Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ / Μορφοποίηση με τα εργαλεία της ομάδας Στυλ
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Συλλογή Γρήγορα στυλ

Αλλαγή στυλ

Σύνολο στυλ

Χρώματα

Γραμματοσειρές

Απόσταση παραγράφων (Word 2010)

Ορισμός ως προεπιλογής

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Γνωριμία με το πλαίσιο εργασιών Στυλ

Εισαγωγή στην μορφοποίηση κειμένου

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Στυλ

Τα στυλ είναι το πιο σημαντικό σημείο του Word. Στην πραγματικότητα όλο το Word είναι "χτισμένο" πάνω στα στυλ. Δεν υπάρχει τίποτα στο Word που να μη βασίζεται στα στυλ. Γι' αυτό και παρέχει στον χρήστη πολλά έτοιμα στυλ, με αρμονικές εναλλαγές χρωμάτων, με συνδυασμούς γραμματοσειρών που κάνουν ευανάγνωστο το κείμενο και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία επιτρέπουν την δημιουργία εγγράφων με επαγγελματική εμφάνιση και δομή.

Όλα τα εργαλεία που έχουν σχέση με την χρήση και την διαχείριση των στυλ θα τα βρείτε στην ομάδα Στυλ (εικ. 1) της καρτέλας Κεντρική.

ομάδα Στυλ

Εικ. 1 Ομάδα Στυλ

Συλλογή Γρήγορα στυλ

Η συλλογή Γρήγορα στυλ περιλαμβάνει τα στυλ που (κατά την Microsoft) χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους χρήστες.

Αλλαγή στυλ

Το Word 2007 διαθέτει 20 Θέματα, 11 Σύνολα στυλ, 21 Συνδυασμούς χρωμάτων και 23 Οικογένειες γραμματοσειρών. Άρα επιτρέπει 20x11x21x23= 106.000 και πλέον συνδυασμούς μορφοποίησης!

Στο Word 2010 οι συνδυασμοί αυτοί ξεπερνούν κατά πολύ το μισό εκατομμύριο!

Αλλαγή της συνολικής εμφάνισης του εγγράφου, με αντικατάσταση του Συνόλου στυλ, του συνδυασμού χρωμάτων και του συνδυασμού γραμματοσειρών, που χρησιμοποιεί το τρέχον Θέμα.

Σύνολο στυλ

Επιλέξτε ένα από τα ενσωματωμένα σύνολα στυλ ή χρησιμοποιήστε τις εντολές ρυθμίσεων ως εξής:

Χρώματα

Επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους συνδυασμούς χρωμάτων. Για να δημιουργήσετε έναν δικό σας συνδυασμό:

 1. Επιλέξτε την εντολή Δημιουργία νέων χρωμάτων θέματος.
 2. Επιλέξτε τα χρώματα που θέλετε. Ένας συνδυασμός χρωμάτων αποτελείται από τέσσερα χρώματα κειμένου/φόντου, έξι χρώματα μεταβλητής απόχρωσης (το μενού τα ονομάζει "Έμφαση") και δύο χρώματα για τις υπερσυνδέσεις. Μπορείτε να προσαρμόσετε όσα και όποια από αυτά θέλετε.
 3. Αν ο συνδυασμός χρωμάτων που επιλέγετε δεν σας ικανοποιεί κάνετε κλικ στο κουμπί Επαναφορά για να αρχίσετε τις επιλογές χρωμάτων από την αρχή.
 4. Στο πεδίο Όνομα πληκτρολογήστε το όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται ο συνδυασμός.
 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Γραμματοσειρές

Επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους συνδυασμούς γραμματοσειρών. Για να δημιουργήσετε έναν δικό σας συνδυασμό:

 1. Επιλέξτε την εντολή Δημιουργία νέων γραμματοσειρών θέματος.
 2. Επιλέξτε τις γραμματοσειρές Επικεφαλίδας και σώματος που θέλετε.
 3. Στο πεδίο Όνομα πληκτρολογήστε το όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται ο συνδυασμός.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Απόσταση παραγράφων (Word 2010)

Επιλέξτε μία από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για να προσαρμόσετε το διάστημα παραγράφων:

 1. Επιλέξτε την εντολή Προσαρμοσμένο διάστημα παραγράφων.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση στυλ - καρτέλα Ορισμός προεπιλογών ρυθμίστε τα πεδία Πριν και Μετά. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το θέμα Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος [2].

Ορισμός ως προεπιλογής

Οι αλλαγές που τυχόν κάνατε στα σύνολα στυλ, τα χρώματα, τις γραμματοσειρές και τις αποστάσεις παραγράφου αποθηκεύονται ως προεπιλεγμένη ρύθμιση για τα νέα έγγραφα που δημιουργείτε.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/styles_task_pane.html

[2] www.adaeion.gr/word/r/paragraph_dialog_box.html

Δημοσίευση: Πέμπτη, 6 Μαι 2010