που θα πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι χαρακτήρες μπαλαντέρ στο πεδίο Εύρεση του. Π.χ. η αναζήτηση για π*α "λέει" στο Word να βρει το "π" που ακολουθείται από μία σειρά χαρακτήρων και σταματά στο "α" (άτονο), ασχέτως αν το "π" είναι το πρώτο γράμμα της λέξης και το "α" είναι το τελευταίο. Γι' αυτό επισημαίνει το πράγμα (παραβλέπει το πρώτο "α" επειδή είναι τονισμένο) αλλά και το πράγματα πράγματα (σταματά στο πρώτο άτονο "α" που ικανοποιεί τα κριτήρια αναζήτησης αδιαφορώντας για το ότι θα μπορούσε να επισημάνει και το υπόλοιπο μέρος ώστε να καλύψει ολόκληρη την λέξη).
  2. Το κόμμα μέσα στα άγκιστρα συμβολίζει το διαχωριστικό λίστας και εξαρτάται από τον χαρακτήρα που αναγνωρίζουν τα Windows, σύμφωνα με τις επιλογές στις Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα ελέγχου. Συνήθως αυτός ο χαρακτήρας είναι το κόμμα (,) ή η αγγλική άνω τελεία (;).

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/find_with_wildcards.html

Δημοσίευση: Τετάρτη, 20 Οκτ 2010