Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Πότε και πώς χρησιμοποιούνται οι στηλοθέτες
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Πώς λειτουργούν οι στηλοθέτες

Τύποι στηλοθετών

Διαχείριση στηλοθετών με τον χάρακα

Διαχείριση στηλοθετών με το πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες

Στηλοθέτης Γραμμή

Πότε και πώς χρησιμοποιούνται οι στηλοθέτες

Οι στηλοθέτες είναι ειδικοί χαρακτήρες, που εισάγονται με το πλήκτρο TAB και χρησιμοποιούνται για την κατακόρυφη στοίχιση του κειμένου. Αυτό σας επιτρέπει π.χ. να κατατάξετε ένα απόσπασμα κειμένου σε στήλες, ώστε να έχει καλύτερη εμφάνιση και να είναι πιο ευανάγνωστο (εικ. 1).

στοίχιση με χρήση στηλοθετών

Εικ. 1 Στοίχιση με χρήση στηλοθετών

Πώς λειτουργούν οι στηλοθέτες

Το Word έχει προεπιλεγμένα σημεία στηλοθετών, που απέχουν μεταξύ τους μισή ίντσα (1,27εκ περίπου). Αν είστε π.χ. στην αρχή της παραγράφου και πατήσετε το πλήκτρο TAB θα μεταφερθείτε στον πρώτο στηλοθέτη (1,27εκ). Αν πατήστε δεύτερη φορά το πλήκτρο TAB θα μεταφερθείτε στον δεύτερο στηλοθέτη (2,54εκ) κ.ο.κ. Αν παρατηρήσετε με προσοχή τον οριζόντιο χάρακα, θα δείτε στο κάτω μέρος μερικές μικρές κατακόρυφες γραμμές (εικ. 2), που δηλώνουν την θέση καθενός από αυτούς τους στηλοθέτες.

Οι προεπιλεγμένοι αυτοί στηλοθέτες ισχύουν μέχρι να οριστεί ένας στηλοθέτης από τον χρήστη. Όταν ορίζετε έναν στηλοθέτη, οι στηλοθέτες του Word που υπάρχουν πριν (αριστερά) από αυτόν καταργούνται.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το Word υπολογίζει την θέση του κάθε στηλοθέτη σε σχέση με το αριστερό περιθώριο της σελίδας, και όχι σε σχέση με τον προηγούμενο στηλοθέτη. Επιπλέον, για να στοιχίσει το κείμενο στον αντίστοιχο στηλοθέτη, "μετράει" πόσες φορές πατάτε το πλήκτρο TAB στην ίδια παράγραφο. Για να κατανοήσετε τι νόημα έχουν αυτά στην πράξη δείτε την επόμενη εικόνα:

επικάλυψη θέσης στηλοθέτη

Εικ. 2 Επικάλυψη θέσης στηλοθέτη από κείμενο

Και στις τρεις παραγράφους της εικόνας, μετά την λέξη "κείμενο" έχει πατηθεί το πλήκτρο TAB μία φορά. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να στοιχίσει το κείμενο "Επόμενο..." στον πρώτο στηλοθέτη (1,27εκ). Επειδή όμως η θέση αυτού του στηλοθέτη καταλαμβάνεται από το κείμενο που προηγείται (1η παράγραφος της εικόνας), το Word αναγκάζεται να στοιχίσει το κείμενο "Επόμενο..." στην θέση του πρώτου ελεύθερου στηλοθέτη που συναντά. Αν διορθώσετε το κείμενο που προηγείται ώστε να είναι μικρότερο (2η παράγραφος της εικόνας), το Word, με την ίδια λογική, προσαρμόζει εκ νέου την θέση του κειμένου "Επόμενο.." ώστε να στοιχίζεται πάλι στον πρώτο ελεύθερο στηλοθέτη. Μόνο στην 3η παράγραφο της εικόνας η στοίχιση του κειμένου "Επόμενο..." είναι στην σωστή θέση. (Ένα πάτημα του TAB - στοίχιση στον πρώτο στηλοθέτη).

Στους πίνακες το πλήκτρο TAB σας μεταφέρει στο επόμενο κελί ή γραμμή. Για να μεταβείτε σε στηλοθέτη μέσα σε πίνακα, χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό ALT+TAB

Αυτό ισχύει τόσο για τους προεπιλεγμένους στηλοθέτες του Word, όσο και για τους στηλοθέτες που ορίζονται από τον χρήστη. Και αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ των στηλοθετών και των πινάκων. Μπορείτε δηλαδή να χρησιμοποιήσετε στηλοθέτες για να δημιουργήσετε την εντύπωση στηλών όπως και στους πίνακες, οι στηλοθέτες όμως δεν μπορούν να υποκαταστήσουν έναν πίνακα. Ο στηλοθέτης ορίζει μόνο το σημείο απ' όπου θα αρχίζει το κείμενο. Αντίθετα το κελί έχει όρια και αρχής και τέλους του κειμένου. Σ' ένα κελί πίνακα μπορείτε να τοποθετήσετε περισσότερο κείμενο, καθώς αυτό στο τέλος του κελιού αναδιπλώνεται σε μια νέα γραμμή και επομένως παραμένει στην ίδια στήλη. Αυτό δεν ισχύει για τους στηλοθέτες. Το μεγαλύτερο κείμενο καλύπτει τον χώρο του επόμενου στηλοθέτη, οπότε μεταθέτει την στήλη που υπήρχε εκεί, στην πρώτη ελεύθερη θέση προς τα δεξιά.

Άλλη μια λεπτομέρεια σχετικά με τους στηλοθέτες έχει να κάνει ακριβώς με την έννοια του όρου "στηλοθέτης". Πολλές φορές ο όρος "στηλοθέτης" χρησιμοποιείται για να δηλώσει τόσο την θέση του στηλοθέτη όσο και το σύμβολο του στηλοθέτη. Αυτά όμως είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η θέση του στηλοθέτη είναι το σημείο της παραγράφου, όπου στοιχίζεται το κείμενο, μετά το πάτημα του πλήκτρου TAB. Αντίθετα το σύμβολο στηλοθέτη είναι ακριβώς αυτό το πάτημα του πλήκτρου TAB. Το κενό δηλαδή που δημιουργείται από το τέλος του κειμένου που προηγείται, μέχρι την θέση του στηλοθέτη. Π.χ. Αν ορίσετε έναν στηλοθέτη αλλά δεν πατήσετε το πλήκτρο TAB, έχετε έναν στηλοθέτη, αλλά στο έγγραφο δεν έχετε εισαγάγει σύμβολο στηλοθέτη. Παρόμοια, αν ορίσετε έναν στηλοθέτη, πατήστε το πλήκτρο TAB και στη συνέχεια καταργήσετε τον στηλοθέτη, το σύμβολο του στηλοθέτη δεν καταργείται. Για να καταργήσετε το σύμβολο στηλοθέτη, θα πρέπει να επιλέξετε και να διαγράψετε το κενό διάστημα που έχει παραμείνει μετά την κατάργηση του στηλοθέτη.

Αν έχετε ενεργοποιημένο του κουμπί Εμφάνιση όλων , στο κενό διάστημα που δημιουργείται από το πάτημα του πλήκτρου TAB εμφανίζεται το σύμβολο του στηλοθέτη ()

Τύποι στηλοθετών

Αριστερός στηλοθέτης. Το κείμενο που πληκτρολογείτε μετά το TAB αρχίζει από το σημείο του στηλοθέτη και εκτείνεται προς τα δεξιά
Στηλοθέτης κέντρου. Το κείμενο που πληκτρολογείτε μετά το TAB εκτείνεται δεξιά και αριστερά ώστε το κέντρο του να στοιχίζεται στο σημείο του στηλοθέτη
Δεξιός στηλοθέτης. Το κείμενο που πληκτρολογείτε μετά το TAB αρχίζει από το σημείο του στηλοθέτη και εκτείνεται προς τα αριστερά
Δεκαδικός στηλοθέτης (για την στοίχιση δεκαδικών αριθμών). Η υποδιαστολή στοιχίζεται στο σημείο του στηλοθέτη και, το μεν ακέραιο μέρος του αριθμού στοιχίζεται δεξιά (εκτείνεται αριστερά του στηλοθέτη), το δε δεκαδικό μέρος στοιχίζεται αριστερά (εκτείνεται δεξιά του στηλοθέτη)
Στηλοθέτης γραμμή. Δεν στοιχίζει το κείμενο. Στην θέση του στηλοθέτη δημιουργεί μία κατακόρυφη γραμμή, χωρίς να χρειάζεται το πάτημα του πλήκτρου TAB. Δείτε λεπτομέρειες στην ενότητα Στηλοθέτης Γραμμή κατωτέρω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο δεκαδικός στηλοθέτης αναγνωρίζει ως υποδιαστολή τον χαρακτήρα που είναι δηλωμένος στις Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα ελέγχου των Windows. Για την Ελλάδα είναι το κόμμα. Με τον δεκαδικό στηλοθέτη το Word ελέγχει μόνο την θέση που θα τοποθετηθεί η υποδιαστολή. Δεν το ενδιαφέρει αν πριν ή μετά είναι αριθμοί ή γράμματα. Μ' αυτή την λογική μπορείτε να στοιχίσετε με δεκαδικό στηλοθέτη και δύο λέξεις που χωρίζονται με κόμμα. Αυτό ίσως στην πράξη δεν έχει εφαρμογή αλλά το αναφέρω επειδή ισχύει.

Διαχείριση στηλοθετών με τον χάρακα

εργαλεία κατακόρυφης στοίχισης

Εικ. 3: Εργαλεία κατακόρυφης στοίχισης

Για να ορίσετε έναν στηλοθέτη:

 1. Στην εργαλειοθήκη κατακόρυφης στοίχισης (εικ. 3) κάνετε διαδοχικά κλικ μέχρι να εντοπίσετε τον τύπο του στηλοθέτη που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκ προεπιλογής, στην εργαλειοθήκη εμφανίζεται ο αριστερός στηλοθέτης. Αν επιλέξετε κάποιον διαφορετικό, στο εξής όλοι οι στηλοθέτες θα είναι σύμφωνα με την επιλογή σας, μέχρι να επιλέξετε κάποιον άλλο ή μέχρι να κλείσετε και να ξανα-ανοίξετε το Word.

 2. Κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε, στο κάτω μέρος του χάρακα.

Για να αλλάξετε θέση σε έναν στηλοθέτη:

Για να καταργήσετε έναν στηλοθέτη:

Διαχείριση στηλοθετών με το πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες

Το πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες (εικ. 4) προσφέρει ορισμένες επιπλέον δυνατότητες, που δεν είναι διαθέσιμες όταν ορίζετε στηλοθέτες με τον χάρακα. Μπορείτε να ορίσετε την θέση των στηλοθετών με μεγαλύτερη ακρίβεια. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν οδηγό, έναν χαρακτήρα δηλαδή που θα καλύπτει το κενό από το κείμενο που προηγείται έως το σημείο του στηλοθέτη. Τέλος, μπορείτε να τροποποιήσετε την θέση των προεπιλεγμένων στηλοθετών του Word.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες:

 1. Στην Κεντρική καρτέλα κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης, στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Παράγραφος.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος κάνετε κλικ στο κουμπί Στηλοθέτες.

λαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες

Εικ. 4 Πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να εμφανίσετε επίσης το πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες κάνοντας διπλό κλικ, είτε σε έναν στηλοθέτη που υπάρχει ήδη στον χάρακα, ή σε ένα κενό σημείο στο κάτω μέρος του χάρακα. Στην πρώτη περίπτωση εμφανίζεται αμέσως το πλαίσιο διαλόγου. Στην δεύτερη περίπτωση δημιουργείται ένας στηλοθέτης στο σημείο που κάνατε διπλό κλικ και στη συνέχεια εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου.

Για να ορίσετε έναν στηλοθέτη:

 1. Στο πεδίο Θέση στηλοθετών πληκτρολογήστε την απόσταση που θέλετε να έχει ο στηλοθέτης. (Πάντα οι τιμές ορίζουν την απόσταση των στηλοθετών από το αριστερό περιθώριο της σελίδας).
 2. Στο πεδίο Στοίχιση επιλέξτε την στοίχιση που θα έχει το κείμενο.
 3. Στο πεδίο Οδηγός επιλέξτε τον οδηγό που θέλετε (ή κανένας).
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί Ορισμός.

  Για να ορίσετε δεύτερο στηλοθέτη στην ίδια παράγραφο, διαγράψτε ό,τι υπάρχει στο πεδίο Θέση στηλοθέτη και πληκτρολογήστε την απόσταση του νέου στηλοθέτη. Στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 2-4 για να ολοκληρώσετε τον ορισμό.

Για να καταργήσετε στηλοθέτες:

 1. Κάνετε ένα από τα εξής:
  • Για να καταργήσετε έναν στηλοθέτη, στη λίστα κάτω από το πεδίο Θέση στηλοθετών επιλέξτε τον στηλοθέτη και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή.
  • Για να καταργήσετε όλους τους στηλοθέτες κάνετε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή όλων.

Για να αλλάξετε θέση σε έναν στηλοθέτη:

Για να αλλάξετε την θέση των προεπιλεγμένων στηλοθετών:

Στηλοθέτης Γραμμή

Ο στηλοθέτης Γραμμή είναι μια ειδική περίπτωση στηλοθέτη που... δεν είναι στηλοθέτης, αλλά καλλωπιστικό στοιχείο του εγγράφου. Όταν ορίζετε έναν στηλοθέτη Γραμμή, μια κατακόρυφη γραμμή εμφανίζεται στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν χρειάζεται να πατήστε TAB. Άλλωστε, ακόμα κι αν πατήστε TAB δεν θα μεταβείτε στον στηλοθέτη Γραμμή.

χρήση του στηλοθέτη Γραμμή

Εικ. 5 Χρήση του στηλοθέτη Γραμμή

Αν χρησιμοποιήσετε τον στηλοθέτη Γραμμή, θα πρέπει να ορίσετε και έναν αριστερό στηλοθέτη αμέσως μετά (εικ. 5) για να μπορέσετε να στοιχίσετε το κείμενο που έπεται.

Ο στηλοθέτης Γραμμή δεν μορφοποιείται. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το πάχος της γραμμής, το χρώμα κ.λπ. Επιπλέον, αν χρειαστεί να τον καταργήσετε θα πρέπει να επιλέξετε μία-μία τις παραγράφους που τον περιέχουν και να τον καταργήσετε "με το χέρι", είτε από τον χάρακα είτε από το πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες. Αυτό σημαίνει ότι, αν έχετε πολλούς και διάσπαρτους στηλοθέτες Γραμμή σε ένα έγγραφο, δεν μπορείτε να τους εντοπίσετε με το εργαλείο Εύρεση και αντικατάσταση ώστε να τους τροποποιήσετε ή να τους καταργήσετε όλους μαζί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Αν και το εργαλείο Εύρεση δεν εντοπίζει έναν στηλοθέτη Γραμμή, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε την παράγραφο που περιέχει τον στηλοθέτη Γραμμή, ώστε να τον τροποποιήσετε ή να τον καταργήσετε. Δείτε την παρατήρηση 2 στο θέμα Εύρεση ειδικών χαρακτήρων [1]. Παρόμοια, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Αντικατάσταση για να προσαρμόσετε τους στηλοθέτες Γραμμή, π.χ. να τους αλλάξετε θέση. Ωστόσο μπορείτε να καταργήσετε όλους τους στηλοθέτες Γραμμή από ένα έγγραφο με μια μακροεντολή. Δείτε το θέμα Κατάργηση στηλοθετών Γραμμή [2].

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/find_special.html

[2] www.adaeion.gr/word/c/remove_bar_tabs.html

Δημοσίευση: Τρίτη, 29 Ιουν 2010