εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Άμμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ / Τα εργαλεία της ομάδας Παράγραφος
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Κουκκίδες

Αρίθμηση

Λίστα πολλών επιπέδων

Μείωση εσοχής

Αύξηση εσοχής

Ταξινόμηση

Εμφάνιση όλων

Στοίχιση κειμένου αριστερά

Στοίχιση στο κέντρο

Στοίχιση κειμένου δεξιά

Πλήρης στοίχιση

Διάστιχο

Σκίαση

Περίγραμμα

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος

Εισαγωγή στην μορφοποίηση κειμένου

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Παράγραφος

ομάδα Παράγραφος

Εικ. 1 Ομάδα Παράγραφος

Η ομάδα Παράγραφος βρίσκεται στην καρτέλα Κεντρική της κορδέλας και περιλαμβάνει εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε μία ή περισσότερες παραγράφους Τα εργαλεία της ομάδας Παράγραφος προσθέτουν άμεση μορφοποίηση στο κείμενο.

Κουκκίδες

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες. Κάνετε κλικ στο κουμπί για να αρχίσετε μία λίστα με την προεπιλεγμένη μορφή κουκκίδων. Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε διαφορετική μορφή κουκκίδας ή να κάνετε άλλες ρυθμίσεις. Στο εξής, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί οι λίστες θα έχουν την κουκκίδα και τις ρυθμίσεις που κάνατε, μέχρι να επιλέξετε μία άλλη μορφή ή να κλείσετε και να ξανα-ανοίξετε το Word. περισσότερα... Περισσότερα...[1]

Αρίθμηση

Δημιουργία λίστας με αρίθμηση. Κάνετε κλικ στο κουμπί για να αρχίσετε μία λίστα με την προεπιλεγμένη μορφή αρίθμησης. Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε διαφορετική μορφή αρίθμησης ή να κάνετε άλλες ρυθμίσεις. Στο εξής, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί οι λίστες θα έχουν την κουκκίδα και τις ρυθμίσεις που κάνατε, μέχρι να επιλέξετε μία άλλη μορφή ή να κλείσετε και να ξανα-ανοίξετε το Word. περισσότερα... Περισσότερα...[2]

Λίστα πολλών επιπέδων

Δημιουργία λίστας πολλών επιπέδων. Κάνετε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες μορφές λίστας ή να χρησιμοποιήστε μία από τις επόμενες επιλογές:

Με την λίστα πολλών επιπέδων μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο με διάρθρωση (π.χ. να το διαιρέσετε σε κεφάλαια, ενότητες, παραρτήματα κ.λπ.), να αριθμήσετε τις επικεφαλίδες, να δημιουργήσετε σύνθετες λίστες (λίστες με υπο-λίστες) κ.λπ. περισσότερα... Περισσότερα...[3]

Μείωση εσοχής

Μειώνει την απόσταση της ενεργής παραγράφου (εκεί όπου βρίσκεται ο δείκτης) από το αριστερό περιθώριο κατά 1/4in (0,63εκ περίπου). Εάν η παράγραφος είναι στοιχείο λίστας έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Πίνακας 1: Χρήση της Μείωση εσοχής σε στοιχεία λίστας

Εάν το ενεργό στοιχείο είναι... Το κουμπί Μείωση εσοχής...
Πρώτο στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου Μειώνει την απόσταση (εφ' όσον υπάρχει) όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ
Οποιοδήποτε στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου, εκτός του πρώτου Δεν επιφέρει αλλαγή
Πρώτο στοιχείο του πρώτου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων Μειώνει την απόσταση (εφ' όσον υπάρχει) όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ
Οποιοδήποτε στοιχείο πρώτου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων, εκτός του πρώτου Δεν επιφέρει αλλαγή
Οποιοδήποτε στοιχείο δευτέρου ή κατώτερου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων Προάγει το στοιχείο κατά ένα επίπεδο

Αύξηση εσοχής

Αυξάνει την απόσταση της ενεργής παραγράφου (εκεί όπου βρίσκεται ο δείκτης) από το αριστερό περιθώριο κατά 1/4in (0,63εκ περίπου). Εάν η παράγραφος είναι στοιχείο λίστας έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Πίνακας 2: Χρήση της Αύξηση εσοχής σε στοιχεία λίστας

Εάν το ενεργό στοιχείο είναι... Το κουμπί Μείωση εσοχής...
Πρώτο στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου Αυξάνει την απόσταση όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ
Οποιοδήποτε στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου, εκτός του πρώτου Υποβιβάζει το στοιχείο σε δεύτερο επίπεδο, μετατρέποντας την λίστα ενός επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων
Πρώτο στοιχείο του πρώτου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων Αυξάνει την απόσταση όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ
Οποιοδήποτε στοιχείο σε λίστα πολλών επιπέδων, εκτός του πρώτου στοιχείου του πρώτου επιπέδου Υποβιβάζει το στοιχείο στο αμέσως επόμενο επίπεδο

Ταξινόμηση

Ταξινομεί το επιλεγμένο κείμενο κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, αλφαβητικά, αριθμητικά, ή με βάση την ημερομηνία. Το επιλεγμένο κείμενο μπορεί να είναι παράγραφοι, λέξεις διαχωρισμένες με σύμβολα, στήλες πίνακα ή ολόκληρος πίνακας. Το Word έχει την δυνατότητα να ταξινομεί διαδοχικά (υπο-ταξινόμηση) μέχρι τρία πεδία. περισσότερα... Περισσότερα...[4]

Εμφάνιση όλων

Η ρύθμιση του Word για την εμφάνιση των σημαδιών και των συμβόλων υπερισχύει του κουμπιού Εμφάνιση όλων. Αν στις ρυθμίσεις π.χ. επιλέξετε την εμφάνιση των σημαδιών παραγράφου, αυτά θα εμφανίζονται είτε πατήσετε το κουμπί, είτε όχι.

Πατήστε το κουμπί για να εμφανίσετε τα σημάδια παραγράφου και άλλα κρυφά σύμβολα μορφοποίησης του εγγράφου, όπως οι χαρακτήρες TAB, οι αλλαγές σελίδας, οι αλλαγές ενότητας κ.λπ. Πατήστε πάλι το κουμπί αν θέλετε να τα αποκρύψετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Word, ώστε αυτά τα σύμβολα να εμφανίζονται πάντοτε στα έγγραφα:

  1. Στο Word 2007 κάνετε κλικ στο κουμπί Office και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

    Στο Word 2010 επιλέξτε την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.

  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε την κατηγορία Εμφάνιση και στη συνέχει εντοπίστε την ενότητα Να εμφανίζονται πάντα αυτά τα σημάδια μορφοποίησης στην οθόνη.
  3. Επιλέξτε τα σημάδια/σύμβολα που θέλετε να εμφανίζονται μόνιμα στα έγγραφα του Word.

Στοίχιση κειμένου αριστερά

Στοίχιση του κειμένου αριστερά. Εάν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο αριστερά και πατήσετε πάλι το κουμπί η στοίχιση μετατρέπεται σε Πλήρη.

Στοίχιση στο κέντρο

Στοίχιση του κειμένου στο κέντρο. Εάν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο στο κέντρο και πατήσετε πάλι το κουμπί, η στοίχιση μετατρέπεται σε Αριστερά.

Στοίχιση κειμένου δεξιά

Στοίχιση του κειμένου δεξιά. Εάν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο δεξιά και πατήσετε πάλι το κουμπί, η στοίχιση μετατρέπεται σε Αριστερά.

Στην πλήρη στοίχιση, μετά την αναδίπλωση μίας πολύ μεγάλης λέξης δημιουργείται μεγάλο κενό μεταξύ των λέξεων. Γι' αυτό η πλήρης στοίχιση προτείνεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον Συλλαβισμό.

Πλήρης στοίχιση

Στοίχιση του κειμένου στο αριστερό και το δεξιό περιθώριο, προσθέτοντας επιπλέον χώρο μεταξύ των λέξεων, ανάλογα με τις ανάγκες. Εάν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο σε πλήρη στοίχιση και πατήσετε πάλι το κουμπί η στοίχιση μετατρέπεται σε Αριστερά.

Διάστιχο

Επιτρέπει την αλλαγή του διάστιχου (απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου) και του διάκενου (απόσταση μιας παραγράφου από αυτές που την περιβάλλουν). (διάκενο), Οι διαθέσιμες επιλογές ακολουθούν προεπιλεγμένες τιμές του Word. Αν θέλετε μεγαλύτερη ακρίβεια επιλέξτε την εντολή Επιλογές διάστιχου, για να κάνετε τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος [5].

Σκίαση

Χρωματισμός του φόντου πίσω από το επιλεγμένο κείμενο. Το Word χρησιμοποιεί το κόκκινο χρώμα εκ προεπιλογής (εμφανίζεται στο εικονίδιο του κουμπιού). Κάνετε κλικ στο κουμπί για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χρώμα, ή κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε κάποιο διαφορετικό. Στο εξής, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί θα εφαρμόζεται το χρώμα της επιλογής σας, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο ή μέχρι να κλείσετε και να ξανα-ανοίξετε το Word.

Περίγραμμα

Προσαρμογή των ορίων του επιλεγμένου στοιχείου. Το Word εκ προεπιλογής εφαρμόζει περίγραμμα στο κάτω μέρος του στοιχείου (εμφανίζεται στο εικονίδιο του κουμπιού). Κάνετε κλικ στο κουμπί για να χρησιμοποιήσετε αυτό το περίγραμμα, ή κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε κάποιο διαφορετικό. Στο εξής, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί θα εφαρμόζεται το περίγραμμα της επιλογής σας, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο ή μέχρι να κλείσετε και να ξανα-ανοίξετε το Word.

Εκτός από την προσθήκη περιγραμμάτων το μενού σας επιτρέπει και τις επόμενες επιλογές:

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/bulleted_list.html

[2] www.adaeion.gr/word/r/numbered_list.html

[3] www.adaeion.gr/word/r/multilevel_list.html

[4] www.adaeion.gr/word/g/sort_list_of_paragraphs.html

[5] www.adaeion.gr/word/r/paragraph_dialog_box.html

Δημοσίευση: Παρασκευή, 2 Απρ 2010