Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Αυτόματα σχήματα / Μορφοποίηση σχήματος: Πλαίσιο κειμένου
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Καρτέλα Πλαίσιο κειμένου (Word 2007)

Ενότητα Εσωτερικό περιθώριο

Ενότητα Κατακόρυφη στοίχιση

Ενότητα Επιλογές

Κατηγορία Πλαίσιο κειμένου (Word 2007, 2010)

Ενότητα Διάταξη κειμένου

Ενότητα αυτόματη προσαρμογή

Ενότητα Εσωτερικό περιθώριο

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Έγγραφα με σχήματα και γραφικά

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Word 2007: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος

Word 2007: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας

Word 2010: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου

Χρήση και προσαρμογή επεξηγήσεων

Μορφοποίηση σχήματος (Πλαίσιο κειμένου)

Καρτέλα Πλαίσιο κειμένου (Word 2007)

Η καρτέλα Πλαίσιο κειμένου ευρίσκεται στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος και χρησιμοποιείται για την μορφοποίηση των πλαισίων κειμένου αλλά και όλων των σχημάτων που περιέχουν κείμενο. Για την χρήση και τον τρόπο λειτουργίας του πλαισίου διαλόγου δείτε το θέμα Word 2007: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος [1].

πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου

Εικ. 1: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου (Πλαίσιο κειμένου)

Στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου μπορείτε να ελέγξετε το περιθώριο, την στοίχιση και άλλες παραμέτρους συμπεριφοράς του πλαισίου κειμένου σε σχέση με το κείμενο που περιέχει.

Ενότητα Εσωτερικό περιθώριο

Πληκτρολογήστε στα πεδία την απόσταση που θέλετε να υπάρχει μεταξύ των ορίων του πλαισίου κειμένου και του κειμένου που περιέχει. Οι προεπιλεγμένες τιμές του Word είναι 0,25εκ από το αριστερό και δεξιό όριο, και 0,13εκ. από το επάνω και το κάτω.

Ενότητα Κατακόρυφη στοίχιση

Επιλέξτε έναν από τους τρεις τρόπους στοίχισης: Επάνω, Στο κέντρο, Κάτω. Η προεπιλεγμένη στοίχιση είναι Επάνω.

Ενότητα Επιλογές

Κατηγορία Πλαίσιο κειμένου (Word 2007, Word 2010)

Η κατηγορία Πλαίσιο κειμένου ευρίσκεται στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας. Για την χρήση και τον τρόπο λειτουργίας του πλαισίου διαλόγου δείτε τα αντίστοιχα θέματα για το Word 2007 [3], ή για το Word 2010 [4].

πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας

Εικ. 2: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας (Πλαίσιο κειμένου) - Word 2007

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ανάλογα με την θέση του πλαισίου κειμένου και την έκδοση του Word που χρησιμοποιείτε, ορισμένες επιλογές ίσως να μην εμφανίζονται ή να μην είναι διαθέσιμες (εικ. 2, εικ. 3).

Εικ. 3: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας (Πλαίσιο κειμένου) - Word 2010

Ενότητα Διάταξη κειμένου

Ενότητα Αυτόματη προσαρμογή

Ενότητα Εσωτερικό περιθώριο

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/format_shape_dialog_box_word_2007.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/callout_shape.html

[3] www.adaeion.gr/word/r/format_image_dialog_box_word_2007.html

[4] www.adaeion.gr/word/r/format_dialog_box_word_2010.html

Δημοσίευση: Παρασκευή, 25 Φεβ 2011