εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Συντομεύσεις πληκτρολογίου / Συντομεύσεις μορφοποίησης χαρακτήρων και παραγράφων
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Εκτέλεση ενεργειών

Εφαρμογή άμεσης μορφοποίησης χαρακτήρων

Εφαρμογή άμεσης μορφοποίησης παραγράφων

Εφαρμογή στυλ παραγράφου

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Γραμματοσειρά

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Παράγραφος

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος

Εισαγωγή στην μορφοποίηση κειμένου

Συντομεύσεις μορφοποίησης χαρακτήρων και παραγράφων

Πίνακας 1: Εκτέλεση ενεργειών

Πλήκτρα Ενέργεια
CTRL+SHIFT+F ή
CTRL+SHIFT+P ή
CTRL+D
Εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου Γραμματοσειρά
SHIFT+F1 Εμφάνιση του πλαισίου εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης
CTRL+SHIFT+S Εμφάνιση του πλαισίου εργασιών Εφαρμογή στυλ
CTRL+SHIFT+* Εμφάνιση/Απόκρυψη μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων
CTRL+SHIFT+C Αντιγραφή μορφοποίησης
CTRL+SHIFT+V Επικόλληση μορφοποίησης

Πίνακας 2: Εφαρμογή άμεσης μορφοποίησης χαρακτήρων

Πλήκτρα Αποτέλεσμα
CTRL+SHIFT+> Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς βάσει των προεπιλεγμένων μεγεθών (π.χ. 24, 26, 28, 36, 48 κ.λπ.).
CTRL+SHIFT+< Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς βάσει των προεπιλεγμένων μεγεθών (π.χ. 72, 48, 36, 28 κ.λπ.).
CTRL+] Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά μία στιγμή (point -pt).
CTRL+[ Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά μία στιγμή.
SHIFT+F3 Εναλλαγή μεταξύ πεζών, κεφαλαίων και των επιλογών που εμφανίζονται στο μενού Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων της ομάδας Γραμματοσειρά στην καρτέλα Κεντρική.
CTRL+SHIFT+A Εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων.
CTRL+B ή
CTRL+SHIFT+B
Μορφή Έντονη γραφή
CTRL+I ή
CTRL+SHIFT+I
Μορφή Πλάγια γραφή
CTRL+U ή
CTRL+SHIFT+U
Μορφή Υπογράμμιση (των λέξεων και των κενών διαστημάτων).
CTRL+SHIFT+W Μορφή Υπογράμμιση λέξεων (χωρίς τα κενά διαστήματα).
CTRL+SHIFT+D Μορφή Διπλή υπογράμμιση
CTRL+SHIFT+H Μορφή Κρυφό κείμενο
CTRL+SHIF+K Μορφή Μικρά κεφαλαία
CTRL+SHIFT++ Μορφή Εκθέτης
CTRL+= Μορφή Δείκτης
CTRL+SHIFT+Q Αλλαγή του επιλεγμένου κειμένου σε γραμματοσειρά Symbol
CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ Κατάργηση πρόσθετης μορφοποίησης χαρακτήρων

Πίνακας 3: Εφαρμογή άμεσης μορφοποίησης παραγράφων

Πλήκτρα Αποτέλεσμα
CTRL+1 Μονό διάστιχο
CTRL+2 Διπλό διάστιχο
CTRL+5 Διάστιχο 1,5
CTRL+0 Προσθήκη ή κατάργηση διαστήματος 12 στιγμών πριν την παράγραφο
CTRL+L Αριστερή στοίχιση
CTRL+R Δεξιά στοίχιση
CTRL+E Στοίχιση στο κέντρο
CTRL+J Πλήρης στοίχιση
CTRL+M Αύξηση αριστερής εσοχής κατά 1/2in (1,27εκ)
CTRL+SHIFT+M Μείωση αριστερής εσοχής κατά 1/2in
CTRL+T Δημιουργία ή αύξηση προεξοχής πρώτης γραμμής κατά 1/2in
CTRL+SHIFT+T Κατάργηση ή μείωση προεξοχής πρώτης γραμμής κατά 1/2in
CTRL+Q Κατάργηση πρόσθετης μορφοποίησης παραγράφου

Πίνακας 4: Εφαρμογή στυλ παραγράφου

Πλήκτρα Αποτέλεσμα
CTRL+SHIFT+N Εφαρμογή στυλ "Βασικό"
CTRL+SHIFT+L Εφαρμογή στυλ "Λίστα με κουκκίδες"
CTRL+ALT+1 Εφαρμογή στυλ "Επικεφαλίδα 1"
CTRL+ALT+2 Εφαρμογή στυλ "Επικεφαλίδα 2"
CTRL+ALT+3 Εφαρμογή στυλ "Επικεφαλίδα 3"
Ανάρτηση σχολίων στο blog
Δημοσίευση: Τρίτη, 7 Δεκ 2010