Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Αυτόματα σχήματα / Μορφοποίηση σχήματος: Διάταξη
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Διάταξη χωρίς καμβά σχεδίασης (Word 2007)

Ενότητα Στυλ αναδίπλωσης

Ενότητα Οριζόντια στοίχιση

Για προχωρημένους

Διάταξη σε καμβά σχεδίασης (Word 2007)

Περισσότερες επιλογές διάταξης (Word 2007)

Ενότητα Στυλ αναδίπλωσης

Ενότητα Αναδίπλωση κειμένου

Ενότητα Απόσταση από το κείμενο

Επιλογές διάταξης στο Word 2010

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Word 2007: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος

Word 2010: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου

Χρήση ερμητικής αναδίπλωσης

Ερμητική και Διά μέσου αναδίπλωση

Μορφοποίηση σχήματος (Διάταξη)

Η διάταξη αναφέρεται στον τρόπο τοποθέτησης ενός αντικειμένου σε σχέση με άλλα αντικείμενα ή το κείμενο της σελίδας. Στο Word μπορείτε να ρυθμίσετε την διάταξη των αντικειμένων, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της καρτέλας Μορφοποίηση, που εμφανίζεται στην κορδέλα όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλαίσια δαλόγου που διαθέτει το Word, ώστε να ρυθμίσετε την διάταξη των αντικειμένων με μεγαλύτερη ακρίβεια, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Διάταξη χωρίς καμβά σχεδίασης (Word 2007)

Για την ρύθμιση της διάταξης σχημάτων, πλαισίων κειμένου και κειμένων WordArt, που δεν έχουν τοποθετηθεί σε καμβά σχεδίασης [1], το Word 2007 χρησιμοποιεί το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος. Για την χρήση και τον τρόπο λειτουργίας του πλαισίου διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος δείτε το θέμα Word 2007: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος [2].

πλαίσιο διαλόγου μορφοποίησης σχημάτων και Word art

Εικ. 1: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου (Διάταξη)

Στην καρτέλα Διάταξη μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο αναδίπλωσης του κειμένου γύρω από το αντικείμενο καθώς και την οριζόντια στοίχιση.

Ενότητα Στυλ αναδίπλωσης

clipart με αναδίπλωση εμπρός από το κείμενο

Εικ. 2: Κενές περιοχές εικόνας διανυσματικής μορφής (wmf)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το στυλ αναδίπλωσης επηρεάζεται από το είδος του αντικειμένου, την μορφολογία του και τον τρόπο εισαγωγής του στο έγγραφο. Έχετε υπόψη σας τις επόμενες παραμέτρους:

Ενότητα Οριζόντια στοίχιση

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την στοίχιση αν το στυλ αναδίπλωσης είναι Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Για τα υπόλοιπα στυλ αναδίπλωσης, οι επιλογές Αριστερά, Στο κέντρο, Δεξιά στοιχίζουν το αντικείμενο με τον αντίστοιχο τρόπο. Επιλέξτε Άλλη για να παραμείνει το αντικείμενο στο σημείο που το έχετε ήδη τοποθετήσει ή αν σκοπεύετε να το σύρετε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αφού κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ακόμα κι αν επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες στοιχίσεις, μπορείτε στη συνέχεια να σύρετε το αντικείμενο σε όποιο σημείο θέλετε. Μετά από αυτή την ενέργεια, εάν ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου θα έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα η στοίχιση Άλλη.

Για προχωρημένους

Κάνετε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους για να ρυθμίσετε με περισσότερη ακρίβεια την θέση του αντικειμένου καθώς και τον τρόπο αναδίπλωσης του κειμένου γύρω από αυτό. Δείτε την ενότητα Περισσότερες επιλογές διάταξης (Word 2007) κατωτέρω.

Διάταξη σε καμβά σχεδίασης (Word 2007)

Ακολουθήστε αυτή την διαδικασία στο Word 2007, αν θέλετε να προσαρμόσετε την διάταξη αντικειμένων που έχουν τοποθετηθεί σε καμβά σχεδίασης.

 1. Εμφανίστε [2] το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη.

  μορφοποίηση αντικειμένου (διάταξη σε καμβά)

  Εικ. 3: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου (Διάταξη)

 2. Στα πεδία Οριζόντια και Κατακόρυφη πληκτρολογήστε την τιμή απόστασης που θέλετε (σε εκατοστά).
 3. Στα αντίστοιχα πεδία Από επιλέξτε το σημείο αναφοράς του καμβά, από το οποίο θα υπολογίζεται η απόσταση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Διατάξεις όπως Ερμητική, Τετράγωνη. Πίσω από το κείμενο κ.λπ. δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα για ένα από τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί σε καμβά σχεδίασης. Αυτές οι ρυθμίσεις διάταξης πρέπει να εφαρμοστούν στον καμβά σχεδίασης. Δείτε το θέμα Ιδιότητες του καμβά σχεδίασης [1].

Περισσότερες επιλογές διάταξης (Word 2007)

Χρησιμοποιήστε αυτή την διαδικασία στο Word 2007 για να ρυθμίσετε με περισσότερες λεπτομέρειες την διάταξη των αντικειμένων, όταν δεν έχουν τοποθετηθεί σε καμβά σχεδίασης.

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο, ώστε να εμφανιστούν στην κορδέλα τα εργαλεία της ομάδας Μορφοποίηση. (Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο αντικείμενο για να εμφανιστούν τα εργαλεία μορφοποίησης). Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Αν έχετε επιλέξει ένα σχήμα, ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα κείμενο WordArt κάνετε ένα από τα επόμενα:
   • Εμφανίστε [2] το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος και στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.
   • Στην ομάδα Τακτοποίηση κάνετε κλικ στο κουμπί Θέση ή στο κουμπί Αναδίπλωση κειμένου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Περισσότερες επιλογές διάταξης.
  • Αν έχετε επιλέξει μία εικόνα, στην ομάδα Τακτοποίηση κάνετε κλικ στο κουμπί Θέση ή στο κουμπί Αναδίπλωση κειμένου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Περισσότερες επιλογές διάταξης.

  σύνθετη διάταξη

  Εικ. 4: Πλαίσιο διαλόγου Σύνθετη διάταξη

 2. Στην καρτέλα Αναδίπλωση κειμένου κάνετε τις επιλογές που θέλετε, σύμφωνα με τα επόμενα:

Ενότητα Στυλ αναδίπλωσης

Ενότητα Αναδίπλωση κειμένου

Η ρύθμιση της αναδίπλωσης είναι διαθέσιμη για τα στυλ αναδίπλωσης Τετράγωνο, Ερμητικό και Δια μέσου. Επιλέξτε την πλευρά ή τις πλευρές που θα επιτρέπεται η αναδίπλωση του κειμένου.

Ενότητα Απόσταση από το κείμενο

Η ρύθμιση της απόστασης είναι διαθέσιμη ανάλογα με το στυλ αναδίπλωσης που έχετε επιλέξει. Η απόσταση υπολογίζεται είτε από το πλαίσιο που περιβάλλει το αντικείμενο, είτε από τα σημεία αναδίπλωσης του αντικειμένου. Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε (σε εκατοστά) για μία ή περισσότερες πλευρές.

Επιλογές διάταξης στο Word 2010

Στο Word 2010 οι ρυθμίσεις διάταξης γίνονται με το πλαίσιο διαλόγου Διάταξη για όλα τα αντικείμενα. Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Διάταξη:

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο ώστε να εμφανιστούν στην κορδέλα τα εργαλεία της καρτέλας Μορφοποίηση. (Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο αντικείμενο για να εμφανιστούν τα εργαλεία μορφοποίησης). Κάνετε ένα από τα επόμενα:

  βελάκι επέκτασης ομάδας

  Εικ. 5: Βελάκι επέκτασης ομάδας

  • Στην ομάδα Τακτοποίηση κάνετε κλικ στο κουμπί Θέση ή στο κουμπί Αναδίπλωση κειμένου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Περισσότερες επιλογές διάταξης.
  • Στην ομάδα Τακτοποίηση κάνετε κλικ στο κουμπί Περιστροφή και επιλέξτε την εντολή Περισσότερες επιλογές περιστροφής. Στο πλαίσιο διαλόγου Διάταξη επιλέξτε την καρτέλα Αναδίπλωση κειμένου.
  • Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Μέγεθος (εικ. 5) και στο πλαίσιο διαλόγου Διάταξη επιλέξτε την καρτέλα Αναδίπλωση κειμένου.

Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο διαλόγου εξαρτώνται από τον τρόπο εισαγωγής του αντικειμένου στο έγγραφο:

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/drawing_canvas.html

[2] www.adaeion.gr/word/r/format_image_dialog_box_word_2007.html

[3] www.adaeion.gr/word/g/tight_wrap.html

[4] www.adaeion.gr/word/g/tight_vs_through_wrap.html

Δημοσίευση: Δευτέρα, 21 Φεβ 2011