εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Συντομεύσεις πληκτρολογίου / Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την Οργάνωση clip
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Λειτουργίες της Οργάνωσης Clip

Εύρεση και χρήση clip art με την Οργάνωση clip

Δημιουργία και διαχείριση συλλογών στην Οργάνωση Clip

Προσθήκη clip art στην Οργάνωση clip

Ταξινόμηση και οργάνωση των clip art

Συντομεύσεις πληκτρολογίου. Τι είναι και πώς λειτουργούν

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την Οργάνωση clip της Microsoft

Πίνακας 1: Συντομεύσεις εργαλείων

Πλήκτρα Ενέργεια
ALT+Z Εμφάνιση του ένθετου πλαισίου Αναζήτηση
ALT+Y Εμφάνιση του ένθετου πλαισίου Λίστα συλλογών
ALT+Σ Άνοιγμα του browser και μετάβαση στο Office online [1]

Πίνακας 2: Εργασία με συλλογές και μικρογραφίες

Πλήκτρα Ενέργεια
F6 Αλλαγή εστίασης (focus) μεταξύ μικρογραφιών και ένθετου πλαισίου Αναζήτηση ή ένθετου πλαισίου Λίστα συλλογών, ανάλογα με το ένθετο πλαίσιο που είναι ορατό.
ΒΕΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Επάνω ή κάτω: Στο πλαίσιο μικρογραφιών μετακίνηση πάνω ή κάτω αντίστοιχα από την ενεργή μικρογραφία. Στο πλαίσιο Λίστα συλλογών μετακίνηση στην προηγούμενη ή επόμενη αντίστοιχα συλλογή.

Αριστερά ή δεξιά: Στο πλαίσιο μικρογραφιών μετακίνηση στην προηγούμενη ή επόμενη αντίστοιχα μικρογραφία. Στο πλαίσιο Λίστα συλλογών, το μεν αριστερό βέλος κατεύθυνσης "κλείνει" τους υποφακέλους που τυχόν έχει η επιλεγμένη συλλογή, ή μεταβαίνει στον ριζικό φάκελο της συλλογής, αν αυτή δεν έχει ανοικτούς (η καθόλου) υπο-φακέλους, το δε δεξιό βέλος κατεύθυνσης εμφανίζει τους υπο-φακέλους που τυχόν έχει μία συλλογή.

HOME ή END Στο πλαίσιο μικρογραφιών μετακίνηση στην πρώτη ή τελευταία αντίστοιχα μικρογραφία της τρέχουσας σειράς. Στο ένθετο πλαίσιο Λίστα συλλογών μετακίνηση στον πρώτο ή τον τελευταίο φάκελο αντίστοιχα.
CTRL+HOME ή CTRL+END Στο πλαίσιο μικρογραφιών μετάβαση στην πρώτη ή την τελευταία αντίστοιχα μικρογραφία της συλλογής.
PAGEUP ή PAGEDOWN Στο πλαίσιο μικρογραφιών μετάβαση στην πρώτη ή τελευταία αντίστοιχα ορατή μικρογραφία της τρέχουσας στήλης.
SHIFT+ΒΕΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Επιλογή επιπλέον μικρογραφιών μετά ή πριν από μία ήδη επιλεγμένη μικρογραφία.
CTRL + A Επιλογή όλων των μικρογραφιών της τρέχουσας συλλογής.
CTRL + C Αντιγραφή επιλεγμένης μικρογραφίας
CTRL + V Επικόλληση μιας μικρογραφίας που έχει αντιγραφεί.
DELETE Διαγραφή της επιλεγμένης μικρογραφίας από όλες τις συλλογές της Οργάνωσης clip (Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης).

Πίνακας 3: Μενού και πλαίσια διαλόγου

Πλήκτρα Ενέργεια
SHIFT+F10 Εμφάνιση του μενού συντομίας για έναν φάκελο στο ένθετο πλαίσιο Λίστα συλλογών ή μία μικρογραφία στο πλαίσιο μικρογραφιών
ESC Απόκρυψη ενός μενού συντομίας ή κλείσιμο ενός πλαισίου διαλόγου
ALT Απόκρυψη ενός μενού συντομίας
ALT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ Εμφάνιση του μενού συντομίας ενός πλαισίου διαλόγου
ALT+F4 Κλείσιμο ενός πλαισίου διαλόγου
Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] http://office.microsoft.com/el-gr/images

Δημοσίευση: Δευτέρα, 29 Νοε 2010