εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Γέμισμα αντικειμένου με εικόνα ή υφή
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Γέμισμα αντικειμένου με εικόνα (Word 2007)

Γέμισμα αντικειμένου με υφή (Word 2007)

Γέμισμα αντικειμένου με εικόνα ή υφή

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο

Πλαίσιο διαλόγου Εφέ γεμίσματος

Word 2007: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας

Word 2010: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου

Γέμισμα αντικειμένου με εικόνα ή υφή

Το Γέμισμα αναφέρεται στο εσωτερικό του αντικειμένου. Μπορείτε να γεμίσετε ένα αντικείμενο με μία εικόνα ή μία εικόνα υφής για να δημιουργήσετε εντυπωσιακά εφέ, και να αποδώσετε πιο παραστατικά την ιδέα που θέλετε να παρουσιάσετε.

δείγμα προσαρμοσμένου γραφήματος

Εικ. 1: Η φαντασία και τα γραφήματα του Word στην πράξη!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Αν και η χρήση εικόνων για γέμισμα αντικειμένων μπορεί να αποτελεί... πρόκληση, ίσως χρειαστεί να πειραματιστείτε με διάφορες ρυθμίσεις για να καταλήξετε στο αποτέλεσμα που θέλετε. Προσέξτε ότι, κατά την εισαγωγή της εικόνας το Word την παραμορφώνει, ώστε να καταλαμβάνει όλη την έκταση του σχήματος. Κι ενώ στο Word 2010 υπάρχουν ορισμένοι τρόποι για βελτίωση του αποτελέσματος, στο Word 2007 τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε το μέγεθος του σχήματος για να επαναφέρετε την εμφάνιση της εικόνας, αν και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Π.χ. όταν η αλλαγή του μεγέθους του σχήματος αλλοιώνει την ολική εμφάνιση της παρουσίασης που δημιουργείτε. Σκεφθείτε επίσης την δυνατότητα να προσαρμόσετε τις διαστάσεις της εικόνας με ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα και στη συνέχεια να την χρησιμοποιήσετε ως γέμισμα του σχήματος. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, ένας γενικός (αλλά όχι απόλυτος) κανόνας είναι: Ο λόγος των διαστάσεων της εικόνας να είναι ίσος με τον λόγο των διαστάσεων του αντικειμένου. Π.χ. μία εικόνα 100x150px δείχνει αρκετά καλά σε ένα σχήμα 3x4,5cm, 4x6cm κ.λπ. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμάστε ότι μια μικρή εικόνα αρχίζει να χάνει την ευκρίνειά της όσο μεγαλώνετε τις διαστάσεις του σχήματος.

Γέμισμα αντικειμένου με εικόνα (Word 2007)

Ακολουθήστε μία από τις επόμενες διαδικασίες για να εφαρμόσετε το εφέ γεμίσματος σε σχήματα, πλαίσια κειμένου, κείμενα WordArt, καθώς και σε εικόνες που έχουν τοποθετηθεί σε καμβά σχεδίασης.

α. Με το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η διαδικασία δεν είναι διαθέσιμη αν έχετε επιλέξει εικόνα.

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε, ώστε στην κορδέλα να εμφανιστούν τα εργαλεία της καρτέλας Μορφοποίηση. (Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο αντικείμενο για να εμφανιστούν τα εργαλεία μορφοποίησης).
 2. Στην ομάδα Στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Γέμισμα σχήματος και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Εικόνα.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας εντοπίστε την εικόνα που θέλετε και κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Με αυτή τη διαδικασία το Word εισαγάγει την εικόνα με παραμόρφωση ώστε να καλύψει ολόκληρη την επιφάνεια του αντικειμένου. Επιπλέον η εικόνα τοποθετείται στατικά και δεν θα περιστρέφεται ταυτόχρονα με την περιστροφή του σχήματος. Για να ελέγχετε αυτές τις παραμέτρους χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Εφέ γεμίσματος, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

β. Με το πλαίσιο διαλόγου Εφέ γεμίσματος

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε και εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Εφέ γεμίσματος [1].

  γέμισμα σχήματος με εικόνα

  Εικ. 2: Πλαίσιο διαλόγου Εφέ γεμίσματος - Εικόνα

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Εικόνα και κάνετε τις επόμενες ενέργειες:

  Επιλογή εικόνας Κάνετε κλικ στο κουμπί για να εντοπίσετε την εικόνα που θα χρησιμοποιήσετε.

  Κλείδωμα αναλογιών εικόνας Το Word από προεπιλογή παραμορφώνει τις διαστάσεις της εικόνας για να καλύψει όλη την επιφάνεια του αντικειμένου. Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή ώστε η εικόνα να διατηρήσει τις διαστάσεις της. Αυτό όμως πιθανόν να έχει σαν αποτέλεσμα είτε η εικόνα να μην εμφανίζεται ολόκληρη, όταν το αντικείμενο είναι μικρό, είτε να μένει μεγάλος χώρος του αντικειμένου ακάλυπτος, όταν η εικόνα είναι πολύ μικρή. Πειραματιστείτε για να δείτε τα αποτελέσματα και να κρίνετε ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος χρήσης της εικόνας.

  ΠΡΟΣΟΧΗ Αν σ' αυτό το σημείο επιλέξετε κάποια άλλη καρτέλα του πλαισίου διαλόγου, ακόμα και χωρίς να κάνετε κάποια επιλογή, μόλις επιστρέψετε στην καρτέλα Εικόνα, η επιλογή Κλείδωμα αναλογιών εικόνας απενεργοποιείται. Αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε, θα πρέπει να ακυρώσετε την διαδικασία και να αρχίσετε από την αρχή.

  Περιστροφή του εφέ γεμίσματος με σχήμα Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή (προτείνεται) αν θέλετε η εικόνα να περιστρέφεται ταυτόχρονα με το αντικείμενο. Διαφορετικά η εικόνα θα παραμορφώνεται όταν περιστρέφετε το αντικείμενο, σε μια προσπάθειά της να καλύψει όλη την επιφάνεια στην νέα θέση του αντικειμένου.

Γέμισμα αντικειμένου με υφή (Word 2007)

Ακολουθήστε την επόμενη διαδικασία για να εφαρμόσετε το εφέ γεμίσματος σε σχήματα, πλαίσια κειμένου, κείμενα WordArt, καθώς και σε εικόνες που έχουν τοποθετηθεί σε καμβά σχεδίασης.

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε, ώστε στην κορδέλα να εμφανιστούν τα εργαλεία της καρτέλας Μορφοποίηση. (Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο σχήμα για να εμφανιστούν τα εργαλεία μορφοποίησης).
 2. Στην ομάδα Στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Γέμισμα σχήματος .
 3. Δείξτε την εντολή Υφή και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Περισσότερες υφές.

  επιλογή υφής γεμίσματος

  Εικ. 5: Πλαίσιο διαλόγου Εφέ Γεμίσματος - Υφή

 4. Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες υφές, ή χρησιμοποιήστε το κουμπί Άλλη υφή για να εντοπίσετε μία εικόνα υφής που έχετε αποθηκευμένη.
 5. Ενεργοποιήστε την επιλογή Περιστροφή του εφέ γεμίσματος με σχήμα, αν θέλετε το γέμισμα υφής να περιστρέφεται ταυτόχρονα με την περιστροφή του αντικειμένου.
 6. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Γέμισμα αντικειμένου με εικόνα ή υφή

Στο Word 2007 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την διαδικασία για να εφαρμόσετε το εφέ γεμίσματος στα επόμενα αντικείμενα:

Στο Word 2007, τα γραφήματα σε καμβά σχεδίασης μορφοποιούνται μέσω του Microsoft Graph, είτε υπάρχει το Excel, είτε όχι.

Στο Word 2010 η διαδικασία ισχύει για όλα τα αντικείμενα:

Για να εφαρμόσετε το εφέ γεμίσματος:

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο και εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση είτε στο Word 2007 [2], είτε στο Word 2010 [3].

  επιλογές γεμίσματος με εικόνα ή υφή

  Εικ. 6: Επιλογές γεμίσματος με εικόνα ή υφή

 2. Επιλέξτε την κατηγορία Γέμισμα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή Γέμισμα εικόνας ή υφής.
 3. Προσαρμόσετε το γέμισμα σύμφωνα με τις επιλογές που περιγράφονται στη συνέχεια και κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Υφή

Κάνετε κλικ στο κουμπί Υφή για να χρησιμοποιήσετε μία από τις διαθέσιμες υφές του Word.

επιλογή εικόνας clipart

Εικ. 7: Επιλογή εικόνας clipart

Εισαγωγή από

Αρχείο Κάνετε κλικ σ' αυτό το κουμπί αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία εικόνα που έχετε αποθηκευμένη.

Πρόχειρο Για να εισαγάγετε μία εικόνα από άλλο πρόγραμμα, αντιγράψτε την εικόνα στο Πρόχειρο και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Πρόχειρο για να την χρησιμοποιήσετε ως γέμισμα.

Έτοιμες εικόνες ClipArt Κάνετε κλικ στο κουμπί για να εμφανίσετε την αναζήτηση εικόνων Clip Art (εικ. 7). Στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογήστε έναν όρο από το θέμα που θέλετε να έχει η εικόνα και στη συνέχεια εντοπίστε την στα αποτελέσματα. Για να εμφανιστούν και εικόνες που υπάρχουν στον δικτυακό τόπο του Office ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή για να εντοπίσετε μία εικόνα Clip Art που έχετε αποθηκευμένη.

Με παράθεση εικόνας ως υφής

Το Word έχει την δυνατότητα να παραμορφώσει την εικόνα ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια του αντικειμένου, ή να επαναλάβει την εικόνα οριζόντια και κατακόρυφα, μέχρι να καλυφθεί όλο το αντικείμενο. Συνήθως η παράθεση χρησιμοποιείται με μια εικόνα υφής, η οποία επαναλαμβανόμενη δίνει την εντύπωση ενός ενιαίου συνόλου. Ωστόσο πειραματιστείτε με την εικόνα που επιλέξατε για να πάρετε τα αποτελέσματα που θέλετε, προσαρμόζοντας και τις ακόλουθες παραμέτρους:

Μετατόπιση Χ Για να μετατοπίσετε ολόκληρο το γέμισμα αριστερά (αρνητικοί αριθμοί) ή δεξιά (θετικοί αριθμοί) πληκτρολογήστε την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο. Οι τιμές είναι σε στιγμές (points -pt, όπου 1pt=1/72in) και μπορούν να είναι μεταξύ -1584pt και 1584pt.

Μετατόπιση Υ Για να μετατοπίσετε ολόκληρο το γέμισμα επάνω (αρνητικοί αριθμοί) ή κάτω (θετικοί αριθμοί) πληκτρολογήστε την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο. Οι τιμές είναι σε στιγμές, και μπορούν να είναι μεταξύ -1584pt και 1584pt.

Κλίμακα Χ Για να χρησιμοποιήσετε την επιλεγμένη εικόνα υπό κλίμακα του μήκους της πληκτρολογήστε την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο. Η τιμή είναι σε ποσοστιαίες μονάδες, με διακύμανση 0%-100%.

Κλίμακα Υ Για να χρησιμοποιήσετε την επιλεγμένη εικόνα υπό κλίμακα του ύψους της πληκτρολογήστε την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο. Η τιμή είναι σε ποσοστιαίες μονάδες με διακύμανση 0%-100%.

Στοίχιση Η στοίχιση αναφέρεται στο σημείο πρόσδεσης απ' όπου αρχίζει η παράθεση. Επιλέξτε μία από τις θέσεις στο αντίστοιχο πλαίσιο.

Τύπος ειδώλου Μπορείτε να τοποθετήσετε την εικόνα ή την υφή με τέτοιο τρόπο ώστε κατά την παράθεση να εναλλάσσεται οριζόντια ή/και κάθετα με το είδωλό της. Επιλέξτε την μορφή εναλλαγής στο πλαίσιο.

Χωρίς παράθεση εικόνας ως υφής

επιλογές παραμόρφωσης

Εικ. 8: Επιλογές παραμόρφωσης

Αν δεν ενεργοποιήσετε την επιλογή Παράθεση εικόνας ως υφής, το Word στρεβλώνει τις διαστάσεις της εικόνας ώστε αυτή να καταλάβει όλη την επιφάνεια του αντικειμένου. Με τις επόμενες ρυθμίσεις (εικ. 8) μπορείτε να προσαρμόσετε τις αναλογίες της εικόνας:

Αριστερά Για να επεκτείνετε την αριστερή πλευρά της εικόνας αριστερά (αρνητικές τιμές) ή δεξιά (θετικές τιμές) πληκτρολογήστε την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο, σε ποσοστιαίες μονάδες, από -100% έως 100%.

Δεξιά Για να επεκτείνετε την δεξιά πλευρά της εικόνας δεξιά (αρνητικές τιμές) ή αριστερά (θετικές τιμές) πληκτρολογήστε την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο, σε ποσοστιαίες μονάδες, από -100% έως 100%.

Επάνω Για να επεκτείνετε την επάνω πλευρά της εικόνας επάνω (αρνητικές τιμές) ή κάτω (θετικές τιμές) πληκτρολογήστε την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο, σε ποσοστιαίες μονάδες, από -100% έως 100%.

Κάτω Για να επεκτείνετε την κάτω πλευρά της εικόνας κάτω (αρνητικές τιμές) ή πάνω (θετικές τιμές) πληκτρολογήστε την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο, σε ποσοστιαίες μονάδες, από -100% έως 100%.

Διαφάνεια

Σύρετε τον δείκτη για να ορίσετε πόσο διαφανής θα είναι η εικόνα ή η υφή γεμίσματος. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μία τιμή από 0% (πλήρως αδιαφανής) έως 100% (πλήρως διαφανής).

Περιστροφή με το σχήμα

Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Παράθεση εικόνας ως υφής, προτείνεται η ενεργοποίηση της επιλογής Περιστροφή με το σχήμα, ώστε το γέμισμα να περιστρέφεται ταυτόχρονα με την περιστροφή του αντικειμένου. Διαφορετικά η εικόνα θα παραμορφώνεται όταν περιστρέφετε το αντικείμενο, σε μια προσπάθειά της να καλύψει όλη την έκταση του αντικειμένου στην νέα θέση.

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/fill_effects_dialog_box.html

[2] www.adaeion.gr/word/r/format_image_dialog_box_word_2007.html

[1] www.adaeion.gr/word/r/format_dialog_box_word_2010.html

Δημοσίευση: Τετάρτη, 2 Φεβ 2011