Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Διαδρομή άρθρου: Ενότητες θεμάτων / Αντιμετώπιση προβλημάτων
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Δημιουργία νέου στυλ

Δημιουργία στυλ από την μορφοποίηση

Έλεγχος της μορφοποίησης με την Επιθεώρηση στυλ

Εμφάνιση της μορφοποίησης

Ένα στυλ άλλαξε αναπάντεχα

Αυτό το πρόβλημα παρατηρείται συνήθως στις επόμενες περιπτώσεις:

Δείτε ορισμένες αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν την αλλοίωση ή την κατάργηση των στυλ:

Ίσως να έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη ενημέρωση στυλ Με την αυτόματη ενημέρωση, όταν κάνετε επιπρόσθετες αλλαγές σε ένα στιγμιότυπο ενός στυλ, οι αλλαγές αυτές εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα στιγμιότυπα του στυλ. Π.χ. έχετε μορφοποιήσει διάφορες παραγράφους με το στυλ Παράγραφος λίστας. Επιλέγετε μία από αυτές τις παραγράφους και την κάνετε με έντονα γράμματα. Αυτόματα όλες οι παράγραφοι λίστας γίνονται με έντονα γράμματα. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

 1. Εντοπίστε το συγκεκριμένο στυλ είτε στην ομάδα των Σύντομων στυλ (καρτέλα Κεντρική) είτε στο πλαίσιο εργασιών Στυλ.
 2. Κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομά του και επιλέξτε την εντολή Τροποποίηση.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση στυλ απενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη ενημέρωση.

Ίσως το στυλ σας να βασίζεται σε ένα άλλο στυλ, το οποίο τροποποιήθηκε Όταν τροποποιείται ένα βασικό στυλ, τροποποιούνται και όλα τα στυλ που εξαρτώνται από αυτό. Π.χ. αν αλλάξετε τη γραμματοσειρά του Βασικού στυλ σε Arial, το Word θα αλλάξει την γραμματοσειρά και σε όσα στυλ βασίζονται σε αυτό, όπως οι υποσημειώσεις, τα υποσέλιδα, οι αριθμοί σελίδων κ.ά. Εάν δεν θέλετε να αλλάζει το συγκεκριμένο στυλ όταν τροποποιείτε ένα στυλ βάσης, βεβαιωθείτε ότι το στυλ σας δεν είναι βασισμένο σε κάποιο άλλο ή, τουλάχιστον, στο στυλ βάσης που τροποποιείτε. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

 1. Εντοπίστε το συγκεκριμένο στυλ είτε στην ομάδα των Σύντομων στυλ (καρτέλα Κεντρική) είτε στο πλαίσιο εργασιών Στυλ.
 2. Κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομά του και επιλέξτε την εντολή Τροποποίηση.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση στυλ, στο πεδίο Βασισμένο στο, κάντε κλικ στην επιλογή (χωρίς στυλ) ή σε ένα στυλ διαφορετικό από το στυλ βάσης που πρόκειται να τροποποιήσετε.

Ίσως το έγγραφο να είναι βασισμένο σε ένα πρότυπο που τροποποιήθηκε Εάν αλλάξετε τα στυλ ενός προτύπου και μετά ξανανοίξετε ένα έγγραφο βασισμένο σε αυτό το πρότυπο, τα εφαρμοσμένα στυλ αυτού του εγγράφου μπορεί να έχουν ενημερωθεί, βάσει των νέων ορισμών του προτύπου. Εάν επιθυμείτε να μην ενημερώνονται τα στυλ των εγγράφων, τα οποία είναι βασισμένα σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο, όταν ξανανοίγετε αυτά τα έγγραφα, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

 1. Στην κορδέλα εμφανίστε τα περιεχόμενα της καρτέλας Προγραμματιστής.

  Η καρτέλα Προγραμματιστής δεν εμφανίζεται [1]

 2. Στην ομάδα Πρότυπα κάντε κλικ στο κουμπί Πρότυπα εγγράφου.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Πρότυπα και πρόσθετα επιλέξτε την καρτέλα Πρότυπα και στη συνέχεια απενεργοποιήστε το πεδίο Αυτόματη ενημέρωση στυλ εγγράφου.

Το πρότυπο που περιέχει τον ορισμό του στυλ ίσως να λείπει ή να είναι κατεστραμμένο Σε περίπτωση που το πρότυπο το οποίο περιέχει τον ορισμό του στυλ λείπει ή είναι κατεστραμμένο, τα στυλ του τρέχοντος εγγράφου θα χρησιμοποιήσουν τους ορισμούς του πρότυπου Normal.

Ειδική αναφορά στο στυλ Βασικό

Εάν το στυλ που αλλάζει αναπάντεχα είναι το Βασικό, θα χρειαστείτε μακροεντολή για να αναιρέσετε αυτή την συμπεριφορά:

 1. Πατήστε ALT+F11 για να εμφανίσετε τον Επεξεργαστή VBA.
 2. Πατήστε CTRL+G για να εμφανίσετε το παράθυρο Immediate.
 3. Πληκτρολογήστε την επόμενη εντολή

  ActiveDocument.Styles(wdStyleNormal).Automatically Update = False

 4. Πατήστε ENTER.
 5. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/c/display_developer_tab.html

Δημοσίευση: Σάββατο, 22 Μαι 2010