εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ / Πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Καρτέλα Γραμματοσειρά

Καρτέλα Απόσταση χαρακτήρων (Word 2007)

Καρτέλα Για προχωρημένους (Word 2010)

Ορισμός ως προεπιλογής

Εφέ κειμένου (Word 2010)

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Γραμματοσειρά

Εισαγωγή στην μορφοποίηση κειμένου

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά

Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε ένα επιλεγμένο κείμενο σε ό,τι έχει σχέση με την μορφοποίηση χαρακτήρα, όπως η γραμματοσειρά, το μέγεθος, το χρώμα, η υπογράμμιση κ.λπ.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά κάνετε ένα από τα επόμενα:

Καρτέλα Γραμματοσειρά

καρτέλα Γραμματοσειρά

Εικ. 1 Καρτέλα Γραμματοσειρά

Η καρτέλα Γραμματοσειρά αφορά τις ρυθμίσεις εμφάνισης του κειμένου.

 Καρτέλα Απόσταση χαρακτήρων (Word 2007)

καρτέλα Απόσταση χαρακτήρων

Εικ. 2 Καρτέλα Απόσταση χαρακτήρων

Η καρτέλα Απόσταση χαρακτήρων ελέγχει τις μετρικές ρυθμίσεις του κειμένου:

ΠΡΟΤΑΣΗ

Χρησιμοποιήστε το πεδίο Θέση για να δημιουργήσετε δείκτες και εκθέτες χωρίς να μειωθεί το μέγεθος της γραμματοσειράς, σε αντίθεση από τα αντίστοιχα κουμπιά της κορδέλας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Απόσταση αυξάνει ή μειώνει την απόσταση μεταξύ όλων των επιλεγμένων χαρακτήρων. Η Διαγραμμάτωση αυξάνει ή μειώνει την απόσταση μόνο μεταξύ ορισμένων συμπλεγμάτων χαρακτήρων (ligatures).

Καρτέλα Για προχωρημένους (Word 2010)

Στο Word 2010 η καρτέλα Απόσταση χαρακτήρων έχει μετονομασθεί σε Για προχωρημένους. Εκτός από τις μετρικές ρυθμίσεις του κειμένου, που ισχύουν όπως και στο Word 2007, έχουν προστεθεί νέες δυνατότητες, που μπορούν να εφαρμοστούν σε γραμματοσειρές OpenType (εικ. 2).

καρτέλα Για προχωρημένους (απόσπασμα)

Εικ. 3 Καρτέλα Για προχωρημένους (απόσπασμα)

Προς το παρόν υπάρχουν λίγες γραμματοσειρές OpenType, και ακόμα λιγότερες υποστηρίζουν ελληνικούς χαρακτήρες.

Ορισμός ως προεπιλογής

Κάνετε κλικ στο κουμπί Ορισμός ως προεπιλογής, ώστε οι επιλογές που κάνατε στο πλαίσιο διαλόγου να αποθηκευτούν στο πρότυπο, και να χρησιμοποιούνται ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, όταν δημιουργείτε ένα καινούργιο έγγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του Word δεν προτείνεται. Γι' αυτό και το Word, μετά το πάτημα του πλήκτρου εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή που θέλετε να κάνετε.

Εφέ κειμένου (Word 2010)

καρτέλα Γραμματοσειρά (απόσπασμα)

Εικ. 4 Καρτέλα Γραμματοσειρά (απόσπασμα) στο Word 2010

Στο Word 2010 έχει προστεθεί το κουμπί Εφέ κειμένου, το οποίο αντικατέστησε τα εφέ Σκιά, Περίγραμμα, Ανάγλυφο και Χαραγμένο του Word 2007 (βλ. ανωτέρω). Κάνετε κλικ στο κουμπί Εφέ κειμένου για να κάνετε διάφορες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στο κείμενο, όπως είναι η εμφάνιση τρισδιάστατου κειμένου, η χρήση σκιάς και αντανάκλασης κ.λπ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανάρτηση σχολίων στο blog
Δημοσίευση: Σάββατο, 20 Μαρ 2010