Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου / Κανόνες του Word για τη σειρά ταξινόμησης
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Κανόνες που χρησιμοποιεί το Word για τη σειρά ταξινόμησης

Στο Word μπορείτε να ταξινομήσετε κείμενο, αριθμούς και ημερομηνίες. Για να εκτελέσει την ταξινόμηση, το Word ακολουθεί τους επόμενους κανόνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στο παρόν έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες για την καλύτερη εμφάνιση των παραδειγμάτων. Θυμηθείτε ότι το Word μπορεί να ταξινομήσει καταχωρήσεις που βρίσκονται είτε σε κελιά πίνακα είτε σε ξεχωριστές παραγράφους.

Εάν γίνεται ταξινόμηση κειμένου Το Microsoft Word ταξινομεί πρώτα τα στοιχεία που αρχίζουν με σημεία στίξης ή σύμβολα (όπως τα !, #, $, %, ή &). Τα στοιχεία που αρχίζουν με αριθμούς ταξινομούνται μετά και τα στοιχεία που αρχίζουν με γράμματα ταξινομούνται τελευταία. Να θυμάστε ότι το Word θεωρεί τις ημερομηνίες και τους αριθμούς σαν να ήταν κείμενο. Γι' αυτό στο επόμενο παράδειγμα, το στοιχείο "2/6/1996" ταξινομείται μετά το στοιχείο "12/3/2000", ενώ σαν ημερομηνία προηγείται.

Πίνακας 1: Ταξινόμηση λίστας ως κείμενο

Πριν Μετά
Γεώργιος Γεωργίου
Ανδρέας Ανδρέου
Γεωργία Αποστόλου
- Παύλος Παύλου
2/6/1996
12/3/2000
- Παύλος Παύλου
12/3/2000
2/6/1996
Ανδρέας Ανδρέου
Γεωργία Αποστόλου
Γεώργιος Γεωργίου

Εάν γίνεται ταξινόμηση αριθμών Το Word αγνοεί όλους τους χαρακτήρες εκτός από τους αριθμούς. Οι αριθμοί μπορεί να βρίσκονται σε οποιαδήποτε θέση μέσα στην παράγραφο, αλλά με την προϋπόθεση ότι κάθε παράγραφος έχει μόνο έναν αριθμό. Το Word αναγνωρίζει ως αριθμούς τους ακέραιους και τους δεκαδικούς. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Οι λίστες που περιέχουν αριθμούς δεν ταξινομούνται σωστά [1].

Πίνακας 2: Ταξινόμηση λίστας ως αριθμοί

Πριν Μετά
Στοιχείο 1
06
4
Στοιχείο 5
Στοιχείο 2
3ο στοιχείο
Στοιχείο 11
Στοιχείο 1
Στοιχείο 2
3ο στοιχείο
4
Στοιχείο 5
06
Στοιχείο 11

Εάν γίνεται ταξινόμηση ημερομηνιών Το Word αναγνωρίζει ως έγκυρα διαχωριστικά ημερομηνίας τα εξής: ενωτικά, καθέτους, κόμματα και τελείες. Το Word αναγνωρίζει επίσης τις άνω και κάτω τελείες (:) ως έγκυρα διαχωριστικά ώρας. Εάν το Word δεν αναγνωρίζει μια ημερομηνία ή ώρα, τοποθετεί το στοιχείο στην αρχή ή στο τέλος της λίστας (ανάλογα με το αν γίνεται ταξινόμηση με αύξουσα ή με φθίνουσα σειρά). Στο επόμενο παράδειγμα φαίνεται ότι το Word αναγνωρίζει επίσης τις χρονολογίες με διψήφιο ή τετραψήφιο αριθμό, αλλά όχι άλλες μορφές ημερομηνίας. Το στοιχείο π.χ. "13 Ιουλ 1997" το θεωρεί σύμβολο και το κατατάσσει πρώτο (λόγω αύξουσας ταξινόμησης).

Πίνακας 3: Ταξινόμηση λίστας ως ημερομηνίες

Πριν Μετά
03/09/98
3/8/1999
13 Ιουλ 1997
22.6.1995
22-5-95
13 Ιουλ 1997
22-5-95
22.6.1995
03/09/98
3/8/1999

Εάν γίνεται ταξινόμηση σε συγκεκριμένη γλώσσα Το Word ταξινομεί σύμφωνα με τους κανόνες σειράς ταξινόμησης της γλώσσας. Ορισμένες γλώσσες έχουν διαφορετικές σειρές ταξινόμησης για να επιλέξουν. Επί πλέον, σε λίστες με στοιχεία σε διαφορετικές γλώσσες, πρώτα κατατάσσονται τα στοιχεία της γλώσσας που έχει δηλωθεί στις Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου των Windows.

Εάν περισσότερα του ενός στοιχεία αρχίζουν με τον ίδιο χαρακτήρα Το Word εξετάζει τους επόμενους χαρακτήρες του κάθε στοιχείου, για να προσδιορίσει ποιο στοιχείο θα τοποθετηθεί πρώτο. Π.χ. στον Πίνακα 1 το "Γεωργία Αποστόλου" ταξινομείται πριν το "Γεώργιος Γεωργίου".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ειδικά για λίστες που αποτελούνται από καταχωρήσεις με περισσότερα του ενός πεδία, βασικό ρόλο στην ταξινόμηση παίζει και το πεδίο που θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση της ταξινόμησης. Δείτε Ταξινόμηση λίστας με καταχωρήσεις σε παραγράφους [2] και Οι καταχωρήσεις με πολλές λέξεις δεν ταξινομούνται σωστά [3].

Εάν τα δεδομένα αποτελούνται από αποτελέσματα πεδίων Το Word ταξινομεί τα αποτελέσματα πεδίων σύμφωνα με τις επιλογές ταξινόμησης που έχετε ορίσει. Εάν ένα ολόκληρο πεδίο (όπως ένα επώνυμο) είναι ίδιο σε δύο στοιχεία, το Word εξετάζει στη συνέχεια τα επόμενα πεδία (όπως το όνομα).

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/t/ts558589.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/sort_list_of_paragraphs.html

[3] www.adaeion.gr/word/t/ts558040.html

Δημοσίευση: Πέμπτη, 13 Μαι 2010