Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Σχήματα SmartArt / Τύποι γραφικών SmartArt
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Κατηγορίες διατάξεων

Όλες

Λίστα

Διεργασία

Κύκλος

Ιεραρχία

Σχέση

Πίνακας

Πυραμίδα

Άλλες

Εικόνα (Word 2010)

Office.com (Word 2010)

Πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο διάταξης για το γραφικό SmartArt

Προτού επιλέξετε διάταξη για το γραφικό SmartArt, αναρωτηθείτε ποιο είναι το νόημα που θέλετε να απεικονίζει καθώς και αν θέλετε οι πληροφορίες να εμφανίζονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή γραφικού SmartArt (εικ. 1) σας επιτρέπει να δοκιμάσετε διάφορες διατάξεις, ώσπου να καταλήξετε σε αυτή που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

επιλογή γραφικού SmartArt

Εικ. 1 Πλαίσιο διαλόγου Επιλογή γραφικού SmartArt

Ξεκινήστε επιλέγοντας μία από τις κατηγορίες που αντιπροσωπεύει την ιδέα που θέλετε. Ο επόμενος πίνακας, αν και δεν εξαντλεί όλες τις πιθανές απαντήσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σημείο εκκίνησης.

Πίνακας 1: Κριτήρια επιλογής διάταξης SmartArt

Για να αποτυπώσετε την επόμενη εργασία Επιλέξτε
Εμφάνιση μη συνεχόμενων πληροφοριών Λίστα
Εμφάνιση των βημάτων μιας διαδικασίας ή των τμημάτων μιας διεργασίας σε ένα διάστημα χρόνου Διεργασία
Εμφάνιση μιας συνεχούς διαδικασίας Κύκλος
Δημιουργία ενός οργανογράμματος Ιεραρχία
Εμφάνιση ενός δένδρου αποφάσεων Ιεραρχία
Απεικόνιση συνδέσεων ή επικοινωνίας μεταξύ θεμάτων Σχέση
Εμφάνιση των συσχετισμών μεταξύ των τμημάτων ενός συνόλου Πίνακας
Εμφάνιση των συσχετισμών με αξιολόγηση από το ανώτερο προς το κατώτερο ή αντίστροφα Πυραμίδα

Επίσης πρέπει να λάβετε υπόψη την ποσότητα του κειμένου που θα χρησιμοποιήσετε, επειδή επηρεάζει την εμφάνιση και το πλήθος των σχημάτων που θα πρέπει να έχει η διάταξη SmartArt. Μήπως υπάρχουν αρκετές συνοπτικές περιγραφές και αρκετές λεπτομέρειες κάτω από αυτές; Μήπως οι λεπτομέρειες είναι πιο σημαντικές από τις συνοπτικές περιγραφές; Γενικά, στα σχήματα SmartArt προτιμήστε την χρήση λέξεων - κλειδιών και αποφύγετε τα μεγάλα κείμενα, τα οποία είναι πολύ πιθανόν να τραβήξουν την προσοχή από την οπτική εντύπωση του γραφικού SmartArt, με αποτέλεσμα να είναι δυσκολότερη η μετάδοση του μηνύματός σας.

Ορισμένες διατάξεις των γραφικών SmartArt επιτρέπουν το συνδυασμό πρωτευόντων στοιχείων (επίπεδο 1) με πολλαπλά δευτερεύοντα στοιχεία (επίπεδο 2). Άλλες διατάξεις, περιέχουν περιορισμένο αριθμό σχημάτων. Π.χ. η διάταξη Αντίρροπα βέλη της κατηγορίας Σχέση είναι σχεδιασμένη για να δείχνει δύο αντίθετες ιδέες. Εάν προσπαθήσετε να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε το κείμενό σας (εικ. 2) θα δείτε ότι το κείμενο θα συνοδεύεται από ένα κόκκινο Χ, αντί για κουκκίδα, που σημαίνει ότι αυτό το κείμενο δεν θα εμφανίζεται στο γραφικό SmartArt.

σχέση Αντίρροπα βέλη

Εικ. 2 Διάταξη σχέσης "Αντίρροπα βέλη"

Αν θέλετε να παρουσιάσετε περισσότερες από δύο ιδέες αλλάξτε την διάταξη με μία που διαθέτει περισσότερα από δύο σχήματα για κείμενο. Να θυμάστε όμως ότι η αλλαγή των διατάξεων μπορεί να αλλάξει την σημασία των πληροφοριών. Π.χ. μια διάταξη με βέλη προς τα δεξιά όπως ο τύπος Βασική διαδικασία στην κατηγορία Διεργασία έχει διαφορετική έννοια από έναν τύπο με βέλη που διαγράφουν κύκλο, όπως ο τύπος Συνεχής κύκλος στην κατηγορία Κύκλος.

Χρησιμοποιείτε το γραφικό SmartArt μόνο για τα κύρια σημεία του κειμένου σας. Στη συνέχεια, τοποθετήστε μια άλλη διαφάνεια ή έγγραφο που θα επεξηγεί τα κύρια σημεία σας.

Σε ορισμένες απεικονίσεις SmartArt μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε σχήματα, ώστε να προσαρμόσετε τη δομή της διάταξης. Όταν αφαιρείτε ένα σχήμα, τα υπόλοιπα σχήματα επεκτείνονται αναλογικά ώστε να καταλάβουν τον επιπλέον διαθέσιμο χώρο. Αντίστοιχα, όταν προσθέτετε σχήματα, το μέγεθός τους μειώνεται, ώστε να μην επηρεαστεί το αρχικό μέγεθος της απεικόνισης. Το ίδιο ισχύει και για το συνοδευτικό κείμενο, καθώς το επεξεργάζεστε (προσθέτετε ή αφαιρείτε πληροφορίες).

Κατηγορίες διατάξεων

Κάθε διάταξη προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο για την έκφραση και την παρουσίαση του μηνύματός σας. Ορισμένες διατάξεις απλά προσθέτουν οπτικές βελτιώσεις σε μια λίστα με κουκκίδες ενώ άλλες διατάξεις (οργανογράμματα, διαγράμματα Βεν) είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να παρουσιάζουν συγκεκριμένα είδη πληροφοριών.

Η συλλογή με τα διαθέσιμα σχήματα SmartArt εμφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογή γραφικού SmartArt (εικ. 1), και αποτελείται από εννέα κατηγορίες διατάξεων: Όλες, Λίστα, Διαδικασία, Κύκλος, Ιεραρχία, Σχέση, Πίνακας, Πυραμίδα και Άλλες. (Η κατηγορία Άλλες εμφανίζεται μόνο εάν έχετε προσθέσει προσαρμοσμένα γραφικά SmartArt και δεν τα έχετε κατατάξει σε μία από τις άλλες κατηγορίες). Κάνετε κλικ σε μία κατηγορία και στη συνέχεια κάνετε κλικ σε ένα τύπο που ανήκει σ' αυτήν. Στο δεξιό τμήμα του πλαισίου διαλόγου εκτός από το σχήμα που επιλέξατε, εμφανίζεται και μία σύντομη περιγραφή, που θα σας βοηθήσει να κρίνετε αν το συγκεκριμένο SmartArt εξυπηρετεί τον σκοπό σας.

Όταν επιλέγετε μια διάταξη, να έχετε υπόψη τα εξής:

Στη συνέχεια περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των κατηγοριών SmartArt. Για μια πλήρη περιγραφή όλων των τύπων διατάξεων δείτε το θέμα Περιγραφή των διατάξεων SmartArt [1].

Όλες

Η κατηγορία Όλες περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις που είναι διαθέσιμες στο Word, χωρισμένες στις επί μέρους κατηγορίες, όπως περιγράφονται στη συνέχεια.

Λίστα

Χρησιμοποιήστε τις διατάξεις της κατηγορίας Λίστα για να δώσετε έμφαση σε ένα κείμενο με κουκκίδες. Οι διατάξεις Λίστα ομαδοποιούν πληροφορίες που δεν ανήκουν σε μια διαδικασία βήμα προς βήμα ή σε μια διαδοχική διαδικασία. Σε αντίθεση με τις διατάξεις Διαδικασία, οι διατάξεις Λίστα συνήθως δεν διαθέτουν βέλη ή ροή προς μία κατεύθυνση.

Εικ. 3: Μετατροπή λίστας κειμένου σε γράφημα SmartArt

Διαδικασία

Σε αντίθεση με τις διατάξεις Λίστα, οι διατάξεις της κατηγορίας Διαδικασία συνήθως διαθέτουν ροή προς μια κατεύθυνση και χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των βημάτων ή των σταδίων σε μια διαδικασία ή μια ροή εργασίας, όπως είναι τα διαδοχικά βήματα για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, οι γενικές φάσεις για την ανάπτυξη ενός προϊόντος ή μια λωρίδα χρόνου ή ένα χρονοδιάγραμμα.

Εικ. 4: Διατάξεις Διαδικασία
1 Κατακόρυφη διαδικασία
2 Βασική διαδικασία (οριζόντια)
3 Κυκλική διαδικασία καμπής

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις διατάξεις Διαδικασία για να εμφανίσετε σημαντικές ημερομηνίες σε ένα χρονοδιάγραμμα παραγωγής ή μια λωρίδα χρόνου με δείκτες ορόσημα (εικ. 5-1).

Εικ. 5: Διατάξεις ροής χρόνου
1 Βασική λωρίδα χρόνου
2 Βέλη διαδικασίας

Μια άλλη διάταξη που λειτουργεί καλά για την εμφάνιση ημερομηνιών ή αριθμημένων βημάτων είναι η διάταξη Βέλη διαδικασίας (εικ. 5-2). Μπορείτε να τοποθετήσετε αριθμούς ή ημερομηνίες στα πρωτεύοντα σχήματα (κύκλους) και κείμενο για τα βήματα στα συνοδευτικά σχήματα βέλους.

Κύκλος

Οι διατάξεις της κατηγορίας Κύκλος συνήθως, παρουσιάζουν μια κυκλική ή επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διατάξεις Κύκλος για να παρουσιάσετε κύκλους ζωής προϊόντων ή ζώων, περιόδους διδασκαλίας, επαναλαμβανόμενες ή εξελισσόμενες διαδικασίες.

Εικ. 6: Διάταξη Βασικός κύκλος

Ιεραρχία

Πιθανότατα η πιο συνηθισμένη χρήση για της διατάξεις της κατηγορίας Ιεραρχία (εικ. 7-1) είναι τα οργανογράμματα των εταιρειών. Αλλά οι διατάξεις Ιεραρχία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την παρουσίαση δέντρων αποφάσεων ή οικογενειών προϊόντων.

Η διάταξη Οργανόγραμμα έχει επιπλέον λειτουργικότητες από την διάταξη Ιεραρχία, όπως είναι το βοηθητικό σχήμα και οι διατάξεις προεξοχής (εικ. 7-2).

Εικ. 7: Διατάξεις Ιεραρχία
1 Οριζόντια ιεραρχία με ετικέτες
2 Οργανόγραμμα

Σχέση

Οι διατάξεις της κατηγορίας Σχέση απεικονίζουν εξαρτώμενες σχέσεις ή συνδέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συνόλων αντικειμένων. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των διατάξεων κατηγορίας Σχέση είναι τα διαγράμματα Βεν (εικ. 8-1), τα οποία εμφανίζουν με ποιον τρόπο επικαλύπτονται περιοχές ή ιδέες και συγκλίνουν προς μία κοινή τομή, οι διατάξεις προορισμού (εικ. 8-2), που εμφανίζουν τους αλληλοπεριορισμούς και οι ακτινικές διατάξεις (εικ. 8-3), που εμφανίζουν τις σχέσεις με έναν κεντρικό πυρήνα ή μια ιδέα.

Εικ. 8: Διατάξεις Σχέση
1 Βασικό διάγραμμα Βεν
2 Βασικός στόχος
3 Βασικές ακτίνες
4 Συγκλίνουσες ακτίνες

Οι ακτινικές διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για την παρουσίαση τμημάτων που συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια κύρια ή κεντρική ιδέα (εικ. 8-4).

Πίνακας

Οι διατάξεις της κατηγορίας Πίνακας συνήθως χρησιμοποιούνται για να εμφανίζουν τη σχέση μεταξύ τμημάτων ως προς ένα σύνολο ή μια κεντρική ιδέα. Οι διατάξεις πίνακα είναι κατάλληλη επιλογή εάν έχετε τέσσερα ή λιγότερα σημεία κλειδιά και μεγάλες ποσότητες κειμένου.

Πυραμίδα

Οι διατάξεις της κατηγορίας Πυραμίδα εμφανίζουν πληροφορίες με αναλογική ή ιεραρχική σχέση από το ανώτερο επίπεδο προς το κατώτερο ή το αντίστροφο (εικ. 9-1).

Εικ. 9: Διατάξεις Πυραμίδα
1 Βασική πυραμίδα
2 Λίστα πυραμίδας

Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε κείμενο σε σχήματα εκτός της πυραμίδας χρησιμοποιήστε την διάταξη Λίστα πυραμίδας (εικ. 9-2).

Άλλες

Η κατηγορία Άλλες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ταξινομήσετε προσαρμοσμένα σχήματα SmartArt, τα οποία έχετε δημιουργήσει και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις υπάρχουσες κατηγορίες του Word.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η κατηγορία Άλλες δεν είναι διαθέσιμη στο Word 2010.

Πολλές από τις διατάξεις Εικόνα υπάρχουν και στο Word 2007 διάσπαρτες σε άλλες κατηγορίες

Εικόνα (Word 2010)

Χρησιμοποιήστε τις διατάξεις στην κατηγορία Εικόνα, όταν θέλετε μια εικόνα να αποδώσει το μήνυμά σας με ή χωρίς συνοδευτικό κείμενο επεξήγησης, ή όταν θέλετε οι εικόνες να συμπληρώνουν ή να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο μήνυμά σας.

Office.com (Word 2010)

Η κατηγορία Office.com εμφανίζει διατάξεις που υπάρχουν δημοσιευμένες στον δικτυακό τόπο του Office.com [2].

Για να εμφανίζεται η κατηγορία Office.com και να ενημερώνεται με τις νέες διατάξεις που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση [3] με το Office.com.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/smartart_types.html

[2] http://office.microsoft.com/el-gr/templates/CT010163610.aspx

[3] www.adaeion.gr/word/c/connect_to_office_com.html

Δημοσίευση: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010