Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Αυτόματα σχήματα / Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Προσθήκη σχήματος σε έγγραφο

Προσθήκη κειμένου

Προσαρμογή σχήματος

Αλλαγή σχήματος με άλλο σχήμα

Διαγραφή σχήματος

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου

Σχεδίαση γραμμής ή γραμμής σύνδεσης

Χρήση και προσαρμογή επεξηγήσεων

Πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο διάταξης για το γραφικό SmartArt

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Μπορείτε να προσθέσετε σχήματα στα έγραφα του Word, για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο ή ένα σύνθετο σχήμα, όπως ένα διάγραμμα ροής ή ένα οργανόγραμμα. Τα διαθέσιμα σχήματα (εικ. 1) περιλαμβάνουν γραμμές, βασικά γεωμετρικά σχήματα, βέλη, σχήματα εξισώσεων, σχήματα διαγραμμάτων ροής, αστέρια, λάβαρα και επεξηγήσεις.

μενού Σχήματα

Εικ. 1: Μενού Σχήματα

Μετά την εισαγωγή των σχημάτων στο έγγραφο, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο σ' αυτά, να τα μορφοποιήσετε και να τα προσαρμόσετε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στα άρθρα που αφορούν το Word 2007 [1], η Microsoft προτείνει την χρήση του καμβά σχεδίασης. Αντίθετα, δεν τον αναφέρει στα άρθρα του Word 2010 [2]. Στην πράξη ο καμβάς σχεδίασης μπορεί να φανεί χρήσιμος σε σύνθετα σχήματα, που θέλετε να συμπεριφέρονται (και να τα διαχειρίσεστε) σαν ομάδα. Ωστόσο, η Ομαδοποίηση αντικειμένων είναι πιο ευέλικτη και έχει καλύτερα αποτελέσματα. Άλλωστε, για σύνθετα σχήματα είναι προτιμότερη η χρήση των SmartArt παρά των σχημάτων.

Προσθήκη σχήματος σε έγγραφο

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καμβά σχεδίασης [3]: Στην ομάδα Απεικονίσεις της καρτέλας Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Δημιουργία καμβά σχεδίασης. Συνεχίστε με το βήμα 2.
  • Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καμβά σχεδίασης: Στην ομάδα Απεικονίσεις της καρτέλας Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα. Συνεχίστε με το βήμα 3.
 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση που εμφανίζεται αυτόματα στην κορδέλα, μεταβείτε στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων και κάνετε κλικ στο κουμπί Περισσότερα .
 3. Κάνετε κλικ στο σχήμα που θέλετε να εισαγάγετε στο έγγραφο.
 4. Κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου (ή σε οποιοδήποτε σημείο εντός του καμβά σχεδίασης αν τον χρησιμοποιήσατε) και χωρίς να αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού σύρετε διαγώνια. Μόλις φθάσετε στο επιθυμητό μέγεθος του σχήματος ελευθερώστε το πλήκτρο του ποντικιού.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Αν κάνετε κλικ στο έγγραφο (ή στον καμβά) και ελευθερώσετε το πλήκτρο χωρίς να σύρετε, θα εισαχθεί ένα σχήμα προκαθορισμένου μεγέθους. Μπορείτε στη συνέχεια να σύρετε τις λαβές μεγέθους που εμφανίζονται στα άκρα του σχήματος για να προσαρμόσετε το μέγεθός του.
  • Για να δημιουργήσετε ένα σχήμα με αρμονικές διαστάσεις (ένα τετράγωνο, έναν κύκλο ή ένα σχήμα με ομοιόμορφες αναλογίες) κάνετε κλικ στο έγγραφο (ή στον καμβά) και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, ενώ σύρετε.
  • Στο Word 2007 δεν μπορείτε να σύρετε το σχήμα τόσο ώστε να βγαίνει από τα όρια του καμβά σχεδίασης. Αντίθετα, στο Word 2010 μπορείτε, αλλά μόλις ελευθερώσετε το πλήκτρο του ποντικιού, το σχήμα θα μετακινηθεί αυτόματα εντός των ορίων του καμβά, και το μέγεθός του θα προσαρμοστεί ανάλογα.
  • Για να προσθέσετε πολλά ίδια σχήματα, στο βήμα 3 ανωτέρω αντί για αριστερό κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης. Στη συνέχεια επαναλάβετε το βήμα 4 όσες φορές χρειάζεται για να προσθέσετε τα σχήματα. Για να τερματίσετε την διαδικασία πατήστε ESC.
  • Για να σχεδιάσετε γραμμές Ελεύθερης σχεδίασης και Σκαριφήματος δείτε το θέμα Σχεδίαση γραμμής ή γραμμής σύνδεσης [4].
  • Για να εισαγάγετε σχήματα Επεξήγησης δείτε το θέμα Χρήση και προσαρμογή επεξηγήσεων [5]

Προσθήκη κειμένου

 1. Κάνετε δεξί κλικ στο σχήμα.
 2. Στο μενού συντομίας επιλέξτε την εντολή Προσθήκη κειμένου.
 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Το κείμενο γίνεται μέρος του σχήματος. Αν περιστρέψετε το σχήμα θα περιστραφεί και το κείμενο που περιέχει.
  • Μπορείτε να μορφοποιήσετε αυτό το κείμενο όπως κάθε κείμενο του εγγράφου. Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση, να εφαρμόσετε ένα στυλ κ.λπ.

Προσαρμογή σχήματος

λαβές τροποποίησης σχήματος

Εικ. 5: Λαβές τροποποίησης σχήματος

Αλλαγή σχήματος με άλλο σχήμα

 1. Κάνετε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε σε άλλο σχήμα. Για να αλλάξετε πολλαπλά σχήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς κάνετε κλικ σε κάθε ένα από τα σχήματα.
 2. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Στο Word 2007:
   1. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης της κορδέλας επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση.
   2. Στην ομάδα Στυλ σχήματος κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγή σχήματος . και στη συνέχεια επιλέξτε το σχήμα που θέλετε.
  • Στο Word 2010:
   1. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης της κορδέλας επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση.
   2. Στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων κάνετε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σχήματος .
   3. Δείξτε την εντολή Αλλαγή σχήματος και στη συνέχεια επιλέξτε το σχήμα που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε μια απλή γραμμή, σε γραμμή με αιχμές βέλους [7].

Διαγραφή σχήματος

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] http://office.microsoft.com/el-gr/word-help/HA010079394.aspx

[2] http://office.microsoft.com/el-gr/word-help/HA010354749.aspx

[3] www.adaeion.gr/word/r/drawing_canvas.html

[4] www.adaeion.gr/word/g/draw_line_shape.html

[5] www.adaeion.gr/word/g/callout_shape.html

[6] www.adaeion.gr/word/g/change_shape_size.html

[7] www.adaeion.gr/word/g/convert_line_to_arrow.html

Δημοσίευση: Τετάρτη, 1 Δεκ 2010