Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ / Τα εργαλεία της ομάδας Γραμματοσειρά
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Μεγέθυνση γραμματοσειράς

Σμίκρυσνη γραμματοσειράς

Αλλαγή πεζών - κεφαλαίων

Απαλοιφή μορφοποίησης

Έντονη γραφή

Πλάγια γραφή

Υπογράμμιση

Διακριτή διαγραφή

Δείκτης

Εκθέτης

Χρώμα επισήμανσης κειμένου

Χρώμα γραμματοσειράς

Εφέ κειμένου (Word 2010)

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά

Εισαγωγή στην μορφοποίηση κειμένου

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Γραμματοσειρά

ομάδα Γραμματοσειρά

Εικ. 1 Ομάδα Γραμματοσειρά

Η ομάδα Γραμματοσειρά βρίσκεται στην καρτέλα Κεντρική της κορδέλας και περιλαμβάνει εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε έναν χαρακτήρα, μία λέξη ή ένα απόσπασμα κειμένου. Τα εργαλεία της ομάδας Γραμματοσειρά προσθέτουν άμεση μορφοποίηση στο κείμενο.

Γραμματοσειρά

Επιλογή οικογένειας γραμματοσειράς. Ανοίγοντας το πτυσσόμενο πλαίσιο οι γραμματοσειρές εμφανίζονται χωρισμένες σε τρεις ενότητες:

  1. Γραμματοσειρές θέματος: Οι δύο βασικές γραμματοσειρές (Επικεφαλίδας και απλού κειμένου) του θέματος που χρησιμοποιεί το τρέχον έγγραφο.
  2. Γραμματοσειρές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα: Οι έως και 10 τελευταίες γραμματοσειρές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την λειτουργία του Word (όχι σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο).
  3. Όλες οι γραμματοσειρές: Όλες οι γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Αλλαγή μεγέθους της γραμματοσειράς. Επιλέξτε μία από τις προεπιλεγμένες τιμές της λίστας ή πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε στο πλαίσιο. Οι τιμές είναι σε pt (point - σημείο), όπου 1pt=1/72in (περίπου 0,35mm).

Μεγέθυνση γραμματοσειράς

Με κάθε κλικ στο κουμπί αυξάνεται το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η μεγέθυνση δεν γίνεται με αύξουσα αριθμητική σειρά, αλλά με βάση τις τιμές που εμφανίζονται στην λίστα του πτυσσόμενου πλαισίου Μέγεθος γραμματοσειράς. Π.χ. μια γραμματοσειρά μεγέθους 28pt, το πάτημα του κουμπιού δεν την αυξάνει στα 29pt αλλά στα 36pt.

Σμίκρυνση γραμματοσειράς

Με κάθε κλικ στο κουμπί μειώνεται το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η μείωση δεν γίνεται με φθίνουσα αριθμητική σειρά, αλλά με βάση τις τιμές που εμφανίζονται στην λίστα του πτυσσόμενου πλαισίου Μέγεθος γραμματοσειράς. Π.χ. μια γραμματοσειρά μεγέθους 36pt, το πάτημα του κουμπιού δεν την μειώνει στα 35pt αλλά στα 28pt.

Αλλαγή πεζών - κεφαλαίων

Απαλοιφή μορφοποίησης

Αφαιρεί την πρόσθετη μορφοποίηση, ανάλογα με το επιλεγμένο κείμενο, ως εξής:

Έντονη γραφή

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή.

Πλάγια γραφή

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή.

Υπογράμμιση

Κάθε φορά που ανοίγετε το Word, η προεπιλεγμένη μορφή υπογράμμισης είναι ή μονή συνεχόμενη γραμμή. Πατήστε το κουμπί για να εφαρμόσετε αυτή την μορφή ή πατήστε το βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε μια διαφορετική. Στο εξής θα εφαρμόζεται η επιλογή σας, μέχρι να επιλέξετε κάποια άλλη μορφή ή μέχρι να κλείσετε και να ξανα-ανοίξετε το Word.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Υπογράμμιση για να υπογραμμίσετε ένα κενό διάστημα (αλλά μπορείτε να υπογραμμίσετε δύο συνεχόμενες λέξεις και το κενό διάστημα μεταξύ τους). Για να υπογραμμίσετε ένα ή περισσότερα κενά διαστήματα αντί για το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό CTRL+SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ (= διάστημα χωρίς διακοπή). Στη συνέχεια επιλέξτε το και πατήστε το κουμπί Υπογράμμιση.

Διακριτή διαγραφή

Σχεδίαση γραμμής διαμέσου του επιλεγμένου κειμένου, ώστε να φαίνεται σαν διαγραμμένο.

Δείκτης

Δημιουργία μικρών γραμμάτων κάτω από τη γραμμή βάσης του κειμένου.

Εκθέτης

Δημιουργία μικρών γραμμάτων πάνω από τη γραμμή κειμένου.

Χρώμα επισήμανσης κειμένου

Κάθε φορά που ανοίγετε το Word, το προεπιλεγμένο χρώμα επισήμανσης είναι το κίτρινο. Πατήστε το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χρώμα ή πατήστε το βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε ένα διαφορετικό. Στο εξής θα χρησιμοποιείται η επιλογή σας, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο χρώμα ή μέχρι να κλείσετε και να ξανα-ανοίξετε το Word.

Επιλέγοντας το κουμπί, ο δείκτης μετατρέπεται σε δείκτη επισήμανσης . Αφού επισημάνετε την λέξη ή τις λέξεις που θέλετε, για να σταματήσει η επισήμανση πατήστε πάλι το κουμπί ή πατήστε το βελάκι επέκτασης και επιλέξτε Διακοπή επισήμανσης. Για να αφαιρέσετε την επισήμανση από μία λέξη, επιλέξτε την και από το βελάκι επέκτασης του κουμπιού επιλέξτε πάλι το χρώμα που είχατε εφαρμόσει, ή πατήστε Χωρίς χρώμα.

Χρώμα γραμματοσειράς

παλέτα χρωμάτων

Εικ. 2: Παλέτα χρωμάτων

Την πρώτη φορά που ανοίγετε το Word, το προεπιλεγμένο χρώμα είναι το κόκκινο. Πατήστε το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χρώμα ή πατήστε το βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε ένα διαφορετικό. Στο εξής θα εφαρμόζεται η επιλογή σας, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο χρώμα, ή μέχρι να κλείσετε και να ξανα-ανοίξετε το Word.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εφέ κειμένου (Word 2010)

Εφαρμογή οπτικών εφέ όπως η σκιά, η λάμψη και η αντανάκλαση. Κάνετε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε μία από τις προεπιλεγμένες μορφές ή να προσαρμόσετε ένα εφέ. Κάνετε διάφορες δοκιμές για να δείτε πώς λειτουργούν αυτά τα εφέ. Οι πιθανοί συνδυασμοί και τα αποτελέσματα που έχουν είναι αδύνατον να αναλυθούν σε ένα άρθρο σαν κι αυτό.

Δημοσίευση: Τρίτη, 16 Μαρ 2010