Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ / Τύποι στυλ
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Στυλ χαρακτήρα

Στυλ παραγράφου

Συνδεδεμένα στυλ

Στυλ λίστας

Στυλ πίνακα

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Εισαγωγή στην μορφοποίηση κειμένου

Γνωριμία με το πλαίσιο εργασιών Στυλ

Έλεγχος της μορφοποίησης με την Επιθεώρηση στυλ

Τύποι στυλ

Το Word σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε τα διάφορα στοιχεία που υπάρχουν σε ένα έγγραφο, χρησιμοποιώντας πέντε τύπους στυλ: Τα στυλ χαρακτήρα, τα στυλ παραγράφου, τα συνδεδεμένα στυλ, τα στυλ λίστας και τα στυλ πίνακα.

Στυλ χαρακτήρα

Το στυλ χαρακτήρα περιέχει μορφοποίηση χαρακτήρων μόνο, όπως είναι η γραμματοσειρά, το μέγεθος, η εμφάνιση (έντονα, πλάγια), η γλώσσα κ.λπ. Συνήθως χρησιμοποιούνται από το Word για συγκεκριμένες χρήσεις, όπως είναι οι δεσμοί, η αρίθμηση σελίδων κ.λπ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε στυλ χαρακτήρα, όταν θέλετε ένα απόσπασμα της παραγράφου να έχει διαφορετική εμφάνιση από το στυλ που έχει ολόκληρη η παράγραφος.

Το στυλ χαρακτήρα υπερισχύει του στυλ παραγράφου. Π.χ. αν εφαρμόσετε ένα στυλ χαρακτήρα που κάνει το επιλεγμένο κείμενο έντονο και κόκκινο χρώμα, τα χαρακτηριστικά αυτά θα παραμείνουν ακόμα κι αν εφαρμόσετε διαφορετικό στυλ παραγράφου για την συγκεκριμένη παράγραφο.

Για να καταργήσετε την μορφοποίηση που έχετε εφαρμόσει με στυλ χαρακτήρα σε ένα τμήμα κειμένου, ώστε αυτό να επιστρέψει στην μορφοποίηση που έχει και η υπόλοιπη παράγραφος, επιλέξτε το συγκεκριμένο κείμενο και κάνετε ένα από τα επόμενα:

Στο πλαίσιο εργασιών Στυλ, τα στυλ χαρακτήρα συνοδεύονται από το σύμβολο a.

Στυλ παραγράφου

Το στυλ παραγράφου περιέχει κάθε είδους μορφοποίηση που επηρεάζει ολόκληρη την παράγραφο όπως η στοίχιση και η εσοχή, αλλά και τους χαρακτήρες συνολικά, όπως η γραμματοσειρά και το μέγεθος της γραμματοσειράς. Χρησιμοποιείται για κείμενο σε κάθε σημείο του εγγράφου, όπως είναι το σώμα του κειμένου, οι κεφαλίδες, τα υποσέλιδα, οι υποσημειώσεις, οι πίνακες περιεχομένων κ.λπ.

Για να εφαρμόσετε ένα στυλ παραγράφου δεν είναι απαραίτητο να έχετε επιλέξει προηγουμένως την παράγραφο. Με την επιλογή του στυλ που θέλετε ολόκληρη η τρέχουσα παράγραφος (όπου βρίσκεται ο δείκτης) μορφοποιείται ανάλογα. Ακόμα κι αν έχετε επιλέξει ένα μέρος της παραγράφου (δυο-τρεις λέξεις) η επιλογή ενός στυλ παραγράφου θα μορφοποιήσει όλη την παράγραφο και όχι μόνο το επιλεγμένο κείμενο.

Στο πλαίσιο εργασιών Στυλ ένα στυλ παραγράφου συνοδεύεται από το σύμβολο παραγράφου ().

Συνδεδεμένο στυλ

Το συνδεδεμένο στυλ λειτουργεί και ως στυλ χαρακτήρα και ως στυλ παραγράφου, ανάλογα με το κείμενο που έχει επιλεγεί:

Τα κρυφά στυλ χαρακτήρα που δημιουργεί ατόματα το Word εμφανίζονται μόνο στο πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης [1].

Για να καταργήσετε την διπλή ιδιότητα των συνδεδεμένων στυλ και να τα μετατρέψετε σε στυλ παραγράφου μόνο, ενεργοποιήστε την εντολή Απενεργοποίηση συνδεδεμένων στυλ στο πλαίσιο εργασιών Στυλ.

Μια συνηθισμένη χρήση των συνδεδεμένων στυλ είναι η εφαρμογή τους στην πρώτη ή τις πρώτες λέξεις της παραγράφου. Εφαρμόζοντας π.χ. το στυλ Επικεφαλίδα 1 στην πρώτη ή τις πρώτες λέξεις ορισμένων παραγράφων, οι λέξεις αυτές όχι μόνο αποκτούν τα χαρακτηριστικά του στυλ αλλά και "σημαδεύονται" (tag) από το Word, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ενός Ευρετηρίου ορολογίας, ενός Πίνακα αναφορών, ενός Πίνακα περιεχομένων κ.λπ. Αυτή η δυνατότητα ισχύει μόνο όταν η πρώτη ή οι πρώτες συνεχόμενες λέξεις της παραγράφου έχουν μορφοποιηθεί με ένα συνδεδεμένο στυλ.

Στο πλαίσιο εργασιών Στυλ ένα συνδεδεμένο στυλ συνοδεύεται από το σύμβολο ().

Στυλ λίστας

Το στυλ λίστας επιτρέπει την μορφοποίηση της παραγράφου με κουκκίδες ή αύξουσα αρίθμηση. Με το Word μπορείτε να δημιουργήσετε απλές λίστες ενός επιπέδου αλλά και σύνθετες λίστες με υπο-επίπεδα (το Word υποστηρίζει μέχρι εννέα υπο-επίπεδα). Το κάθε επίπεδο μπορεί να έχει διαφορετική μορφοποίηση, η οποία περιλαμβάνει την εσοχή, την ετικέτα (π.χ. μια λέξη όπως Κεφάλαιο, Ενότητα κ.λπ.) την μορφή αρίθμησης ή κουκκίδας κ.ά.

Στυλ πίνακα

Το στυλ πίνακα περιέχει μορφοποίηση που μπορεί να εφαρμοστεί γενικά σε όλον τον πίνακα ή ειδικά σε ορισμένα στοιχεία του πίνακα, όπως είναι ο χαρακτήρας, η παράγραφος, το κελί, η γραμμή, η στήλη κ.λπ.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα στυλ πίνακα, εισαγάγετε πρώτα τον πίνακα και στη συνέχεια επιλέγετε ένα από τα έτοιμα στυλ που εμφανίζονται στην κορδέλα του Word. Αφού εφαρμόσετε το στυλ πίνακα που θέλετε, μπορείτε να τροποποιήσετε την μορφοποίηση στα περιεχόμενα ενός ή περισσοτέρων κελιών χρησιμοποιώντας ένα στυλ ή άμεση μορφοποίηση. Η άμεση μορφοποίηση υπερισχύει της μορφοποίησης που περιλαμβάνει το στυλ πίνακα. Αν δηλαδή αλλάξετε το κείμενο της πρώτης στήλης π.χ. σε μπλε γράμματα, και στη συνέχεια επιλέξετε ένα άλλο στυλ πίνακα, τα μπλε γράμματα της πρώτης στήλης θα παραμείνουν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Aπό προεπιλογή, τα στυλ πίνακα δεν εμφανίζονται στα πλαίσια εργασιών Στυλ και Επιθεώρηση στυλ.
  2. Ενώ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στυλ παραγράφου με βάση ένα επιλεγμένο απόσπασμα κειμένου, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στυλ πίνακα με βάση έναν επιλεγμένο πίνακα που ήδη υπάρχει στο έγγραφο.
  3. Ορισμένες ρυθμίσεις που ορίζετε κατά την δημιουργία ενός στυλ πίνακα, πιθανόν να μην έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όταν εφαρμόσετε αυτό το στυλ σε έναν πίνακα του εγγράφου.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/reveal_formatting_task_pane.html

Δημοσίευση: Παρασκευή, 28 Μαι 2010