Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εργασία με πίνακες / Χρήση των Γρήγορων πινάκων
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Εισαγωγή πίνακα από τους Γρήγορους πίνακες

Προσθήκη πίνακα στους Γρήγορους πίνακες

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Δεν βλέπω κανέναν πίνακα στη συλλογή Γρήγορων πινάκων

Χρήση των Γρήγορων πινάκων

Οι Γρήγοροι πίνακες είναι μια συλλογή προδιαμορφωμένων πινάκων που διαθέτει το Word και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν βάση για έναν πίνακα που θέλετε να προσθέσετε σε ένα έγγραφο. Μπορείτε να δημιουργήσετε δικούς σας πίνακες με την δομή και την μορφή που θέλετε και να τους αποθηκεύσετε στην βιβλιοθήκη των γρήγορων πινάκων ώστε να είναι διαθέσιμοι κάθε φορά που θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε.

κουμπί Πίνακας

Εικ. 1: Κουμπί Πίνακας

Εισαγωγή πίνακα από τους Γρήγορους πίνακες

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας (εικ. 1).
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη στην εντολή Γρήγοροι πίνακες και στη συνέχεια επιλέξτε έναν από τους πίνακες της βιβλιοθήκης.
 4. Αντικαταστήστε τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν στον πίνακα, με τα δεδομένα που θέλετε.

Προσθήκη πίνακα στους Γρήγορους πίνακες

 1. Εισαγάγετε ή δημιουργήστε έναν πίνακα στο έγγραφο [1].
 2. Διαμορφώστε την δομή του (στήλες, γραμμές, κελιά) και την μορφή του (γραμματοσειρές, χρώματα, περιγράμματα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη σε ένα σημείο του πίνακα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στον δείκτη επιλογής που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία.
 4. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας.
 5. Τοποθετήστε τον δείκτη στην εντολή Γρήγοροι πίνακες και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Αποθήκευση επιλογής στην συλλογή Γρήγορων πινάκων.

  δημιουργία μπλοκ δόμησης

  Εικ. 2 Πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης

 6. Στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης συμπληρώστε τις πληροφορίες που χρειάζονται:

  Το Word χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που δίνετε στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης, για την ομαδοποίηση των μπλοκ δόμησης στο πλαίσιο διαλόγου Οργάνωση δομικών μονάδων (καρτέλα Εισαγωγή, κουμπί Γρήγορα τμήματα, εντολή Οργάνωση δομικών μονάδων).

  • Όνομα Πληκτρολογήστε ένα όνομα, με το οποίο το Word θα αναφέρεται σ' αυτόν τον πίνακα, όταν θα θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε.
  • Συλλογή Η Microsoft προτείνει την καταχώρηση στην συλλογή "Πίνακες". Μια εναλλακτική πρόταση είναι η συλλογή "Προσαρμοσμένοι πίνακες".
  • Κατηγορία Επιλέξτε την κατηγορία ταξινόμησης του πίνακα. Μπορείτε (προτείνεται) να επιλέξετε την εντολή Δημιουργία νέας κατηγορίας και να δημιουργήσετε μία κατηγορία, όπου θα κατατάσσετε όλα τα προσωπικά μπλοκ δόμησης.
  • Περιγραφή Δώστε μια σύντομη περιγραφή που θα σας βοηθάει αργότερα π.χ. κάτι σχετικό με την μορφή του πίνακα ή για τον λόγο που τον δημιουργήσατε.
  • Αποθήκευση σε Από προεπιλογή είναι δηλωμένο το πρότυπο Building Blocks και είναι μια καλή πρόταση. Η άλλη επιλογή είναι το πρότυπο που χρησιμοποιεί το τρέχον έγγραφο. Συνήθως αυτό είναι το βασικό πρότυπο (Normal).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ Είτε επιλέξετε την αποθήκευση στο πρότυπο Building Blocks, είτε στο πρότυπο Normal, η πληροφορία για την τοποθεσία αποθήκευσης καταγράφεται στο πρώτο. Έτσι όταν τελειώσετε την διαδικασία και θέλετε να κλείσετε το Word, θα εμφανιστεί μήνυμα με την προτροπή να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο πρότυπο. Πρέπει να δεχθείτε για να είναι διαθέσιμος ο πίνακας την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το Word.

  • Επιλογές Επιλέξτε τον τρόπο που θα γίνεται η εισαγωγή του πίνακα στο έγγραφο:
   • Εισαγωγή μόνο περιεχομένου Ο πίνακας θα εισάγεται στο σημείο που βρίσκεται ο δείκτης. Εάν ο δείκτης είναι στο μέσον μιας παραγράφου, το τμήμα της παραγράφου που προηγείται του δείκτη θα τοποθετηθεί στο πρώτο κελί του πίνακα. Το κείμενο της παραγράφου που έπεται του δείκτη θα μεταφερθεί κάτω από τον πίνακα.
   • Εισαγωγή περιεχομένου σε ξεχωριστή παράγραφο Ο πίνακας θα εισάγεται σε νέα παράγραφο. Εάν ο δείκτης είναι στο μέσον μιας παραγράφου, η παράγραφος θα διαιρεθεί σε δύο παραγράφους και μεταξύ αυτών θα τοποθετηθεί ο πίνακας.
   • Εισαγωγή περιεχομένου σε νέα σελίδα Το Word θα εισάγει αυτόματα στο σημείο του δείκτη δύο σύμβολα υποχρεωτικής αλλαγής σελίδας, μεταξύ των οποίων θα τοποθετεί τον πίνακα.
 7. Πατήστε OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πιθανόν να χρειαστεί να κλείσετε και να ξανα-ανοίξετε το Word για να αρχίσει να είναι διαθέσιμος ο πίνακας που προσθέσατε. Θυμηθείτε κλείνοντας το Word να αποδεχθείτε την αποθήκευση των αλλαγών στο μήνυμα που εμφανίζεται.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/tables_group.html

Δημοσίευση: Σάββατο, 31 Οκτ 2010