Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Διαμόρφωση εγγράφου / Εισαγωγή σελίδας σε έγγραφο
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Εισαγωγή εξώφυλλου

Εισαγωγή κενής σελίδας

Εισαγωγή αλλαγής σελίδας

Εισαγωγή σελίδας σε έγγραφο

ομάδα Σελίδες

Εικ. 1: Ομάδα Σελίδες

Υπάρχουν πολλοί λόγοι, για τους οποίους θα χρειαστεί να εισαγάγετε μία σελίδα σε ένα έγγραφο. Π.χ. σε μία εργασία, πιθανόν να θέλετε να εισαγάγετε ένα εξώφυλλο, με τον τίτλο της εργασίας, τον συντάκτη, και μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα της εργασίας. Σε ένα μεγάλο έγγραφο, που είναι χωρισμένο σε κεφάλαια, ίσως χρειάζεστε μία κενή σελίδα στο τέλος ενός κεφαλαίου, ώστε το επόμενο κεφάλαιο να εμφανίζεται κατά την εκτύπωση στην μονή σελίδα που ακολουθεί. Γι' αυτές τις περιπτώσεις αλλά και για πολλές άλλες θα χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία της ομάδας Σελίδες (εικ. 1) στην καρτέλα Εισαγωγή της κορδέλας.

Εισαγωγή εξώφυλλου

Για να εισαγάγετε ένα από τα ενσωματωμένα εξώφυλλα του Word:

 1. Στην ομάδα Σελίδες της καρτέλας Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Εξώφυλλο.
 2. Επιλέξτε ένα από τα εξώφυλλα της βιβλιοθήκης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο βασισμένο σε ένα πρότυπο του Word που είναι εφοδιασμένο με εξώφυλλο. Τα πρότυπα αυτά δεν είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, αλλά στην σελίδα προτύπων του Office.com [1]. Στο Word 2007, τα πρότυπα αυτά εμφανίζονται αυτόματα. Στο Word 2010 εμφανίζονται επίσης αυτόματα, αρκεί να είναι ρυθμισμένο να συνδέεται [2] με τον δικτυακό τόπο του Office.com. Για να εντοπίσετε και να επιλέξετε ένα από αυτά τα πρότυπα:

 1. Κάνετε κλικ στο κουμπί Office του Word 2007, ή την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο στο Word 2010, και στη συνέχεια επιλέξτε Δημιουργία.
 2. Στην ενότητα Πρότυπα του Office.com κάνετε κλικ στο πρότυπο που θέλετε.
 3. Κάτω από την προεπισκόπηση του επιλεγμένου πρότυπου, που εμφανίζεται στην δεξιά πλευρά του παράθυρου, κάνετε κλικ στο κουμπί Λήψη.

Για να δημιουργήσετε ένα εξώφυλλο:

 1. Ανοίξτε ένα νέο κενό έγγραφο στο Word (CTRL+N).
 2. Προσθέστε στην σελίδα το κείμενο και τα στοιχεία που θέλετε (πίνακες, πλαίσια, εικόνες κ.λπ.).
 3. Επιλέξτε τα όλα (CTRL+A).
 4. Στην ομάδα Σελίδες της καρτέλας Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Εξώφυλλο και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Αποθήκευση επιλογής στη συλλογή συνοδευτικών σελίδων.

Για να καταργήσετε το εξώφυλλο από ένα έγγραφο:

 1. Στην ομάδα Σελίδες της καρτέλας Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Εξώφυλλο και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Κατάργηση τρέχουσας συνοδευτικής σελίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επειδή ένα έγγραφο δεν μπορεί να έχει δύο εξώφυλλα, το υπάρχον εξώφυλλο καταργείται επίσης, όταν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο. Θυμηθείτε ότι κατά την αντικατάσταση, ορισμένα ή όλα τα περιεχόμενα του παλιού εξώφυλλου πιθανόν να μη μεταφερθούν στο καινούργιο.

Εισαγωγή κενής σελίδας

Μια κενή σελίδα είναι πολύ χρήσιμη ειδικά στην σελιδοποίηση μεγάλων εγγράφων, και όταν το κάθε κεφάλαιο πρέπει να αρχίζει σε νέα σελίδα (συνήθως σε μονή σελίδα). Πολλές φορές, ένα κεφάλαιο τελειώνει σε μονή σελίδα, οπότε η επόμενη σελίδα (ζυγή) πρέπει να είναι κενή, ώστε να διατηρηθεί η αρίθμηση των σελίδων αλλά και να μεταφερθεί το νέο κεφάλαιο στην επόμενη (μονή) σελίδα. Θυμηθείτε ωστόσο ότι, εάν προσθέσετε αργότερα κείμενο στο κεφάλαιο που προηγείται, πιθανόν η κενή σελίδα να πρέπει να καταργηθεί.

Για να εισαγάγετε μία κενή σελίδα:

 1. Τοποθετήστε τον δείκτη στο τέλος της παραγράφου, μετά από την οποία θα εισαγάγετε την κενή σελίδα.
 2. Στην ομάδα Σελίδες της καρτέλας Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Κενή σελίδα.

Για να καταργήσετε μία κενή σελίδα:

 1. Εάν δεν εμφανίζονται τα σημάδια μορφοποίησης κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων στην καρτέλα Κεντρική.
 2. Επιλέξτε το σύμβολο αλλαγής σελίδας (μία διακεκομμένη γραμμή με την ένδειξη "Αλλαγή σελίδας").
 3. Πατήστε DELETE.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για την εισαγωγή κενής σελίδας το Word προσθέτει αυτόματα δύο σύμβολα αλλαγής σελίδας. Διαγράφοντας το ένα από αυτά, καταργείται μεν η κενή σελίδα, αλλά το κείμενο που υπήρχε μετά από αυτήν θα παραμείνει σε νέα σελίδα. Αν θέλετε να το συνενώσετε με το κείμενο που προηγείται θα πρέπει να διαγράψετε και τα δύο σύμβολα αλλαγής σελίδας.

Εισαγωγή μη αυτόματης αλλαγής σελίδας

Μπορείτε να εισαγάγετε μία μη αυτόματη (αλλιώς αναγκαστική ή υποχρεωτική) αλλαγή σελίδας σε οποιοδήποτε σημείο του κειμένου:

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε να αρχίζει η καινούργια σελίδα.
 2. Στην ομάδα Σελίδες της καρτέλας Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγή σελίδας.

Για να καταργήσετε μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας:

 1. Εάν δεν εμφανίζονται τα σημάδια μορφοποίησης κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων στην καρτέλα Κεντρική.
 2. Επιλέξτε το σύμβολο αλλαγής σελίδας (μία διακεκομμένη γραμμή με την ένδειξη "Αλλαγή σελίδας").
 3. Πατήστε DELETE.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] http://office.microsoft.com/el-gr/templates/?CTT=97

[2] www.adaeion.gr/word/c/connect_to_office_com.html

Δημοσίευση: Δευτέρα, 26 Οκτ 2010