εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Ιδιότητες του καμβά σχεδίασης
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Έγγραφα με σχήματα και γραφικά

Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Ιδιότητες του καμβά σχεδίασης

Ο καμβάς σχεδίασης είναι ένα πλαίσιο, που μπορείτε να τοποθετήσετε σε ένα έγγραφο του Word, και το οποίο καθορίζει τα όρια μέσα στα οποία θα δημιουργήσετε την σχεδίασή σας. Θα τοποθετήσετε δηλαδή τα σχήματα και τα αντικείμενα σχεδίασης που θέλετε.

Ο καμβάς σχεδίασης διευκολύνει ειδικά αν η σχεδίασή σας αποτελείται από πολλά σχήματα. Τα σχήματα που ανήκουν σε έναν καμβά σχεδίασης συμπεριφέρονται σαν ομάδα και αυτό σας επιτρέπει να τα επεξεργάζεστε πιο εύκολα και κυρίως να τα στοιχίζετε τόσο σε σχέση με το πλαίσιο του καμβά όσο και σε σχέση με το εύρος της σελίδας.

 Στα άρθρα που αφορούν το Word 2007 [1], η Microsoft προτείνει την χρήση του καμβά σχεδίασης. Αντίθετα, δεν τον αναφέρει στα άρθρα του Word 2010 [2]. Στην πράξη, αντί για τον καμβά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης την Ομαδοποίηση αντικειμένων, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο ευέλικτη και έχει καλύτερα αποτελέσματα, ενώ, αντί για τις σχεδιάσεις με πολλά σχήματα είναι προτιμότερη η χρήση των διατάξεων SmartArt [3]. Εν τούτοις, ο καμβάς σχεδίασης επιτρέπει ορισμένες λειτουργίες, που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά. Π.χ. Στον καμβά σχεδίασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραμμές σύνδεσης, για να συνδέσετε δύο αντικείμενα μεταξύ τους. Αυτό σας επιτρέπει να μετακινήσετε τα αντικείμενα χωρίς να διακοπεί η σύνδεση μεταξύ τους.

Ο καμβάς σχεδίασης σας επιτρέπει ακόμα να διατηρείτε μια ομάδα αντικειμένων μαζί. Η καλύτερη μέθοδος είναι να χρησιμοποιείτε καμβά σχεδίασης αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα του ενός αντικείμενα. Π.χ. αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα σχεδιάγραμμα ροής, τοποθετήστε τον καμβά στο έγγραφο και στη συνέχεια επιλέξτε τα σχήματα που θα χρησιμοποιήσετε.

Για να εισαγάγετε τον καμβά σχεδίασης:

Εικ. 1: Καμβάς σχεδίασης

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου που θέλετε να τοποθετήσετε τον καμβά.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή μεταβείτε στην ομάδα Απεικονίσεις και κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα.
 3. Στο μενού επιλέξτε την εντολή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

Από προεπιλογή, ο καμβάς σχεδίασης τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με τo κείμενο του εγγράφου. Επίσης, είναι προκαθορισμένων διαστάσεων και δεν έχει περίγραμμα και χρώμα φόντου. Μπορείτε όμως να προσαρμόσετε την εμφάνισή του όπως εσείς θέλετε, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της καρτέλας Μορφοποίηση, η οποία εμφανίζεται στην κορδέλα μόλις τοποθετήσετε τον καμβά σχεδίασης στο έγγραφο.

Ειδικά για το μέγεθος του καμβά σχεδίασης έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος του καμβά σχεδίασης με τρεις τρόπους:

 1. Σύροντας τις λαβές μεγέθους (εικ. 1),
 2. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ομάδας Μέγεθος (εικ. 2) στην καρτέλα Μορφοποίηση, και

  ομάδα Μέγεθος

  Εικ. 2: Ομάδα Μέγεθος

 3. Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση του καμβά σχεδίασης, που εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Μέγεθος.

Αν θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος του καμβά, αφού έχετε τοποθετήσει σε αυτόν τα σχήματά σας, χρησιμοποιήστε τον πρώτο τρόπο για να αλλάξετε το μέγεθος μόνο του καμβά. Χρησιμοποιήστε τον δεύτερο ή τον τρίτο τρόπο για να αλλάξετε ταυτόχρονα το μέγεθος του καμβά και κατ' αναλογία το μέγεθος των σχημάτων που περιέχει.

Αφού τοποθετήσετε τον καμβά σχεδίασης στο έγγραφο μπορείτε στη συνέχεια να εισαγάγετε τα σχήματα και τις σχεδιάσεις που θέλετε:

 1. Επιλέξτε τον καμβά σχεδίασης ώστε να εμφανιστούν στην κορδέλα τα εργαλεία της καρτέλα Μορφοποίηση. (Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ σε ένα κενό σημείο του καμβά σχεδίασης για να εμφανιστούν τα εργαλεία μορφοποίησης). Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα σχήμα κάνετε κλικ στα αντίστοιχα κουμπιά της ομάδας Εισαγωγή σχήματος.
  • Για να εισαγάγετε μία εικόνα επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή και στην ομάδα Απεικονίσεις κάνετε κλικ στο κουμπί Εικόνα. Στη συνέχεια εντοπίστε την εικόνα ως συνήθως.
  • Για να εισαγάγετε ένα κείμενο WordArt επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή και στην ομάδα Κείμενο κάνετε κλικ στο κουμπί WordArt. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε το κείμενο ως συνήθως.

Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο από τον καμβά σχεδίασης:

Για να διαγράψετε τον καμβά σχεδίασης μαζί με τα αντικείμενα που περιέχει:

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] http://office.microsoft.com/el-gr/word-help/HA010079394.aspx

[2] http://office.microsoft.com/el-gr/word-help/HA010354749.aspx

[3] www.adaeion.gr/word/g/use_the_right_smartart.html

Δημοσίευση: Πέμπτη, 10 Φεβ 2011