Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου / Τα εργαλεία της ομάδας Επεξεργασία
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Εύρεση

Αντικατάσταση

Επιλογή

Μετάβαση σε

Τα εργαλεία της ομάδας Επεξεργασία

ομάδα Επεξεργασία

Εικ. 1 Ομάδα Επεξεργασία

Η ομάδα Επεξεργασία βρίσκεται στην Κεντρική καρτέλα της κορδέλας και περιλαμβάνει δύο πολύ χρήσιμα εργαλεία, ειδικά για όσους ασχολούνται με μεγάλα έγγραφα, την Εύρεση και την Αντικατάσταση. Περιλαμβάνει επίσης το εργαλείο Επιλογή, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε όταν θέλετε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα αντικείμενα του εγγράφου (σχήματα, εικόνες, πλαίσια κειμένου κ.λπ.).

Εύρεση

Θα χρησιμοποιήσετε την Εύρεση, όταν θέλετε να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο σε ένα κείμενο, π.χ. μια λέξη ή μια φράση. Επίσης θα χρησιμοποιήσετε την Εύρεση, για να εντοπίσετε όχι το συγκεκριμένο στοιχείο, αλλά την μορφοποίηση που αυτό έχει. Π.χ. να βρείτε σε ποιο σημείο του εγγράφου υπάρχει μία λέξη με έντονη γραφή, ή να βρείτε μια παράγραφο, που έχει ένα ορισμένο στυλ. Επί πλέον, με την Εύρεση μπορείτε να αναζητήσετε διάφορα σύμβολα και ειδικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στο Word, όπως είναι οι στηλοθέτες, τα σημάδια παραγράφου, οι αλλαγές στήλης ή ενότητας κ.ά. περισσότερα... Περισσότερα...[1].

Αντικατάσταση

Με την Αντικατάσταση μπορείτε να... αντικαταστήσετε ένα στοιχείο του εγγράφου. Μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνο μία παρουσία του στοιχείου ή όλες τις παρουσίες ταυτόχρονα. Όπως με την Εύρεση, έτσι και με την Αντικατάσταση, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να αντικαταστήσετε όχι μόνο λέξεις και παραγράφους κειμένου, αλλά και "ειδικά" στοιχεία, όπως είναι η μορφοποίηση, οι ειδικοί χαρακτήρες, τα σχήματα κ.λπ. περισσότερα... Περισσότερα...[2].

Επιλογή

Η Επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα ή περισσότερα στοιχεία του εγγράφου, όπως είναι το κείμενο, οι εικόνες, τα γραφήματα και άλλα αντικείμενα, όταν θέλετε να τα επεξεργαστείτε, να τα αντιγράψετε σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου, να τα κατατάξετε σε ομάδες κ.λπ.

Να σημειωθεί ότι ο τρόπος που λειτουργεί το εργαλείο Επιλογή, κατά την επιλογή αντικειμένων, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

Επί πλέον υπάρχουν σημαντικές διαφορές, αλλά και ασυμβατότητες στον τρόπο επιλογής των αντικειμένων, τόσο μεταξύ του Word 2007 και των παλαιοτέρων εκδόσεων, όσο και μεταξύ Word 2007 και Word 2010. περισσότερα... Περισσότερα...(3).

Μετάβαση σε

Το εργαλείο Μετάβαση σε δεν εμφανίζεται στην ομάδα Επεξεργασία. Υπάρχει σαν ξεχωριστή καρτέλα στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, και σας επιτρέπει να κινηθείτε μεταξύ διαφόρων στοιχείων του εγγράφου. περισσότερα... Περισσότερα...(4).

Παραπομπές σε αναφερόμενα θέματα

(1) www.adaeion.gr/word/r/find_Word_2007.html

(2) www.adaeion.gr/word/r/replace.html

(3) www.adaeion.gr/word/r/select.html

(4) www.adaeion.gr/word/r/go_to.html

Δημοσίευση: Δευτέρα, 13 Σεπ 2010