Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου / Επιλογή κειμένου και αντικειμένων
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Η Επιλογή στο Word 2007

Αδυναμίες - δυσλειτουργίες

Η Επιλογή στο Word 2010

Αδυναμίες - δυσλειτουργίες

Επιλογή κειμένου και αντικειμένων

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Επιλογή της ομάδας Επεξεργασία στην καρτέλα Κεντρική, για να επιλέξετε κείμενο ή άλλα στοιχεία του εγγράφου, που θέλετε να τροποποιήσετε ή να επεξεργαστείτε, όπως είναι οι εικόνες, τα γραφήματα, τα σχήματα κ.λπ.

Η Επιλογή στο Word 2007

Κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογή για να εμφανίσετε το μενού Επιλογή που περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

Αδυναμίες - δυσλειτουργίες

Στις προηγούμενες εκδόσεις του Word, η εντολή Επιλογή αντικειμένων σας επέτρεπε να επιλέξετε πολλές εικόνες κάνοντας κλικ σε κάθε μία από αυτές, με πατημένο το πλήκτρο CTRL. Στο Word 2007, μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία εικόνα. Αν θέλετε να επιλέξετε πολλές εικόνες μαζί θα πρέπει να έχετε προηγουμένως εφαρμόσει μία από τις επόμενες μεθόδους:

Δεν μπορείτε επίσης να επιλέξετε αντικείμενα διαφορετικών τύπων (πλαίσια κειμένου, σχήματα, εικόνες κ.λπ.) με το λάσο. Κάνοντας δηλαδή κλικ με το ποντίκι σε ένα σημείο της σελίδας και σύροντας ώστε να σχηματιστεί ένα τετράγωνο πλαίσιο γύρω από τα αντικείμενα που θέλατε να επιλέξετε. Στο Word 2007 το λάσο εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά μόνο για την επιλογή σχημάτων και πλαισίων κειμένου.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Επιλογή αντικειμένων για να επιλέξετε κείμενο WordArt.

Η Επιλογή στο Word 2010

Στο Word 2010, το μενού που εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογή εκτός από τις εντολές που είναι όπως και στο Word 2007 (βλ. ανωτέρω), έχει προστεθεί η εντολή Παράθυρο επιλογής, με την οποία εμφανίζεται το πλαίσιο εργασιών Επιλογή και αναγνωσιμότητα.

πλαίσιο εργασιών Επιλογή και αναγνωσιμότητα

Εικ. 1 Πλαίσιο εργασιών Επιλογή και αναγνωσιμότητα

Το πλαίσιο εργασιών Επιλογή και αναγνωσιμότητα εμφανίζει με δυναμικό τρόπο όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν στην τρέχουσα σελίδα του εγγράφου (αυτή όπου ευρίσκεται ο δείκτης). Επί πλέον, τα αντικείμενα εμφανίζονται με την σειρά κατάταξης (από αυτό που είναι στο ψηλότερο επίπεδο προς αυτό που είναι στο χαμηλότερο) αλλά και με βάση την ομαδοποίηση που τυχόν έχετε δημιουργήσει για ορισμένα από αυτά. Π.χ. στην εικ. 1 φαίνεται ότι υπάρχει μία ομάδα αντικειμένων στην οποία ανήκουν ένα πλαίσιο κειμένου, ένα σχήμα έλλειψη και μία εικόνα, καθώς και άλλα δύο αντικείμενα που δεν έχουν ομαδοποιηθεί (ένα σχήμα ευθείας σύνδεσης (το βέλος) και ένα πλαίσιο κειμένου).

Το Word χρησιμοποιεί προεπιλεγμένες ονομασίες για τα αντικείμενα που εισάγετε στο έγγραφο. Μπορείτε όμως να τα μετονομάσετε κάνοντας δύο κλικ (όχι διπλό κλικ) στο όνομα του αντικειμένου. Αφού πληκτρολογήσετε το όνομα που θέλετε πατήστε ENTER

Το πλαίσιο εργασιών Επιλογή και αναγνωσιμότητα είναι αρκετά χρήσιμο όταν δεν μπορείτε να κάνετε κλικ σε ένα αντικείμενο του εγγράφου για να το επιλέξετε, γιατί υπερκαλύπτεται από κάποιο άλλο. Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο, κάνετε κλικ στο όνομά του. Στη συνέχεια επιλέξτε ένα διαφορετικό αντικείμενο είτε κάνοντας κλικ σε ένα άλλο όνομα είτε πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο TAB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Με την συντόμευση SHIFT+TAB μπορείτε επίσης να κινηθείτε μεταξύ αντικειμένων στο πλαίσιο εργασιών Επιλογή και αναγνωσιμότητα, αλλά μόνον σε όσα ανήκουν στο πρώτο επίπεδο. Π.χ. στο παράδειγμα της εικ. 1, το SHIFT+TAB θα μεταφέρει την επιλογή μεταξύ των στοιχείων "Πλαίσιο κειμένου 6", "Ευθεία σύνδεση 5" αλλά και "Ομάδα 4" καθώς και αυτή είναι στο πρώτο επίπεδο. Όχι όμως στα αντικείμενα που περιλαμβάνει η Ομάδα 4.

Για να αποκρύψετε/επανεμφανίσετε ένα αντικείμενο, κάνετε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στο ονομά του. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μιας ομάδας, αποκρύπτετε/επανεμφανίζετε αυτόματα και όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν σ' αυτήν. Παρόμοια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Εμφάνιση όλων και Απόκρυψη όλων για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε αντίστοιχα όλα τα αντικείμενα της τρέχουσας σελίδας.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Πάνω, Κάτω για να αναδιαταξετε τα αντικείμενα.

Αδυναμιες - δυσλειτουργίες

Με την εντολή Επιλογή αντικειμένων (που εμφανίζεται στο μενού του κουμπιού Επιλογή της ομάδας Επεξεργασία) μπορείτε να επιλέξετε πολλά σχήματα ή/και πλαίσια κειμένου κάνοντας κλικ σε κάθε ένα από αυτά, με πατημένο το πλήκτρο CTRL. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Word 2010 για να επιλέξετε πολλές εικόνες, γραφήματα, γραφικά Smart art, ή εικόνες ClipArt Για να επιλέξετε π.χ. πολλές εικόνες μαζί θα πρέπει να έχετε προηγουμένως εφαρμόσει μία από τις επόμενες μεθόδους:

Στο Word 2010 η δυνατότητα επιλογής αντικειμένων με το λάσο (βλ. Αδυναμίες - δυσλειτουργίες του Word 2007 ανωτέρω) δεν λειτουργεί.

Επίσης, δεν μπορείτε να επιλέξετε πολλά αντικείμενα μαζί, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εργασιών Επιλογή και αναγνωσιμότητα. Π.χ. κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάνοντας κλικ σε διαφορετικά ονόματα της λίστας.

Στο ίδιο πλαίσιο, δεν μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για να κάνετε αναδιάταξη των αντικειμένων. Π.χ. να σύρετε ένα αντικείμενο σε διαφορετική θέση της λίστας. Επί πλέον τα κουμπιά Πάνω, Κάτω κάνουν αναδιάταξη είτε των αντικειμένων που δεν είναι ομαδοποιημένα είτε των αντικειμένων που ανήκουν σε μία ομάδα. Π.χ. στο παράδειγμα της εικ. 1 αν επιλέξετε το αντικείμενο "Εικόνα 3" και κάνετε κλικ στο κουμπί Πάνω, το αντικείμενο θα παραμείνει στην θέση του και δεν θα "βγει" από την ομάδα που ανήκει για να μεταφερθεί κάτω από το αντικείμενο "Ευθεία σύνδεση 5".

Δημοσίευση: Τρίτη, 12 Οκτ 2010