Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Αυτόματα σχήματα / Μορφοποίηση σχήματος: Εναλλακτικό κείμενο
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο (Word 2010)

Κατηγορία Εναλλακτικό κείμενο (Word 2010)

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Έγγραφα με σχήματα και γραφικά

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Word 2007: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος

Word 2007: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας

Word 2010: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου

Μορφοποίηση σχήματος (Εναλλακτικό κείμενο)

Καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο (Word 2007)

Η καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο ευρίσκεται στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος. Για την χρήση και τον τρόπο λειτουργίας του πλαισίου διαλόγου δείτε το θέμα Word 2007: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος [1].

πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου

Εικ. 1: πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου (Εναλλακτικό κείμενο)

Το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος εμφανίζεται όταν έχετε επιλέξει ένα από τα επόμενα:

Για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε μία εικόνα που δεν είναι τοποθετημένη σε καμβά σχεδίασης θα χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου Μέγεθος, το οποίο μπορείτε να εμφανίσετε ως εξής:

  1. Κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα, ώστε να εμφανιστούν στην κορδέλα τα εργαλεία της καρτέλας Μορφοποίηση.
  2. Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης, στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Μέγεθος.
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Μέγεθος επιλέξτε την καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο.

Το εναλλακτικό κείμενο είναι συνήθως μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου ή της έννοιας που αντιπροσωπεύει. Χρησιμοποιείται από τα προγράμματα περιήγησης στο Web και εμφανίζεται στην θέση μιας φωτογραφίας που πιθανόν να λείπει από μία ιστοσελίδα. Εμφανίζεται επίσης όταν τοποθετείτε τον δείκτη επάνω στην φωτογραφία. Το εναλλακτικό κείμενο επίσης χρησιμοποιείται από τα εργαλεία εκφώνησης στα προγράμματα περιήγησης στο Web, για να βοηθά τα άτομα με ειδικές ανάγκες να καταλάβουν το θέμα του αντικειμένου.

Το Word προσθέτει αυτόματα ένα εναλλακτικό κείμενο, όπως είναι ο τύπος του σχήματος (τετράγωνο, έλλειψη, στρογγυλεμένο ορθογώνιο κ.λπ.) ή το όνομα του αρχείου μιας εικόνας, ή ένα απόσπασμα από το κείμενο που περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου κ.ά. Μπορείτε να διαγράψετε αυτό το κείμενο και να πληκτρολογήσετε το δικό σας.

Κατηγορία εναλλακτικό κείμενο (Word 2010)

Η κατηγορία Εναλλακτικό κείμενο ευρίσκεται στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου (εικ. 2). Για την χρήση και τον τρόπο λειτουργίας του πλαισίου διαλόγου δείτε το θέμα Word 2010: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου [4].

πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου

Εικ. 2: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου (Εναλλακτικό κείμενο)

Πληκτρολογήστε τον τίτλο και την περιγραφή του εναλλακτικού κειμένου. Ο τίτλος βοηθά τα άτομα με ειδικές ανάγκες να κατανοήσουν το θέμα του αντικειμένου και τους επιτρέπει να επιλέξουν αν θέλουν να ακούσουν την περιγραφή του αντικειμένου. Η περιγραφή συνήθως εξηγεί εκτενέστερα το θέμα του αντικειμένου ή την έννοια που αντιπροσωπεύει.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/format_shape_dialog_box_word_2007.html

[2] www.adaeion.gr/word/r/drawing_canvas.html

[3] www.adaeion.gr/word/g/picture_or_texture_fill.html

[4] www.adaeion.gr/word/r/format_dialog_box_word_2010.html

Δημοσίευση: Δευτέρα, 28 Φεβ 2011