Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου / Εύρεση και αντικατάσταση / Εύρεση κειμένου (Word 2007)
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Εμφάνιση του εργαλείου Εύρεση

Βασικές επιλογές αναζήτησης

Πρόσθετες επιλογές αναζήτησης

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση

Αναζήτηση με την χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Εύρεση ειδικών χαρακτήρων

Πώς λειτουργεί η Εύρεση στο Word 2010

Εύρεση κειμένου (Word 2007)

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εύρεση, για να εντοπίσετε μία λέξη ή ένα απόσπασμα κειμένου σε ένα έγγραφο του Word 2007.

Εμφάνιση του εργαλείου Εύρεση

επιλογή αντικειμένου αναζήτησης

Εικ. 1: Επιλογή αντικειμένου αναζήτησης

Για να εμφανίσετε το εργαλείο Εύρεση χρησιμοποιήστε έναν από τους επόμενους τρόπους:

πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση

Εικ. 2 Πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση

Βασικές επιλογές αναζήτησης

Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση:

 1. Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.
 2. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να εντοπίσετε μία-μία τις εμφανίσεις του κειμένου κάνε κλικ διαδοχικά στο κουμπί Εύρεση επόμενου.
  • Για να εντοπίσετε όλες τις εμφανίσεις του κειμένου κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση στο φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε Κυρίως έγγραφο.
  • Για να επισημάνετε όλες τις εμφανίσεις του κειμένου κάνετε κλικ στο κουμπί Επισήμανση ανάγνωσης και στη συνέχεια επιλέξτε Επισήμανση όλων.

   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

   • Για να αφαιρέσετε την επισήμανση κάνετε κλικ στο κουμπί Επισήμανση ανάγνωσης και στη συνέχεια επιλέξτε Απαλοιφή επισήμανσης.
   • Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό χρώμα επισήμανσης, πριν αρχίσετε την αναζήτηση επιλέξτε το χρώμα που θέλετε από το κουμπί Χρώμα επισήμανσης κειμένου [1] στην ομάδα Γραμματοσειρά της καρτέλας Κεντρική.
   • Η επισήμανση των λέξεων εμφανίζεται στην οθόνη, αλλά όχι κατά την εκτύπωση.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η Επισήμανση ανάγνωσης σας επιτρέπει να δείτε με μια ματιά όλες τις εμφανίσεις του συγκεκριμένου κειμένου. Η Επισήμανση όλων επιλέγει όλες τις εμφανίσεις του συγκεκριμένου κειμένου, ώστε να μπορείτε να το επεξεργαστείτε. Π.χ. να το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο κείμενο ή να αλλάξετε την μορφοποίησή του.

Πρόσθετες επιλογές αναζήτησης

Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα που θα έχει η αναζήτηση, ορίζοντας πρόσθετα κριτήρια. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση για άλλα στοιχεία ενός εγγράφου, όπως είναι η άμεση μορφοποίηση, τα στυλ, οι ειδικοί χαρακτήρες του Word (σύμβολα παραγράφου, στηλοθέτες, αλλαγές σελίδας κ.λπ.).

Για να εμφανίσετε τις πρόσθετες επιλογές αναζήτησης κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες. Οι λειτουργία των πρόσθετων επιλογών αναζήτησης περιγράφονται στον επόμενο πίνακα:

Πίνακας 1: Πρόσθετα κριτήρια αναζήτησης

Επιλογή Περιγραφή
Πεδίο Αναζήτηση Εκ προεπιλογής η αναζήτηση γίνεται Παντού, δηλαδή σε ολόκληρο το έγγραφο. Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση σε Πάνω ή Κάτω από το σημείο όπου ευρίσκεται ο δείκτης. Υπ' όψιν ότι με αυτές τις δύο επιλογές η αναζήτηση θα γίνει μόνο στο σώμα του εγγράφου και όχι σε άλλα σημεία, όπως οι υποσημειώσεις, τα σχόλια αναθεώρησης κ.λπ.
Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων Εμφανίζει αποτελέσματα που συμφωνούν σε πεζά-κεφαλαία, όπως το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει
Εύρεση μόνο ολόκληρων λέξεων Αν αναζητήσετε την λέξη θέα, αυτή η επιλογή θα αποτρέψει την εμφάνιση αποτελεσμάτων όπως θέατρο και θέαμα.
Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ Επιτρέπει στο κείμενο προς αναζήτηση να χρησιμοποιήσετε διάφορους χαρακτήρες-σύμβολα για τον εντοπισμό περισσότερων ή πιο συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Π.χ. η αναζήτηση για τό?ος θα εμφανίσει αποτελέσματα όπως τόπος, τόσος και τόνος. Με την χρήση μπαλαντέρ οι εντολές Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων και Εύρεση μόνο ολόκληρων λέξεων δεν είναι διαθέσιμες αλλά θεωρούνται ενεργοποιημένες. Η εντολή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις εντολές Ταίριασμα προθήματος και Ταίριασμα επιθήματος. περισσότερα... Περισσότερα...[2]
Ακούγεται σαν Ισχύει μόνο για αγγλικό κείμενο. Εμφανίζει όχι μόνο την ίδια λέξη αλλά και άλλες που ακούγονται ή δείχνουν παρόμοιες. Π.χ. η αναζήτηση για color θα εμφανίσει και λέξεις όπως collar και caller. Με την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής οι εντολές Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων και Εύρεση μόνο ολόκληρων λέξεων δεν είναι διαθέσιμες αλλά θεωρούνται ενεργοποιημένες. Η εντολή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις εντολές Ταίριασμα προθήματος και Ταίριασμα επιθήματος.
Εύρεση όλων των τύπων λέξης[1] Ισχύει μόνο για αγγλικό κείμενο. Εμφανίζει όλους τους τύπους μιας λέξης. Π.χ. η αναζήτηση του is (ενεστώτας) θα εμφανίσει και τους τύπους του παρατατικού was, were. Επίσης η αναζήτηση του bad (θετικός) θα εμφανίσει και τους τύπους worse (συγκριτικός) και worst (υπερθετικός). Με την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής οι εντολές Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων και Εύρεση μόνο ολόκληρων λέξεων δεν είναι διαθέσιμες αλλά θεωρούνται ενεργοποιημένες. Η εντολή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις εντολές Ταίριασμα προθήματος και Ταίριασμα επιθήματος.
Ταίριασμα προθήματος Εμφανίζει λέξεις που έχουν ως πρώτο συνθετικό το κείμενο της αναζήτησης. Π.χ. η αναζήτηση για ΑΓΙΟ θα εμφανίσει και το ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ αλλά όχι το ΥΠΕΡΑΓΙΟ[2].

Ταίριασμα επιθήματος

Εμφανίζει λέξεις που έχουν ως τελευταίο συνθετικό το κείμενο της αναζήτησης. Π.χ. η αναζήτηση για ΑΓΙΟ θα εμφανίσει το ΥΠΕΡΑΓΙΟ αλλά όχι το ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ[2].
Παράβλεψη χαρακτήρων στίξης Εμφανίζει λέξεις που συνδέονται μεταξύ τους με σημείο στίξης. Π.χ. η αναζήτηση για αναδημιουργία θα εμφανίσει και ανα-δημιουργία.
Παράβλεψη κενών διαστημάτων Εντοπίζει λέξεις που ταιριάζουν με το κείμενο αναζήτησης αλλά μπορεί να χωρίζονται με διαστήματα σε διάφορα σημεία. Π.χ. η αναζήτηση για ΑηΓιάννης θα εμφανίσει και Αη Γιάννης.
Μορφή Σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση για ένα κείμενο που έχει συγκεκριμένη μορφοποίηση, όπως είναι η άμεση μορφοποίηση χαρακτήρα και παραγράφου, τα στυλ κ.ά. περισσότερα... Περισσότερα...[3]
Ειδική Σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση για ειδικούς χαρακτήρες του Word, όπως είναι τα σημάδια παραγράφου, οι στηλοθέτες, οι αλλαγές σελίδας κ.ά. περισσότερα... Περισσότερα...[4]
Χωρίς μορφοποίηση Αφαιρεί τα κριτήρια μορφοποίησης που είχατε καθορίσει σε μια προηγούμενη αναζήτηση. Τα κριτήρια μορφοποίησης εμφανίζονται κάτω από το πεδίο Εύρεση του (εικ. 2). Αν δεν έχετε δηλώσει κριτήρια μορφοποίησης το κουμπί είναι ανενεργό.

__________________________________

 1. Το Word προσπαθεί να χρησιμοποιήσει γραμματικούς κανόνες για να εντοπίσει τους τύπους της λέξης, αλλά όχι πάντα με καλά αποτελέσματα, ειδικά στην αναζήτηση μικρών λέξεων. Π.χ. έχοντας την φράση "Of all the software, Microsoft is best" και κάνοντας αναζήτηση για of, το Word εντοπίζει τα Of, software και Microsoft που καμιά γραμματική σχέση δεν έχουν μεταξύ τους.
 2. Στο παράδειγμα χρησιμοποιώ κεφαλαία γιατί τα πεζά με τους τόνους θα αλλοίωναν τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Παρεμπιπτόντως, στην εύρεση και αντικατάσταση πάντα γίνεται διάκριση μεταξύ τονισμένων και άτονων λέξεων.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/font_group.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/find_with_wildcards.html

[3] www.adaeion.gr/word/g/find_formatting.html

[4] www.adaeion.gr/word/g/find_special.html

Δημοσίευση: Παρασκευή, 17 Σεπ 2010