εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ / Επιθεώρηση στυλ
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Απαλοιφή μορφοποίησης

Μενού μορφοποίησης

Εμφάνιση μορφοποίησης

Νέο στυλ

Απαλοιφή όλων

Έλεγχος της μορφοποίησης με την Επιθεώρηση στυλ

πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ

Εικ. 1: Πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ

Το πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο την μορφοποίηση που έχει το κείμενο, καθώς μετακινείτε τον δείκτη από το ένα σημείο του εγγράφου σε ένα άλλο.

Γιατί η Επιθεώρηση στυλ δεν εμφανίζει την μορφοποίηση;

Εάν μετακινείτε τον δείκτη στο έγγραφο και η Επιθεώρηση στυλ δεν εμφανίζει τις εναλλαγές μορφοποίησης κάνετε τα εξής:

  1. Στο Word 2007 κάνετε κλικ στο κουμπί Office και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

    Στο Word 2010 επιλέξτε την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο και στη συνέχεια πατήστε Επιλογές.

  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε την εντολή Για προχωρημένους και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την εντολή Παρακολούθηση μορφοποίησης στην ενότητα Επιλογές επεξεργασίας.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ:

  1. Πατήστε την συντόμευση CTRL+ALT+SHIFT+S για να εμφανίσετε το πλαίσιο εργασιών Στυλ.
  2. Στο πλαίσιο εργασιών Στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Επιθεώρηση στυλ .

Με παράδειγμα το περιεχόμενο των πεδίων στην εικ. 1, η Επιθεώρηση στυλ σας δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την μορφοποίηση του ενεργού κειμένου (το κείμενο που έχετε επιλέξει, ή το σημείο που βρίσκεται ο δείκτης την δεδομένη στιγμή):

Απαλοιφή μορφοποίησης

Μπορείτε να αφαιρέσετε όποιο είδος μορφοποίησης θέλετε, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί απαλοιφής του κάθε πεδίου.

Μενού μορφοποίησης

βελάκι μενού μορφοποίησης

Εικ. 2: Βελάκι μενού μορφοποίησης

Αν τοποθετήσετε προσωρινά τον δείκτη στο πεδίο που αναφέρει το στυλ παραγράφου ή στο πεδίο που αναφέρει το στυλ χαρακτήρα εμφανίζεται το βελάκι του αντίστοιχου μενού μορφοποίησης (εικ. 2). Ορισμένες εντολές εμφανίζονται στα μενού και των δύο επιπέδων μορφοποίησης (παραγράφου και χαρακτήρα), ενώ άλλες διαφέρουν, ανάλογα με την μορφοποίηση του ενεργού κειμένου. Συνολικά, οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι επόμενες:

Εμφάνιση μορφοποίησης

Εμφανίζει το πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση μορφοποίησης με περισσότερες λεπτομέρειες για όλα τα επίπεδα μορφοποίησης του κειμένου. περισσότερα... Περισσότερα...[2]

Νέο στυλ

Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία στυλ από τη μορφοποίηση, όπου τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης της τρέχουσας παραγράφου είναι ήδη επιλεγμένα. περισσότερα... Περισσότερα...[1]

Απαλοιφή όλων

Αφαιρεί την μορφοποίηση, ανάλογα με το ενεργό κείμενο:

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/create_new_style.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/reveal_formatting_task_pane.html

Δημοσίευση: Τρίτη, 8 Ιουν 2010