Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εργασία με πίνακες / Εισαγωγή ή δημιουργία πίνακα
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Εισαγωγή πρότυπου πίνακα

Εισαγωγή μή μορφοποιημένου πίνακα

Χρήση του μενού Πίνακας

Χρήση του πλαισίου διαλόγου Εισαγωγή πίνακα

Σχεδίαση πίνακα

Μετατροπή κειμένου σε πίνακα

Εισαγωγή ή δημιουργία πίνακα

Πίνακας είναι ένα γραμμογραφημένο πλαίσιο, που χρησιμοποιείται συχνά για την οργάνωση και την παρουσίαση πληροφοριών, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πίνακες για να στοιχίσετε αριθμούς σε στήλες και μετά να τους ταξινομήσετε και να εκτελέσετε υπολογισμούς με αυτούς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πίνακες για να δημιουργήσετε ελκυστικές διατάξεις σελίδων και να τακτοποιήσετε κείμενο και γραφικά.

Σε ένα έγγραφο μπορείτε να εισαγάγετε ένα από τους πρότυπους πίνακες που διαθέτει το Word, ή να σχεδιάσετε έναν πίνακα με την γραμμογράφηση που εσείς θέλετε. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε σε πίνακα ένα απόσπασμα κειμένου που είναι κατάλληλα διαμορφωμένο.

Εισαγωγή πρότυπου πίνακα

Ένας πρότυπος πίνακας του Word είναι ήδη μορφοποιημένος τόσο κατά την δομή (στήλες, γραμμές, κελιά κ.λπ.) όσο και κατά την μορφή (γραμματοσειρά, στοίχιση, χρώματα κ.λπ.). Οι πρότυποι πίνακες περιέχουν επίσης δείγμα κειμένου που θα σας βοηθήσει να φανταστείτε πώς και για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιήσετε καθέναν από αυτούς. Για να εισαγάγετε έναν πρότυπο πίνακα:

κουμπί Πίνακας

Εικ. 1: Κουμπί Πίνακας

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας (εικ. 1).
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη στην εντολή Γρήγοροι πίνακες και στη συνέχεια επιλέξτε έναν από τους πίνακες της βιβλιοθήκης.
 4. Αντικαταστήστε τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν στον πίνακα, με τα δεδομένα που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να εμπλουτίσετε την βιβλιοθήκη των Γρήγορων πινάκων προσθέτοντας σε αυτήν πίνακες που έχετε δημιουργήσει εσείς και χρησιμοποιείτε συχνά στα έγγραφά σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το θέμα Χρήση των γρήγορων πινάκων [1].

Εισαγωγή μη μορφοποιημένου πίνακα

Εάν οι πρότυποι πίνακες που περιλαμβάνει το Word δεν σας εξυπηρετούν, μπορείτε να εισαγάγετε έναν απλό πίνακα με την δομή που θέλετε και στη συνέχεια να τον μορφοποιήσετε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Ακολουθήστε μία από τις επόμενες μεθόδους:

1. Χρήση του μενού Πίνακας

δημιουργία πίνακα

Εικ. 2: Δημιουργία πίνακα

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας.
 3. Σύρετε τον δείκτη (δεν χρειάζεται κλικ) για να επιλέξετε την δομή των γραμμών και των στηλών του πίνακα (εικ. 2).

  Παρατηρήστε ότι, καθώς σύρετε, τα κελιά που θα δημιουργηθούν ανά γραμμή και στήλη αλλάζουν χρωματισμό. Ταυτόχρονα στο έγγραφο εμφανίζεται η προεπισκόπηση του πίνακα που θα εισαχθεί.

 4. Κάνετε κλικ στο κελί που θα να είναι τελευταίο (στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η δομή γραμμών και στηλών που υπάρχει στο μενού Πίνακας δεν είναι διαθέσιμη όταν ο δείκτης βρίσκεται στην αρχή της αμέσως επόμενης παραγράφου από έναν πίνακα που υπάρχει ήδη στο έγγραφο, αλλά και όταν υπάρχει επιλεγμένο κείμενο στο έγγραφο.

2. Χρήση του πλαισίου διαλόγου Εισαγωγή πίνακα

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο όπου θέλετε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Εισαγωγή πίνακα.

  Εικ. 3: Πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα (εικ. 3) καθορίστε τον αριθμό των στηλών και των γραμμών στα αντίστοιχα πεδία. Επίσης έχετε την δυνατότητα να ορίσετε τις επόμενες ιδιότητες του πίνακα:
  • Σταθερό πλάτος στηλών Εκ προεπιλογής είναι επιλεγμένο Αυτόματο. Το Word διαιρεί αυτόματα το ενεργό πλάτος της σελίδας (χωρίς τα περιθώρια) με τον αριθμό των στηλών που έχετε ορίσει, ώστε όλες οι στήλες να έχουν το ίδιο πλάτος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια Πάνω - Κάτω για να ορίσετε εσείς το πλάτος των στηλών, με βήματα του ±0,1εκ.

   Με αυτή την επιλογή, το πλάτος το στηλών μένει πάντα το ίδιο, χωρίς να επηρεάζεται από την ποσότητα του κειμένου των κελιών. Επίσης, το πλάτος του πίνακα παραμένει το ίδιο ακόμα κι αν εκ των υστέρων μικρύνετε τα περιθώρια της σελίδας. (Αντίθετα, αν μεγαλώστε τα περιθώρια της σελίδας, ο πίνακας και το πλάτος των στηλών θα μειωθεί ανάλογα, ώστε να χωράει στον νέο διαθέσιμο χώρο).

  • Αυτόματη προσαρμογή στα περιεχόμενα Εξ αρχής εισάγεται ένας πίνακας με στήλες ίσου πλάτους. Όσο όμως πληκτρολογείτε το κείμενο, το Word προσαρμόζει το πλάτος, ώστε το πλάτος κάθε στήλης να είναι ανάλογο με την ποσότητα κειμένου που περιέχουν τα κελιά της.

   Και σ' αυτή την περίπτωση, το πλάτος του πίνακα παραμένει το ίδιο, αν εκ των υστέρων μικρύνετε τα περιθώρια της σελίδας, ενώ μειώνεται ανάλογα, όταν αυξήσετε τα περιθώρια της σελίδας.

  • Αυτόματη προσαρμογή στο παράθυρο Ο πίνακας που εισάγεται θα έχει σταθερό πλάτος στηλών ενώ το πλάτος του πίνακα ορίζεται αυτόματα από το Word σε 100% σε σχέση με το ενεργό πλάτος της σελίδας. Έτσι το πλάτος των στηλών δεν επηρεάζεται από την ποσότητα του κειμένου των κελιών, αλλά, τόσο το πλάτος των στηλών όσο και το πλάτος όλου του πίνακα, θα προσαρμοστεί αν αυξήσετε ή μειώσετε τα περιθώρια της σελίδας.
  • Απομνημόνευση των διαστάσεων για νέους πίνακες Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει, ώστε οι νέοι πίνακες να έχουν τις γραμμές, τις στήλες αλλά και τις άλλες επιλογές που έχετε κάνει. Στο εξής, το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα θα εμφανίζει τις νέες επιλογές, όχι μόνο στο τρέχον έγγραφο, αλλά σε όλα τα έγγραφα του Word. Και αυτό θα ισχύει μέχρι νά κάνετε διαφορετικές επιλογές και να ενεργοποιήσετε πάλι την εντολή Απομνημόνευση των διαστάσεων για νέους πίνακες.
 4. Πατήστε OK.

Σχεδίαση πίνακα

σχεδίαση πίνακα

Εικ. 4: Σχεδίαση πίνακα

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Σχεδίαση πίνακα.

  Ο δείκτης μετατρέπεται σε μολύβι .

 2. Κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε να τοποθετήσετε τον πίνακα και σύρετε διαγώνια για να δημιουργήσετε το εξωτερικό περίγραμμα του πίνακα.
 3. Κάνετε κλικ σε ένα από τα περιγράμματα και σύρετε οριζόντια ή κατακόρυφα προς το απέναντι περίγραμμα για να δημιουργήσετε μία γραμμή ή στήλη αντίστοιχα.
 4. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να ολοκληρώσετε την γραμμογράφηση του πίνακα.
 5. Για να τερματίσετε την περίοδο σχεδίασης κάνετε διπλό κλικ σε ένα κελί. Εναλλακτικά, στην καρτέλα Σχεδίαση της ομάδας Εργαλεία πίνακα κάνετε κλικ στο κουμπί Σχεδίαση πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν κατά την σχεδίαση θελήσετε να διαγράψετε μία γραμμή προτείνεται η χρήση της Αναίρεσης (CTRL+Z). Η Microsoft προτείνει την χρήση της γόμας (Καρτέλα Σχεδίαση της ομάδας Εργαλεία πίνακα) αλλά αυτή η διαδικασία έχει δύο μειονεκτήματα: Πρώτον, σε σύνθετους πίνακες η διαγραφή μιας γραμμής ίσως να μην έχει τα αποτελέσματα που θέλετε. Δεύτερον, η χρήση της γόμας δεν διαγράφει την γραμμή που σύρατε. Απλά την αποκρύπτει, με αποτέλεσμα η γραμμή ή η στήλη που οριοθετούσε να μη καταργείται. Μετά την διαγραφή με την γόμα θα πρέπει να κάνετε και συγχώνευση των κελιών που είχαν δημιουργηθεί.

Μετατροπή κειμένου σε πίνακα

 1. Προετοιμάστε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε πίνακα σύμφωνα με τις ακόλουθες υποδείξεις:

  κείμενο για μετατροπή σε πίνακα

  Εικ. 5 Δείγμα κειμένου για μετατροπή σε πίνακα

  • Κάθε εγγραφή (τα δεδομένα που θα τοποθετηθούν στις γραμμές του πίνακα) πρέπει να είναι σε ξεχωριστή παράγραφο.
  • Τα πεδία (τα δεδομένα που θα τοποθετηθούν στις στήλες του πίνακα) πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα διαχωριστικό σύμβολο.
  • Το διαχωριστικό σύμβολο πρέπει να είναι μοναδικό (να μη χρησιμοποιείται ήδη στα πεδία). Π.χ. στο ανωτέρω παράδειγμα (εικ. 5) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαχωριστικά το κενό διάστημα, η τελεία ή το ενωτικό.
  • Για κάθε ενδιάμεσο πεδίο που τυχόν απουσιάζει από μία εγγραφή, χρησιμοποιήστε ένα επιπλέον διαχωριστικό. Διαφορετικά, τα πεδία που ακολουθούν θα μετατεθούν κατά μία θέση αριστερά στον πίνακα. Π.χ. στο ανωτέρω παράδειγμα τα δύο διαχωριστικά στην δεύτερη εγγραφή θα αποτρέψουν το Word από το να τοποθετήσει το πεδίο της στήλης "αριθμοί τηλεφώνου" στην στήλη "επάγγελμα", και το αντίστοιχο κελί θα παραμείνει κενό. Αντίθετα, στην τρίτη εγγραφή δεν χρειάζονται δύο διαχωριστικά στο τέλος γιατί δεν υπάρχει επόμενο πεδίο για να καταλάβει την κενή θέση που αφήνει η έλλειψη του πεδίου "αριθμός τηλεφώνου".
 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε.
 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μετατροπή κειμένου σε πίνακα.

  πλαίσιο διαλόγου Μετατροπή κειμένου σε πίνακα

  Εικ. 6 Πλαίσιο διαλόγου Μετατροπή κειμένου σε πίνακα

 4. Στην ενότητα Διαχωρισμός κειμένου κατά επιλέξτε το διαχωριστικό ή πληκτρολογήστε το στο πεδίο Άλλο[1].

  Μόλις ορίσετε το διαχωριστικό, το Word ενημερώνει αυτόματα το πεδίο Αριθμός στηλών του πλαισίου διαλόγου (εικ. 6). Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός που αναφέρεται εκεί είναι αυτό που περιμένατε. Διαφορετικά ακυρώστε την διαδικασία και ελέγξτε πάλι την σωστή χρήση των διαχωριστικών στο κείμενο.

 5. Κάνετε κλικ στο OK για να ολοκληρώσετε την μετατροπή. Δείτε τα αποτελέσματα του προηγούμενου παραδείγματος:

  πίνακας από μετατροπή κειμένου

  Εικ. 7 Πίνακας δημιουργημένος από μετατροπή κειμένου

__________________________________

 1. Στο πεδίο Άλλο μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο έναν χαρακτήρα. Αν προσπαθείτε να πληκτρολογήσετε το διαχωριστικό σας χωρίς αποτέλεσμα, είναι πιθανόν στο πεδίο να υπάρχει ήδη ένα κενό διάστημα. Πατήστε DELETE ή BACKSPACE για να το διαγράψετε.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/quick_tables_command.html

Δημοσίευση: Πέμπτη, 29 Οκτ 2010