Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Σχήματα SmartArt / Περιγραφή των διατάξεων SmartArt: Κύκλος
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Κατηγορία Λίστα

Κατηγορία Διαδικασία

Κατηγορία Κύκλος

Κατηγορία Ιεραρχία

Κατηγορία Σχέση

Κατηγορία Πίνακας

Κατηγορία Πυραμίδα

Κατηγορία Εικόνα

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο διάταξης για το γραφικό SmartArt

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Κατηγορία Κύκλος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εικόνα Τύπος Περιγραφή
Βασικός κύκλος Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στα στάδια ή τα βήματα και όχι στα συνδετικά βέλη ή τη ροή. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του επιπέδου 1.
Κύκλος κειμένου Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στα βέλη ή τη ροή και όχι στα στάδια ή τα βήματα. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του επιπέδου 1.
Κύκλος μπλοκ Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στα στάδια ή τα βήματα και όχι στα συνδετικά βέλη ή τη ροή.
Μη κατευθυντήριος κύκλος Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Κάθε σχήμα έχει το ίδιο επίπεδο σπουδαιότητας. Είναι κατάλληλος όταν δεν υπάρχει ανάγκη για υπόδειξη της κατεύθυνσης.
Συνεχής κύκλος Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ όλων των τμημάτων. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του επιπέδου 1.
Κύκλος πολλών κατευθύνσεων Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων που προκύπτουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Βασική πίτα Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του τρόπου με τον οποίο τα ανεξάρτητα τμήματα σχηματίζουν ένα σύνολο. Οι πρώτες επτά γραμμές κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχούν στα ομοιόμορφα κατανεμημένα σχήματα σφήνας ή πίτας. Για μεγαλύτερη έμφαση, το ανώτερο κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται έξω από την υπόλοιπη πίτα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Τμηματικός κύκλος Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή μιας ολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στα τμήματα που συνδέονται μεταξύ τους. Κάθε μία από τις επτά πρώτες γραμμές κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα σφήνας ή πίτας. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Κύκλος εξαγώνων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας αλληλουχίας ενεργειών ή μβάντων που έχουν σχέση με μια κεντρική ιδέα ή θέμα. Περιορίζεται σε έξι σχήματα κειμένου επιπέδου 2. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, αλλά παραμένει διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Κύκλος με ακτίνες Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα. Δίνει έμφαση στις πληροφορίες του κεντρικού κύκλου και στον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες του εξωτερικού δακτυλίου συνεισφέρουν στην κεντρική ιδέα. Η πρώτη γραμμή κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχεί στον κεντρικό κύκλο, ενώ το κείμενο επιπέδου 2 αντιστοιχεί στον εξωτερικό δακτύλιο κύκλων. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Βασικές ακτίνες Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό σχήμα και το ανάλογο κείμενο επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα περιμετρικά κυκλικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Αποκλίνουσες ακτίνες Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των σχέσεων με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό κυκλικό σχήμα. Δίνει έμφαση στους παράπλευρους κύκλους και όχι στην κεντρική ιδέα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Τυχαίες ακτίνες Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων που σχετίζονται με μια κεντρική ιδέα ή θέμα. Το ανώτερο κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται στο κέντρο. Το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται σε περιβάλλοντα σχήματα. Μπορεί να περιλαμβάνει έως επτά σχήματα επιπέδου 2. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, αλλά παραμένει διαθέσιμο, εάν αλλάξετε διάταξη. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου.

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/smartart_types-4.html

Δημοσίευση: Σάββατο, 8 Ιαν 2011