Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου / Εύρεση και αντικατάσταση / Αντικατάσταση
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Εμφάνιση της Αντικατάστασης

Αντικατάσταση κειμένου

Αντικατάσταση μορφοποίησης

Αντικατάσταση ειδικών χαρακτήρων

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Εύρεση κειμένου (Word 2007)

Πώς λειτουργεί η Εύρεση στο Word 2010

Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση

Εύρεση ειδικών χαρακτήρων

Αναζήτηση με την χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Αντικατάσταση κειμένου, μορφοποίησης και άλλων στοιχείων

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα απόσπασμα κειμένου και άλλα στοιχεία ενός εγγράφου, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Αντικατάσταση που υπάρχει στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

Εμφάνιση της Αντικατάστασης

Για να εμφανίσετε την Αντικατάσταση ακολουθήστε έναν από τους επόμενους τρόπους:

πλαίσιο διαλογου Εύρεση και αντικατάσταση

Εικ. 1 Πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση

Αντικατάσταση κειμένου

 1. Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογήστε τον όρο που θα αντικαταστήσετε.
 2. Στο πεδίο Αντικατάσταση με πληκτρολογήστε τον νέο όρο.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση. Το Word σας μεταφέρει στην πρώτη εμφάνιση του όρου που αναζητάτε.
  • Για να αντικαταστήσετε αυτή την εμφάνιση του όρου κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση.
  • Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του όρου στο έγγραφο κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση όλων.
  • Για να παραβλέψετε (να μην αντικαταστήσετε) αυτήν την εμφάνιση του όρου και να μεταβείτε στην επόμενη εμφάνιση κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου.

Αντικατάσταση κειμένου με μορφοποίηση

 1. Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογήστε τον όρο που θέλετε να αντικαταστήσετε.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες αν χρειάζεται για να εμφανισθούν οι πρόσθετες επιλογές αναζήτησης-αντικατάστασης και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφή.
 3. Επιλέξτε την μορφοποίηση που έχει ο όρος που θα αντικαταστήσετε.
 4. Στο πεδίο Αντικατάσταση με κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Αν θέλετε να αντικαταστήσετε μόνο την μορφοποίηση του όρου, πληκτρολογήστε τον ίδιο όρο που πληκτρολογήσατε και στο πεδίο Εύρεση του.
  • Αν θέλετε εκτός από την μορφοποίηση να αντικαταστήσετε και τον όρο (π.χ. την λέξη "μοντέρνος" με την λέξη "σύγχρονος"), πληκτρολογήστε τον νέο όρο.
 5. Χρησιμοποιήστε πάλι το κουμπί Μορφή για να επιλέξετε την νέα μορφοποίηση που θέλετε.
 6. Κάνετε την αντικατάσταση όπως συνήθως.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αντικατάσταση ειδικών χαρακτήρων

 1. Στην καρτέλα Αντικατάσταση του πλαισίου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση (εικ. 1) κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες αν χρειάζεται για να εμφανιστεί το κουμπί Ειδική.
 2. Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογήστε τον κωδικό του ειδικού χαρακτήρα [2] ή κάνετε κλικ στο κουμπί Ειδική για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα από την λίστα.
 3. Στο πεδίο Αντικατάσταση με πληκτρολογήστε το στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση ή κάνετε κλικ στο κουμπί Ειδική για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Στον επόμενο πίνακα περιγράφονται οι κωδικοί που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο πεδίο Αντικατάσταση με.
 4. Κάνετε την αντικατάσταση όπως συνήθως.

Πίνακας 1: Κωδικοί ειδικών χαρακτήρων

Ο κωδικός... αντιστοιχεί σε...
^9 ή ^t Χαρακτήρα στηλοθέτη (TAB), πλην του στηλοθέτη Γραμμή [3] που δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε με το εργαλείο Αντικατάσταση.
^11 ή ^l Αναγκαστική αλλαγή γραμμής (που δημιουργείται με SHIFT+ENTER)
^12 ή ^m Σημάδι αναγκαστικής αλλαγής σελίδας (που δημιουργείται με CTRL+ENTER). Το ^m αντιστοιχεί επίσης στο σημάδι αλλαγής ενότητας, όταν είναι ενεργοποιημένη η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ
^13 ή ^p Σημάδι παραγράφου
^14 ή ^n Σημάδι αλλαγής στήλης (που δημιουργείται με ALT+ENTER)
^- Προαιρετικό ενωτικό (που δημιουργείται με CTRL+-)
^~ Ενωτικό χωρίς διακοπή (που δημιουργείται με CTRL+SHIFT+_)
^^ Χαρακτήρα βέλους (^)
^+ Μεγάλη παύλα (που δημιουργείται με CTRL+ALT+NUM-)
^= Μεσαία παύλα (που δημιουργείται με (CTRL+NUM-)
^s Διάστημα χωρίς διακοπή (που δημιουργείται με CTRL+SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ)
^0xxx Έναν χαρακτήρα ANSI ή ASCII. Όπου "x" είναι ο αύξων αριθμός του χαρακτήρα, με την μορφή τριψήφιου. Βλ. Παρατήρηση κατωτέρω.
^c Τα περιεχόμενα του Πρόχειρου των Windows
^& Το περιεχόμενο του πλαισίου Εύρεση του

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν χαρακτήρα ANSI ή ASCII χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, σε συνδυασμό με το πλήκτρο ALT. Π.χ. για να καταχωρήσετε το αγγλικό "a" που έχει αύξοντα αριθμό 097, στο πεδίο Αντικατάσταση με μπορείτε να πληκτρολογήσετε ^0097 ή να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ALT και με το αριθμητικό πληκτρολόγιο να πληκτρολογήσετε τον αριθμό 097.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/find_formatting.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/find_special.html

[3] www.adaeion.gr/word/g/tabs.html

Δημοσίευση: Πέμπτη, 7 Οκτ 2010