Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση / Χρήση της Ειδικής επικόλλησης
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένου

Έλεγχος της μορφοποίησης κειμένου κατά την επικόλληση στο Word 2007

Διαθέσιμες επιλογές επικόλλησης Word 2010

Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης

Εμφάνιση του κουμπιού Επιλογές επικόλλησης

Διατήρηση κουκκίδων και αρίθμησης κατά την επικόλληση λίστας

Επικόλληση κειμένου χωρίς μορφοποίηση

Ρυθμίσεις "Έξυπνης" αποκοπής και επικόλλησης

Χρήση της Ειδικής επικόλλησης

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Ειδική επικόλληση, όταν θέλετε να ελέγξετε την μορφοποίηση που θα έχει κατά την επικόλληση το στοιχείο που έχετε αντιγράψει. Μπορείτε επίσης να κάνετε επικόλληση ένα αντικείμενο από άλλη εφαρμογή, το οποίο στη συνέχεια θα μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Ειδική επικόλληση κάνετε ένα από τα επόμενα:

πλαίσιο διαλόγου Ειδική επικόλληση

Εικ. 1 Πλαίσιο διαλόγου Ειδική επικόλληση

Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες κάθε φορά που ανοίγετε το πλαίσιο διαλόγου, επηρεάζονται από τρεις παράγοντες:

Π.χ. αν αντιγράψετε ένα αντικείμενο από μία εφαρμογή που υποστηρίζει OLE (Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένων) [1] μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Επικόλληση, ώστε το αντικείμενο (π.χ. μια διαφάνεια του PowerPoint) να ενσωματωθεί στο έγγραφο του Word, ή να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Επικόλληση σύνδεσης, ώστε να δημιουργηθεί μια δυναμική επικοινωνία μεταξύ της προέλευσης και του προορισμού (αλλαγές που γίνονται στην προέλευση θα εμφανίζονται και στον προορισμό).

Με τον ίδιο τρόπο επηρεάζονται και οι μορφές επικόλλησης (πεδίο Ως) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε φορά. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι πιο συνηθισμένες από αυτές τις μορφές:

Πίνακας 1: Μορφές Ειδικής επικόλλησης

Επιλογή Περιγραφή
Μη μορφοποιημένο κείμενο Επικόλληση ως απλό κείμενο. Γραφικά, πίνακες και απ' ευθείας μορφοποίηση δεν μεταφέρονται. Η προσαρμοσμένη αλλαγή γραμμής (SHIFT+ENTER) μετατρέπεται σε αλλαγή παραγράφου (ENTER). Χρησιμοποιήστε αυτή την μορφή, όταν και το υπόλοιπο κείμενο του εγγράφου όπου γίνεται η επικόλληση είναι χωρίς μορφοποίηση, ή όταν θέλετε να ρυθμίσετε εσείς την μορφοποίηση του στοιχείου, μετά την επικόλληση.
Μη μορφοποιημένο κείμενο Unicode Πρακτικά έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως και η επιλογή Μη μορφοποιημένο κείμενο. Η εντολή φαίνεται να έχει... ξεχαστεί εκεί από την Microsoft, από τις παλαιότερες εκδόσεις του Office, όταν όλα τα προγράμματα του Office δεν υποστήριζαν unicode.
Μορφοποιημένο κείμενο (RTF) Κατά την επικόλληση διατηρείται η βασική μορφοποίηση κειμένου και παραγράφου. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή αν θέλετε να διατηρήσετε την έντονη ή πλάγια γραφή, τον τύπο και το μέγεθος της γραμματοσειράς, τις εσοχές και τα διαστήματα παραγράφου, και άλλες βασικές μορφοποιήσεις που τυχόν είχε το στοιχείο στην προέλευση.
Μορφή HTML Κατά την επικόλληση το στοιχείο διατηρεί την μορφοποίηση και την δομή που είχε. Για να εμφανίσει το στοιχείο, το Word χρησιμοποιεί τον τρόπο σύνταξης των ιστοσελίδων (σύνταξη σε HTML και μορφοποίηση σε CSS).
Εικόνα (μετα-αρχείο των Windows) Το στοιχείο μετατρέπεται σε εικόνα wmf. Οι εικόνες wmf ανήκουν στην κατηγορία των ανυσματικών (vector) εικόνων. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός τους χωρίς απώλειες στην εμφάνιση και την ευκρίνειά τους. Ωστόσο, μετά την επικόλλησή του στοιχείου δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε με το Word, ακόμα κι αν είναι κείμενο. Θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων.
Εικόνα (εμπλουτισμένο μετα-αρχείο) Το στοιχείο μετατρέπεται σε εικόνα emf, και η επιλογή λειτουργεί όπως και η επιλογή Εικόνα (μετα-αρχείο των Windows). Η μορφή emf είναι ένας πιο εξελιγμένος τύπος του wmf.
Εικόνα bitmap Η επικόλληση γίνεται ως εικόνα bitmap. Αυτός ο τύπος εικόνας καταλαμβάνει πολύ χώρο στον δίσκο και καταναλώνει πολλή μνήμη του υπολογιστή, αλλά είναι ακριβώς όπως εμφανίζεται στην οθόνη. Όπως και με τα μετα-αρχεία, για την επεξεργασία του στοιχείου μετά την επικόλληση θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων.
Αντικείμενο Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η εφαρμογή απ' όπου έγινε η αντιγραφή υποστηρίζει OLE (Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένου). Αν έχετε επιλέξει την εντολή Επικόλληση, το στοιχείο ενσωματώνεται στο έγγραφο. Αν έχετε επιλέξει την εντολή Επικόλληση σύνδεσης δημιουργείται μια δυναμική επικοινωνία μεταξύ της προέλευσης και του προορισμού, ώστε οι αλλαγές που γίνονται στην προέλευση να εμφανίζονται αυτόματα και στον προορισμό.

Ανάλογα με την μορφή επικόλλησης που επιλέγετε στο πλαίσιο διαλόγου Ειδική επικόλληση, έχετε την δυνατότητα να ενεργοποιήσετε την επιλογή Εμφάνιση ως εικονιδίου, ώστε στη θέση του στοιχείου να εμφανίζεται ένα εικονίδιο. Μετά την επικόλληση θα μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο ώστε να εμφανίζετε το αντικείμενο στο πρόγραμμα προέλευσης και να το επεξεργάζεστε.

Για να προσαρμόσετε το προεπιλεγμένο εικονίδιο καθώς και την λεζάντα που το συνοδεύει:

  1. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγή εικονιδίου.

    αλλαγή εικονιδίου

    Εικ. 2 Πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή εικονιδίου

  2. Επιλέξτε ένα εικονίδιο από την βιβλιοθήκη ή κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να χρησιμοποιήσετε μία εικόνα της επιλογής σας.
  3. Προσαρμόστε αν θέλετε την λεζάντα της εικόνας.
  4. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/about_linking_and_embedding.html

Δημοσίευση: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010