εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση / Τα εργαλεία της ομάδας Πρόχειρο
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Αποκοπή

Αντιγραφή

Επικόλληση

Πινέλο μορφοποίησης

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Αντιγραφή και επικόλληση με το Πρόχειρο του Office

Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης

Ρυθμίσεις "Έξυπνης" αποκοπής και επικόλλησης

Έλεγχος της μορφοποίησης κειμένου κατά την επικόλληση στο Word 2007

Το κείμενο δεν αντιγράφεται από το Πρόχειρο στο Word με την σωστή μορφοποίηση

Τα εργαλεία της ομάδας Πρόχειρο

Τα εργαλεία της ομάδας Πρόχειρο σας επιτρέπουν να αντιγράψετε ένα στοιχείο, ή την μορφοποίηση ενός στοιχείου, και να τα μεταφέρετε σε άλλο σημείο του ίδιου εγγράφου ή σε άλλο έγγραφο.

ομάδα Πρόχειρο

Εικ. 1 Ομάδα Πρόχειρο

Αποκοπή

Αποκοπή (αφαίρεση) του επιλεγμένου στοιχείου και τοποθέτησή του στο Πρόχειρο.

Αντιγραφή

Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου και τοποθέτησή του στο Πρόχειρο.

Επικόλληση

Αντιγραφή των περιεχομένων του Πρόχειρου στο σημείο όπου βρίσκεται ο δείκτης. Η μορφοποίηση που θα έχει το στοιχείο μετά την επικόλληση (προορισμός) εξαρτάται από την μορφοποίηση που είχε στην προέλευση και από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Αποκοπής, αντιγραφής και επικόλλησης του Word [1].

Για να ελέγξετε την μορφοποίηση που θα έχει το στοιχείο κατά την επικόλληση, αντί για το εργαλείο Επικόλληση, κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης κάτω από το εργαλείο για να εμφανίσετε το μενού επικόλλησης.

μενού Επικόλληση Word 2007 μενού Επικόλληση Word 2010

Εικ. 2 Μενού Επικόλληση Word 2007 (αριστερά) και Word 2010 (δεξιά)

Πινέλο μορφοποίησης

Αντιγραφή της μορφοποίησης μιας επιλεγμένης περιοχής και εφαρμογή της σε ένα άλλο σημείο. περισσότερα... Περισσότερα...[5]

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/c/customize_paste_options.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/paste_special_dialog_box.html

[3] www.adaeion.gr/word/g/about_linking_and_embedding.html

[4] www.adaeion.gr/word/g/paste_menu_word2010.html

[5] www.adaeion.gr/word/r/format_painter.html

Δημοσίευση: Παρασκευή, 30 Απρ 2010