Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ / Πλαίσιο εργασιών Στυλ
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Λίστα στυλ

Μενού στυλ

Νέο στυλ

Επιθεώρηση στυλ

Διαχείριση στυλ

Επιλογές

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Στυλ

Εισαγωγή στην μορφοποίηση κειμένου

Γνωριμία με το πλαίσιο εργασιών Στυλ

πλαίσιο εργασιών Στυλ

Εικ. 1: Πλαίσιο εργασιών Στυλ

Το πλαίσιο εργασιών Στυλ διαθέτει όλες τις δυνατότητες που σας παρέχει και η συλλογή Γρήγορα στυλ, στην καρτέλα Κεντρική της κορδέλας, αλλά και πολλές ακόμα επιλογές, που σας επιτρέπουν να έχετε τον απόλυτο έλεγχο στην χρήση και την διαχείριση των στυλ.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο εργασιών Στυλ κάνετε ένα από τα εξής:

Αμέσως μετά το άνοιγμά του, το πλαίσιο εργασιών Στυλ (εικ. 1) σας δίνει αρκετές χρήσιμες πληροφορίες και σας επιτρέπει να κάνετε όλες τις δυνατές ρυθμίσεις που έχουν σχέση με τα στυλ.

Λίστα στυλ

Κατ' αρχάς η λίστα των στυλ εμφανίζει τα στυλ που είναι διαθέσιμα στο τρέχον έγγραφο. Αν δεν έχετε δημιουργήσει ήδη δικά σας στυλ η λίστα περιλαμβάνει μερικά από τα ενσωματωμένα στυλ του Word, τα οποία (κατά την Microsoft) χρησιμοποιούν πιο συχνά οι χρήστες. Αν ενεργοποιήσετε μάλιστα την εντολή Εμφάνιση προεπισκόπησης, το όνομα κάθε στυλ θα εμφανίζεται με την μορφοποίηση που πραγματικά έχει, ώστε να επιλέγετε πιο εύκολα αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Μπορείτε να επιλέξετε πότε και ποια στυλ θα εμφανίζονται στην λίστα των στυλ χρησιμοποιώντας την εντολή Επιλογές. περισσότερα... Περισσότερα...[1]

Η λίστα των στυλ σας επιτρέπει επίσης να εντοπίσετε με μια ματιά το στυλ που τυχόν έχει εφαρμοστεί στο επιλεγμένο κείμενο ή στην τρέχουσα παράγραφο (εκεί που βρίσκεται ο δείκτης). Στην εικ. 1 π.χ. φαίνεται ότι η παράγραφος του κειμένου χρησιμοποιεί το στυλ Βασικό που είναι επιλεγμένο στην λίστα των στυλ.

Τέλος, η λίστα των στυλ σας δίνει πληροφορίες για τον τύπο των στυλ [2]. Τα στυλ χαρακτήρα συνοδεύονται από το σύμβολο a, τα στυλ παραγράφου από το σύμβολο και τα συνδεδεμένα στυλ από το σύμβολο ¶a.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα συνδεδεμένα στυλ λειτουργούν και ως στυλ παραγράφου και ως στυλ χαρακτήρα, ανάλογα με το επιλεγμένο κείμενο. Ενεργοποιήστε την εντολή Απενεργοποίηση συνδεδεμένων στυλ, ώστε τα συνδεδεμένα στυλ να λειτουργούν μόνο ως στυλ παραγράφου. Π.χ. με το συνδεδεμένο στυλ Επικεφαλίδα 1 μπορείτε να μορφοποιήσετε μερικές λέξεις που έχετε επιλέξει σε μια παράγραφο, ή ολόκληρη παράγραφο είτε την έχετε επιλέξει είτε όχι. Αν όμως είναι ενεργοποιημένη η εντολή Απενεργοποίηση συνδεδεμένων στυλ, όλη η παράγραφος θα μορφοποιηθεί σαν Επικεφαλίδα 1 ακόμα κι αν έχετε επιλέξει μόνο μερικές λέξεις.

Χρησιμοποιήστε την εντολή Απαλοιφή όλων, για να αφαιρέσετε την μορφοποίηση στυλ που έχει εφαρμοστεί σε ένα απόσπασμα του κειμένου. Η απαλοιφή μορφοποίησης έχει σχέση με το κείμενο που έχει επιλεγεί, ως εξής:

πλαίσιο (tooltip) ιδιοτήτων στυλ

Εικ. 2: Πλαίσιο (tooltip) ιδιοτήτων στυλ

Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στο όνομα ενός στυλ της λίστας. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται (εικ. 2) μπορείτε να δείτε πληροφορίες για όλες τις ιδιότητες του συγκεκριμένου στυλ.

Μενού στυλ

βελάκι εμφάνισης του μενού στυλ

Εικ. 3: Βελάκι εμφάνισης μενού στυλ

Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στο όνομα ενός στυλ και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο βελάκι (εικ. 3) για να εμφανίσετε το μενού του στυλ και να διαχειριστείτε το συγκεκριμένο στυλ χρησιμοποιώντας τις επόμενες επιλογές:

Η εμφάνιση των παρουσιών δεν είναι διαθέσιμη

Για να εμφανίζεται ο αριθμός παρουσιών στο μενού ενός στυλ κάνετε τα εξής:

  1. Στο Word 2007 κάνετε κλικ στο κουμπί Office και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

    Στο Word 2010 επιλέξτε την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.

  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε την εντολή Για προχωρημένους και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την εντολή Παρακολούθηση μορφοποίησης στην ενότητα Επιλογές επεξεργασίας.

Νέο στυλ

Κάνετε κλικ στο κουμπί Νέο στυλ για να δημιουργήσετε ένα στυλ με τα χαρακτηριστικά που θέλετε. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου στυλ από τη μορφοποίηση, όπου τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης που επηρεάζουν το ενεργό κείμενο (αυτό που έχετε επιλέξει ή αυτό που βρίσκεται ο δείκτης) είναι ήδη επιλεγμένα. περισσότερα... Περισσότερα...[3]

Επιθεώρηση στυλ

Κάνετε κλικ στο κουμπί Επιθεώρηση στυλ για να εμφανίσετε το ομώνυμο πλαίσιο εργασιών. Η Επιθεώρηση στυλ σας επιτρέπει να ελέγχετε σε πραγματικό χρόνο το στυλ χαρακτήρα και το στυλ παραγράφου που χρησιμοποιεί το ενεργό κείμενο. περισσότερα... Περισσότερα...[4]

Διαχείριση στυλ

Κάνετε κλικ στο κουμπί Διαχείριση στυλ για να εμφανίσετε το ομώνυμο πλαίσιο εργασιών, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word σχετικά με τα στυλ. Μπορείτε να αλλάξετε την σειρά εμφάνισής των στυλ, να ορίσετε ποια στυλ θα εμφανίζονται και ποια όχι, ποια στυλ θα είναι διαθέσιμα και ποια όχι, όταν το έγγραφο προστατεύεται από αλλαγές μορφοποίησης κ.λπ. περισσότερα... Περισσότερα...[5]

Επιλογές

Επιτρέπει την προσαρμογή της γενικότερης εμφάνισης του πλαισίου εργασιών Στυλ. Π.χ. αν θα εμφανίζονται όλα τα στυλ ή μόνο τα στυλ που χρησιμοποιούνται στο τρέχον έγγραφο, την σειρά ταξινόμησής τους κ.ά. περισσότερα... Περισσότερα...[1]

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/style_task_pane_options.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/style_types.html

[3] www.adaeion.gr/word/g/create_new_style.html

[4] www.adaeion.gr/word/g/style_inspector_task_pane.html

[5] www.adaeion.gr/word/g/manage_styles_dialog_box.html

Δημοσίευση: Τετάρτη, 26 Μαι 2010