Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Λίστα με κουκκίδες και αρίθμηση Λίστα πολλών επιπέδων
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Χρήση ενσωματωμένης λίστας

Τροποποίηση ενσωματωμένης λίστας

Δημιουργία στυλ λίστας

Σε τι διαφέρουν οι εντολές Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων και Ορισμός νέου στυλ λίστας

Προσαρμογή της αρίθμησης ενός επιπέδου

Αντιγραφή μορφοποίησης λίστας πολλών επιπέδων μεταξύ εγγράφων

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Λίστα με κουκκίδες

Λίστα με αρίθμηση

Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας

Επικόλληση στοιχείων λίστας σε έγγραφο

Λίστα πολλών επιπέδων

Σε μία λίστα πολλών επιπέδων, τα στοιχεία εμφανίζονται σε διαφορετικά επίπεδα (διαφορετικού "βάθους") ώστε μερικά στοιχεία να φαίνεται ότι "ανήκουν" στα στοιχεία που προηγούνται, και η λίστα να φαίνεται ότι αποτελείται από διαφορετικά επίπεδα υπο-λιστών.

λίστα πολλών επιπέδων

Εικ. 1 Λίστα πολλών επιπέδων

Το Word υποστηρίζει μέχρι εννέα επίπεδα λίστας και μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα πολλών επιπέδων είτε χρησιμοποιώντας μία από τις μορφές λίστας που είναι ενσωματωμένες στο Word, είτε δημιουργώντας ένα προσωπικό στυλ.

Χρήση ενσωματωμένης λίστας πολλών επιπέδων

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε να αρχίζει η λίστα.
 2. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων και στη συνέχεια επιλέξτε την μορφή μιας απλής λίστας (όχι τις μορφές που αναφέρουν Άρθρο, Επικεφαλίδα, Κεφάλαιο).
 3. Αρχίστε να πληκτρολογείτε τα στοιχεία της λίστας, πατώντας μετά από κάθε στοιχείο ENTER.
  • Για να δημιουργήσετε μια υπο-λίστα, μετά το ENTER πατήστε TAB, ή το κουμπί Αύξηση εσοχής .
  • Για να επιστρέψετε στο αμέσως ανώτερο επίπεδο της λίστας, μετά το ENTER πατήστε SHIFT+TAB, ή το κουμπί Μείωση εσοχής .
  • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το επίπεδο ενός στοιχείου αν κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων και επιλέξετε Αλλαγή επιπέδου λίστας. Στη συνέχεια δε επιλέγετε το επίπεδο που θέλετε.
 4. Για να τερματίσετε την λίστα και να συνεχίσετε πάλι με κείμενο παραγράφου, μετά την καταχώρηση του τελευταίου στοιχείου πατήστε ENTER και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Πατήστε τον συνδυασμό CTRL+SHIFT+N (επιστροφή στο στυλ Βασικό).
  • Πατήστε διαδοχικά ENTER μέχρι να "βγείτε" από την λίστα. Π.χ. αν βρίσκεστε σε ένα στοιχείο πρώτου επιπέδου χρειάζεται ένα ENTER. Αν είστε σε ένα στοιχείο τρίτου επιπέδου χρειάζεστε τρία ENTER κ.ο.κ.
  • Κατ' ανάλογο τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδοχικά BACKSPACE.

Τροποποίηση ενσωματωμένης λίστας πολλών επιπέδων

 1. Αν έχετε ήδη δημιουργήσει την λίστα χρησιμοποιώντας μία από τις ενσωματωμένες μορφές του Word κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο της λίστας. Διαφορετικά κάνετε κλικ στο σημείο που θα αρχίζει η λίστα.
 2. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ορισμός λίστας πολλών επιπέδων (εικ. 2), στο πεδίο Επιλογή επιπέδου προς τροποποίηση επιλέξτε το επίπεδο και κατόπιν κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
 4. Συνεχίστε με τις ρυθμίσεις των υπόλοιπων επιπέδων που θέλετε και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Δημιουργία στυλ λίστας πολλών επιπέδων

 1. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ορισμός νέου στυλ λίστας.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ορισμός νέου στυλ λίστας πληκτρολογήστε ένα όνομα για το στυλ λίστας.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφή και στη συνέχεια επιλέξτε Αρίθμηση.

  τροποποίηση λίστας πολλών επιπέδων

  Εικ. 2 Πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση λίστας πολλών επιπέδων

 4. Επιλέξτε διαδοχικά τα επίπεδα κάνοντας σε κάθε ένα τις ρυθμίσεις που θέλετε. Π.χ. στο πεδίο Εισαγωγή μορφοποίησης για αριθμούς μπορείτε να διαγράψετε την τελεία και να πληκτρολογήσετε έναν άλλο χαρακτήρα (παρένθεση, ενωτικό κ.λπ.). Στο πεδίο Στυλ αριθμών για αυτό το επίπεδο μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική μορφή αρίθμησης ή κουκκίδας. Με το κουμπί Γραμματοσειρά μπορείτε να ρυθμίσετε την μορφοποίηση της αρίθμησης (γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.).
 5. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις κλείστε τα πλαίσια διαλόγου κάνοντας κλικ στο OK.

Σε τι διαφέρουν οι εντολές Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων και Ορισμός νέου στυλ λίστας

Η εντολή Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων είναι βολική όταν θέλετε να δημιουργήσετε έναν τύπο λίστας, τον οποίο θα εφαρμόσετε σε λίστες ενός εγγράφου, με την προοπτική ότι δεν θα χρειαστεί να διορθώσετε κάποια στιγμή (να αλλάξετε την αρίθμηση, την μορφοποίηση κ.λπ.). Το Word προσθέτει την προσαρμοσμένη λίστα στο μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων, ώστε να είναι εύκολη η επιλογή του την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσετε.

Η εντολή Ορισμός στυλ λίστας δημιουργεί ένα στυλ λίστας, με όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν τα στυλ. Π.χ. αν αλλάξετε την αρίθμηση σε ένα επίπεδο του στυλ, η αλλαγή αυτή θα εφαρμοστεί σε όλες τις λίστες του εγγράφου. Το Word προσθέτει το στυλ λίστας στο μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων, ώστε να είναι εύκολη η επιλογή του την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσετε.

Προσαρμογή της αρίθμησης ενός επιπέδου

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αρίθμηση ενός επιπέδου μπορεί να μην είναι συνεχόμενη (π.χ. σε λίστες νομολογιών). Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρίθμηση ενός στοιχείου, και το Word αυτόματα θα ενημερώσει με την σωστή αύξουσα σειρά τα στοιχεία του ίδιου επιπέδου που ακολουθούν.

προσαρμοσμένη αρίθμηση επιπέδου

Εικ. 3 Προσαρμοσμένη αρίθμηση επιπέδου

Για να προσαρμόσετε την ανωτέρω λίστα (λίστα 1) ώστε μετά το "α" να να ακολουθεί το "δ" (λίστα 2) χρησιμοποιήστε την επόμενη διαδικασία:

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Ορισμός τιμής αρίθμησης, με μία από τις επόμενες μεθόδους:
  • Κάνετε κλικ στο στοιχείο "β" και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση της ομάδας Παράγραφος, στην Κεντρική καρτέλα. Επιλέξτε την εντολή Ορισμός τιμής αρίθμησης.
  • Κάνετε δεξί κλικ στο στοιχείο "β" και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ορισμός τιμής αρίθμησης.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ορισμός τιμής αρίθμησης κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:
  1. Επιλέξτε την εντολή Συνεχόμενη με την προηγούμενη ενότητα.
  2. Ενεργοποιήστε το πεδίο Προώθηση τιμής (παράβλεψη αριθμών).
  3. Στο πεδίο αρίθμησης του δευτέρου επιπέδου επιλέξτε τον αριθμό έναρξης που θέλετε (για το παράδειγμα της εικ. 3 επιλέξτε "δ").

  Το Word αλλάζει την αρίθμηση του στοιχείου σύμφωνα με την τιμή που επιλέξατε και ταυτόχρονα προσαρμόζει την αρίθμηση των στοιχείων του ίδιου επιπέδου που ακολουθούν.

Αντιγραφή μορφοποίησης λίστας πολλών επιπέδων μεταξύ εγγράφων

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/c/organizer_dialog_box.html

Δημοσίευση: Πέμπτη, 15 Απρ 2010