Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Μείωση του μεγέθους εγγράφων με εικόνες
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Μείωση του μεγέθους εγγράφων με εικόνες στο Word 2007

Εναλλακτική διαδικασία συμπίεσης

Απενεργοποίηση της αυτόματης συμπίεσης (Word 2007)

Μείωση του μεγέθους εγγράφων με εικόνες στο Word 2010

Αλλαγή της προεπιλεγμένης ανάλυσης και συμπίεσης (Word 2010)

Απόρριψη των πληροφοριών επεξεργασίας των εικόνων (Word 2010)

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο

Εισαγωγή ClipArt σε έγγραφο

Ενσωμάτωση συνδεδεμένων εικόνων σε έγγραφο

Μείωση του μεγέθους εγγράφων με εικόνες

Οι εικόνες, μπορεί να βελτιώνουν την εμφάνιση του εγγράφου, αυξάνουν όμως ταυτόχρονα το μέγεθος του αρχείου, με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερος χώρος στον σκληρό δίσκο, ή να χρειάζεται μεγαλύτερος χρόνος λήψης του εγγράφου, αν το στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή δημοσιεύετε το έγγραφο στο web. Για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου, μπορείτε να μειώσετε την ανάλυση της εικόνας, ή να συμπιέσετε την εικόνα. Επιπλέον, στο Word 2010 μπορείτε να απορρίψετε πληροφορίες που δεν είναι απαραίτητες για την εμφάνιση της εικόνας.

Καθώς οι εικόνες ή οι ψηφιακές φωτογραφίες μπορεί να είναι πολύ μεγάλες και η ανάλυσή τους να είναι πολύ υψηλότερη από την ανάλυση που μπορούν να εμφανίζουν οι τυπικοί εκτυπωτές, προβολείς ή οθόνες, το Word μειώνει αυτόματα τις εικόνες σε ένα πιο λογικό μέγεθος όταν τις εισαγάγετε. Από προεπιλογή, οι εικόνες μειώνονται στα 220 ppi, η οποία είναι μια ανάλυση εκτύπωσης υψηλής ποιότητας.

Η μείωση της ανάλυσης είναι συνήθως αποτελεσματική, όταν έχετε σμικρύνει την εικόνα, γιατί σ' αυτή την περίπτωση αυξάνονται οι κουκκίδες ανά ίντσα (dots per inch -dpi). Με την μείωση της ανάλυσης όμως, περικόπτονται πληροφορίες από την εικόνα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ποιότητά της.

Η συμπίεση της εικόνας έχει αποτελέσματα όταν έχετε κάνει εισαγωγή της εικόνας στο έγγραφο με τον κατάλληλο τρόπο (χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ομάδας Απεικονίσεις, στην καρτέλα Εισαγωγή), και όταν η εικόνα είναι τύπου bitmap (jpg, jpeg, png, gif, bmp κ.λπ.). Οι εικόνες που είναι διανυσματικού τύπου (wmf, emf, eps) και οι εικόνες που έχουν εισαχθεί με Αντιγραφή και Επικόλληση δεν συμπιέζονται.

Όταν συμπιέζετε μία εικόνα αλλάζει η ποσότητα πληροφοριών για τις λεπτομέρειες της εικόνας. Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα και η εμφάνιση της εικόνας μπορεί να διαφέρει μετά την συμπίεση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συμπιέζετε την εικόνα και να αποθηκεύετε τις αλλαγές, πριν προσθέσετε κάποιο εφέ (περίγραμμα, σκιά, αντανάκλαση, περιστροφή κ.λπ.), ή πριν μειώσετε τις διαστάσεις της σμικρύνοντάς την ή περικόπτοντας τμήματά της.

Εάν περικόψατε μια εικόνα ή εάν πραγματοποιήσατε άλλες αλλαγές στην εικόνα, όπως είναι η εφαρμογή ενός καλλιτεχνικού εφέ, η αλλαγή της φωτεινότητας ή της αντίθεσης κ.λπ. στο αρχείο αποθηκεύονται πληροφορίες ώστε να είναι δυνατή η αναστροφή αυτών των αλλαγών, ακόμα κι αν έχετε αποθηκεύσει τις αλλαγές και έχετε κλείσει το έγγραφο. Μπορείτε να απορρίψετε αυτές τις πληροφορίες επεξεργασίας, για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου, αλλά δεν θα μπορείτε πλέον να αναιρέσετε τις αλλαγές. Επομένως, πριν την διαγραφή των πληροφοριών επεξεργασίας θα πρέπει να κρίνετε αν το μέγεθος του αρχείου είναι πιο σημαντικό από την δυνατότητα να αναιρέσετε μελλοντικά την επεξεργασία που έχετε κάνει στις εικόνες του εγγράφου.

Μείωση του μεγέθους εγγράφων με εικόνες στο Word 2007

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η επόμενη διαδικασία αφορά εικόνες που δεν έχουν τοποθετηθεί σε καμβά σχεδίασης [1].

 1. Επιλέξτε την εικόνα ή τις εικόνες που θέλετε, για να εμφανιστεί στην κορδέλα η ομάδα Εργαλεία εικόνας, με την καρτέλα Μορφοποίηση.
 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση μεταβείτε στην ομάδα Προσαρμογή και κάνετε κλικ στο κουμπί Συμπίεση εικόνων .

  πλαίσιο διαλόγου Συμπίεση εικόνων

  Εικ. 1 Πλαίσιο διαλόγου Συμπίεση εικόνων

 3. Για να συμπιέσετε μόνο την επιλεγμένη εικόνα και όχι όλες τις εικόνες του εγγράφου, ενεργοποιήστε την εντολή Εφαρμογή μόνο στις επιλεγμένες εικόνες και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

  πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις συμπίεσης

  Εικ. 2: Πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις συμπίεσης

 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις συμπίεσης κάνετε ένα ή περισσότερα από τα επόμενα:
  • Για να γίνεται αυτόματα συμπίεση των εικόνων όταν αποθηκεύετε το έγγραφο ενεργοποιήστε την εντολή Αυτόματη εκτέλεση βασικής συμπίεσης κατά την αποθήκευση.
  • Για να αφαιρούνται οι περιοχές της εικόνας που έχετε περικόψει ενεργοποιήστε την εντολή Διαγραφή των περικομμένων περιοχών των εικόνων.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό είναι χρήσιμο όχι μόνο για τη μείωση του μεγέθους του εγγράφου αλλά και για να αποτρέψετε τρίτους να δουν περιοχές της εικόνας που πιθανόν δεν θέλετε.

  • Στην περιοχή Προορισμός εκτύπωσης επιλέξτε την τιμή ανάλυσης που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι εντολές στην περιοχή Επιλογές συμπίεσης αφορούν μόνο το τρέχον έγγραφο. Αντίθετα οι εντολές στην περιοχή Προορισμός εκτύπωσης λειτουργούν σαν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word, καθώς η επιλογή ανάλυσης που κάνετε θα ισχύει στο εξής για όλα τα έγγραφα που δημιουργείτε[1].

 5. Κλείστε και τα δύο πλαίσια διαλόγου με OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Εναλλακτική διαδικασία συμπίεσης

Ακολουθήστε την επόμενη διαδικασία για την συμπίεση εικόνων που έχουν τοποθετηθεί σε καμβά σχεδίασης ή χρησιμοποιούνται ως γέμισμα αντικειμένου (σχήματος, πλαισίου κειμένου, ή κειμένου WordArt).

ΠΡΟΣΟΧΗ Με αυτή την διαδικασία δεν έχετε την δυνατότητα συμπίεσης μίας επιλεγμένης εικόνας μόνο. Αντίθετα η συμπίεση θα εφαρμοστεί σε όλες τις εικόνες του εγγράφου, ασχέτως αν έχουν τοποθετηθεί σε καμβά σχεδίασης ή όχι.

 1. Επιλέξτε την εικόνα και εμφανίστε [2] το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου.
 2. Στην καρτέλα Εικόνα κάνετε κλικ στο κουμπί Συμπίεση.

  πλαίσιο διαλόγου Συμπίεση εικόνων

  Εικ. 3: Πλαίσιο διαλόγου Συμπίεση εικόνων

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:
  • Μειώστε το μέγεθος της εικόνας επιλέγοντας χαμηλότερη ανάλυση.
  • Ενεργοποιήστε την εντολή Συμπίεση εικόνων αν θέλετε να συμπιέσετε την εικόνα.
  • Ενεργοποιήστε την εντολή Διαγραφή των περικομμένων περιοχών των εικόνων.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό είναι χρήσιμο όχι μόνο για τη μείωση του μεγέθους του εγγράφου αλλά και για να αποτρέψετε τρίτους να δουν περιοχές της εικόνας που πιθανόν δεν θέλετε.

 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Απενεργοποίηση της αυτόματης συμπίεσης (Word 2007)

Η αυτόματη συμπίεση των εικόνων εφαρμόζεται κατά την αποθήκευση του εγγράφου. Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας επηρεάζει μόνο το τρέχον έγγραφο. και προτείνεται να χρησιμοποιείται πριν αποθηκεύσετε για πρώτη φορά το έγγραφο, αν θέλετε οι εικόνες που περιέχει ή πρόκειται να προσθέσετε σε αυτό μελλοντικά να μη συμπιέζονται:

 1. Κάνετε κλικ στο κουμπί Office και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση ως.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Εργαλεία και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Συμπίεση εικόνων.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Συμπίεση εικόνων (εικ. 1) κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές.
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις συμπίεσης (εικ. 2) απενεργοποιήστε την εντολή Αυτόματη εκτέλεση βασικής συμπίεσης κατά την αποθήκευση και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στο πλαίσιο διαλόγου Συμπίεση εικόνων κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την αυτόματη εκτέλεση της βασικής συμπίεσης ρυθμίζοντας το μητρώο (registry) των Windows.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η επόμενη διαδικασία περιγράφει βήματα για την διόρθωση του μητρώου των Windows. Πριν οποιαδήποτε επέμβαση στο μητρώο των Windows προτείνεται η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. Ακολουθήστε τις οδηγίες της Microsoft ανάλογα με την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε:

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.
 2. Στη μπάρα εργαλείων των Windows κάνετε κλικ στο κουμπί Έναρξη και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για τους χρήστες με Windows XP:
   1. Κάνετε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.
   2. Στο πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση πληκτρολογήστε regedit και κάνετε κλικ στο κουμπί OK.
  • Για τους χρήστες με Windows Vista / Windows 7:
   1. Στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογήστε regedit και πατήστε ENTER.
   2. Εάν εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας κάνετε κλικ στο Ναι.
 3. Στον επεξεργαστή μητρώου εντοπίστε το επόμενο κλειδί:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options

 4. Στο δεξιό πλαίσιο του παράθυρου κάνετε δεξί κλικ και στη συνέχεια επιλέξτε Δημιουργία DWORD Value (32-bit ή 64-bit, ανάλογα με την έκδοση του Office που έχετε).
 5. Ονομάστε το νέο κλειδί AutomaticPictureCompressionDefault και βεβαιωθείτε ότι έχει τιμή 0 (μηδέν).
 6. Κλείστε τον επεξεργαστή μητρώου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η απενεργοποίηση της αυτόματης συμπίεσης δεν αναφέρεται στα άρθρα Βοήθειας του Word. Υπάρχει όμως στη γνωσιακή βάση της Microsoft [6] (στην αγγλική), όπου προτείνεται σαν λύση για τις περιπτώσεις που εισάγεται μια εικόνα στο έγγραφο και κατά την αποθήκευση αλλοιώνεται η ποιότητά της.

Μείωση του μεγέθους εγγράφων με εικόνες στο Word 2010

 1. Επιλέξτε την εικόνα ή τις εικόνες που θέλετε, για να εμφανιστεί στην κορδέλα η ομάδα Εργαλεία εικόνας, με την καρτέλα Μορφοποίηση.
 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση μεταβείτε στην ομάδα Προσαρμογή και κάνετε κλικ στο κουμπί Συμπίεση εικόνων .

  Εικ. 4: Πλαίσιο διαλόγου Συμπίεση εικόνων

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Συμπίεση εικόνων κάνετε ένα ή περισσότερα από τα επόμενα:
  • Για να αφαιρούνται οι περιοχές της εικόνας που έχετε περικόψει ενεργοποιήστε την εντολή Διαγραφή των περικομμένων περιοχών των εικόνων.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό είναι χρήσιμο όχι μόνο για τη μείωση του μεγέθους του εγγράφου αλλά και για να αποτρέψετε τρίτους να δουν περιοχές της εικόνας που πιθανόν δεν θέλετε.

  • Επιλέξτε την τιμή ανάλυσης που θέλετε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

   • Ορισμένες από τις επιλογές ανάλυσης πιθανόν να μην είναι διαθέσιμες. Αυτό ισχύει, όταν η εικόνα που έχετε επιλέξει έχει ήδη μικρότερη ανάλυση. Π.χ. μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με ανάλυση 180ppi, όταν την εισαγάγετε στο έγγραφο η επιλογή 220ppi δεν θα είναι διαθέσιμη.
   • Η επιλογή Χρήση ανάλυσης εγγράφου εφαρμόζει την ανάλυση που έχει ορισθεί ως προεπιλεγμένη για όλα τα έγγραφα του Word και είναι 220ppi. Για να προσαρμόσετε αυτή την ρύθμιση δείτε την ενότητα Αλλαγή της προεπιλεγμένης ανάλυσης και συμπίεσης κατωτέρω.
  • Για να εφαρμοστούν οι επιλογές σας μόνο στην επιλεγμένη εικόνα και όχι σε όλες τις εικόνες του εγγράφου ενεργοποιήστε την εντολή Εφαρμογή μόνο σε αυτήν την εικόνα.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης ανάλυσης και συμπίεσης (Word 2010)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ανάλυση και την συμπίεση που θα έχουν όλες οι εικόνες που υπάρχουν ή που πρόκειται να προσθέσετε σε ένα ή σε όλα τα έγγραφα.

 1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο της κορδέλας, επιλέξτε την εντολή Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε την εντολή Για προχωρημένους.
 3. Μεταβείτε στη ενότητα Μέγεθος και ποιότητα εικόνας και στο πτυσσόμενο πλαίσιο επιλέξτε το τρέχον έγγραφο ή Όλα τα νέα έγγραφα για τα οποία θα ισχύουν οι ρυθμίσεις[1].
 4. Κάνετε το ένα ή και τα δύο από τα επόμενα:
  • Για να απενεργοποιήσετε την συμπίεση εικόνων επιλέξτε την εντολή Να μη γίνει συμπίεση εικόνων στο αρχείο.
  • Για να ορίσετε την ανάλυση που θα έχουν οι εικόνες επιλέξτε την τιμή που θέλετε στο πεδίο Ορισμός προεπιλεγμάνης εξόδου προορισμού σε.
 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Απόρριψη των πληροφοριών επεξεργασίας των εικόνων (Word 2010)

Όταν κάνετε αλλαγές σε μια εικόνα, οι πληροφορίες γι' αυτές τις αλλαγές αποθηκεύονται στο έγγραφο. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι είναι δυνατή η αναίρεσή των αλλαγών μελλοντικά, αλλά και το μειονέκτημα να αυξάνεται το μέγεθος του αρχείου. Αν το μέγεθος του αρχείου είναι σημαντικό, μπορείτε να απορρίψετε αυτές τις πληροφορίες, αλλά δεν θα μπορείτε πλέον να αναιρέσετε τις αλλαγές.

Το αντίγραφο της εικόνας είναι σε μορφή PNG όταν έχει εφαρμοστεί ένα εφέ διαφάνειας. Διαφορετικά, είναι σε μορφή JPEG

Όταν πραγματοποιείτε επεξεργασία μιας εικόνας, ένα πρωτότυπο υψηλής ποιότητας της εικόνας αποθηκεύεται ως αρχείο WDP (Windows Media Photo) μαζί με όλα τα δεδομένα επεξεργασίας εικόνας, Επιπρόσθετα, ένα δεύτερο αντίγραφο της εικόνας αποθηκεύεται σε μορφή JPEG ή PNG, αποτυπώνοντας την εμφάνιση της εικόνας μετά από την εφαρμογή των αλλαγών. Το αντίγραφο JPEG ή PNG της εικόνας χρησιμοποιείται για συμβατότητα με αρχεία του Office 2007. Όταν ακολουθείτε τα βήματα κατωτέρω, το αρχείο WDP διαγράφεται και απομένει η εικόνα JPEG ή PNG. Αφού απορρίψετε το αρχείο WDP, όλες οι αλλαγές είναι μόνιμες και δεν είναι δυνατή η αναίρεσή τους.

 1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο της κορδέλας, επιλέξτε την εντολή Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε την εντολή Για προχωρημένους.
 3. Μεταβείτε στη ενότητα Μέγεθος και ποιότητα εικόνας και στο πτυσσόμενο πλαίσιο επιλέξτε το τρέχον έγγραφο ή Όλα τα νέα έγγραφα για τα οποία θα ισχύουν οι ρυθμίσεις.
 4. Ενεργοποιήστε την εντολή Απόρριψη επεξεργασίας δεδομένων.
 5. Κάνατε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

__________________________________

 1. Ωστόσο, η ανάλυση και η συμπίεση του εγγράφου υπερισχύουν της προεπιλεγμένης τιμής. Π.χ. Έχετε ένα έγγραφο Α με εικόνες συμπιεσμένες στα 220ppi και δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο Β με εικόνες, όπου επιλέγετε συμπίεση 96ppi. Επομένως η νέα προεπιλεγμένη τιμή συμπίεσης γίνεται 96ppi για όλα τα έγγραφα. Αν όμως ανοίξετε το έγγραφο Α και επεξεργαστείτε το κείμενό του, κατά την αποθήκευση οι εικόνες θα διατηρήσουν την ανάλυση που είχαν (220ppi) και δεν θα ξανα-συμπιεστούν με την νέα ανάλυση (96ppi).

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/drawing_canvas.html

[2] www.adaeion.gr/word/r/format_shape_dialog_box_word_2007.html

[3] http://support.microsoft.com/kb/322756/el

[4] http://windows.microsoft.com/el-gr/windows-vista/Back-up-the-registry

[5] http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/Back-up-the-registry

[6] http://support.microsoft.com/kb/2002066

Δημοσίευση: Παρασκευή, 21 Ιαν 2011