Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση / Επιλογές μορφοποίησης κατά την επικόλληση στο Word 2010
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Διαθέσιμες επιλογές μορφοποίησης κατά την επικόλληση στο Word 2010

Ο πιο εύκολος τρόπος για να κάνετε επικόλληση ενός στοιχείου στο Word είναι με την συντόμευση CTRL+V ή με το πάτημα του κουμπιού Επικόλληση στην ομάδα Πρόχειρο της καρτέλας Κεντρική. Ωστόσο, το Word σας επιτρέπει να καθορίσετε την μορφοποίηση που θα έχει το στοιχείο κατά την επικόλληση με έναν από τους επόμενους τρόπους:

Σημειώστε ότι οι επιλογές για την ρύθμιση της μορφοποίησης του στοιχείου που κάνετε επικόλληση, στο Word 2010 εμφανίζονται με την μορφή εικονιδίων, σε αντίθεση με το Word 2007 όπου αναφέρονταν περιγραφικά. Επίσης, τα εμφανιζόμενα εικονίδια-εντολές προσαρμόζονται ανάλογα με το στοιχείο που έχει αντιγραφεί και με την θέση όπου θα γίνει η επικόλληση. Π.χ. άλλα εικονίδια εμφανίζονται όταν έχετε αντιγράψει μία εικόνα, και άλλα όταν έχετε αντιγράψει μία λίστα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Αν χρησιμοποιήσετε κάποια από αυτές τις επιλογές και δεν έχει το αποτέλεσμα που περιμένατε, πιθανόν να επηρεάζεται από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Αποκοπής, Αντιγραφής και επικόλλησης [2], αλλά και τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της "Έξυπνης" αποκοπής και επικόλλησης [3].

Στον επόμενο πίνακα περιγράφεται η εντολή που αντιστοιχεί σε κάθε εικονίδιο και ο τρόπος λειτουργίας της. Στην παρένθεση αναφέρεται το πλήκτρο συντόμευσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αφού έχετε κάνει κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης και έχει εμφανιστεί το μενού επιλογών.

Πίνακας 1: Επιλογές μορφοποίησης κατά την επικόλληση

Εικονίδιο Εντολή
Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Δ)
Το στοιχείο διατηρεί την μορφοποίηση που είχε κατά την αντιγραφή.
Συγχώνευση μορφοποίησης (Σ)
Προσαρμόζει την μορφοποίηση που είχε το στοιχείο κατά την αντιγραφή, ώστε να ταιριάζει με αυτή που έχει το κείμενο που το περιβάλλει στον προορισμό.
Διατήρηση μόνο κειμένου (Κ)
Αφαιρεί όλη την μορφοποίηση της προέλευσης και επικολλά μόνο το κείμενο ή στοιχεία που μπορούν να μετατραπούν σε κείμενο. Π.χ. οι εικόνες απορρίπτονται, ενώ οι πίνακες μετατρέπονται σε παραγράφους κειμένου. Αν έχει αντιγραφεί ένα κελί πίνακα και γίνεται επικόλληση επίσης σε κελί πίνακα τα περιεχόμενα της προέλευσης προστίθενται στα περιεχόμενα προορισμού.
Χρήση στυλ προορισμού (Σ)
Μορφοποιεί το κείμενο της προέλευσης ώστε να ταιριάζει με το στυλ που χρησιμοποιείται στο σημείο επικόλλησης.
Εικόνα (Ι)
Επικολλά το κείμενο σαν εικόνα.
Σύνδεση & διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Μ)
Το στοιχείο διατηρεί την μορφοποίηση που είχε κατά την αντιγραφή και ταυτόχρονα, λειτουργεί σαν δεσμός μεταξύ των δεδομένων προέλευσης και προορισμού. (Τα δεδομένα στον προορισμό ενημερώνεται με αλλαγές που γίνονται στην προέλευση). Η λειτουργία αυτή ισχύει όταν η προέλευση υποστηρίζει Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένων (OLE) και εφ' όσον το αρχείο της προέλευσης έχει αποθηκευτεί πριν την αντιγραφή του στοιχείου.
Σύνδεση & χρήση στυλ προορισμού (Σ)
Μορφοποιεί το κείμενο ώστε να ταιριάζει με την μορφοποίηση του κειμένου στο σημείο της επικόλλησης. Ταυτόχρονα δημιουργεί ένα δεσμό προς το αρχείο της προέλευσης και ενημερώνει το κείμενο της επικόλλησης με αλλαγές που γίνονται στα δεδομένα προέλευσης. Η λειτουργία αυτή ισχύει όταν η προέλευση υποστηρίζει Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένων (OLE) και εφ' όσον το αρχείο της προέλευσης έχει αποθηκευτεί πριν την αντιγραφή του στοιχείου.
Χρήση θέματος προορισμού (Θ)
Όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικά θέματα μεταξύ προέλευσης και προορισμού θα εφαρμοστούν οι ιδιότητες του προορισμού.
Περιεχόμενο κελιού (Π)
Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Αντικαθιστά τα περιεχόμενα του κελιού στον προορισμό.
Ολόκληρο κελί (Ο)
Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Αντικαθιστά ολόκληρο το κελί προορισμού. (Πρακτικά δεν βλέπω καμιά διαφορά από την εντολή Περιεχόμενο κελιού ανωτέρω).
Ενσωμάτωση πίνακα (Σ)
Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα εύρος κελιών και γίνεται επικόλληση σε ένα άλλο σημείο του πίνακα ή σε έναν άλλον πίνακα. Τα περιεχόμενα τοποθετούνται σαν ένθετος πίνακας στο κελί προορισμός, επάνω ή κάτω από τα δεδομένα που τυχόν υπάρχουν σ' αυτό, ανάλογα με το αν ο δείκτης είχε τοποθετηθεί στην αρχή ή στο τέλος των δεδομένων.
Συγχώνευση πίνακα (Σ)
Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί ή ένα εύρος κελιών και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Τα περιεχόμενα τοποθετούνται σαν ένθετος πίνακας στο κελί προορισμός αν αυτό είναι κενό ή στο πρώτο κενό κελί μετά από αυτό.
Εισαγωγή ως νέων γραμμών (Γ)
Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί ή ένα εύρος κελιών και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Τα περιεχόμενα τοποθετούνται σε μια νέα γραμμή πίνακα που δημιουργείται κάτω από το κελί προορισμός.
Αντικατάσταση κελιών (Κ)
Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί ή ένα εύρος κελιών και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Κατά την επικόλληση αντικαθίσταται το κελί ή το αντίστοιχο εύρος κελιών στον προορισμό.
Συνέχεια λίστας ή Συγχώνευση λίστας (Σ)
Η εντολή εμφανίζεται όταν έχετε αντιγράψει μία λίστα και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μία άλλη λίστα. Το όνομα της εντολής διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της λίστας που έχει αντιγραφεί (με αρίθμηση ή με κουκκίδες) και το είδος της λίστας που θα γίνει η επικόλληση. Γενικά, μετά την επικόλληση η λίστα προέλευσης προσαρμόζεται στην λίστα προορισμού.
Δημιουργία λίστας ή Να μη γίνει συγχώνευση λίστας (Μ)
Η εντολή εμφανίζεται όταν έχετε αντιγράψει μία λίστα και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μία άλλη λίστα. Το όνομα της εντολής διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της λίστας που έχει αντιγραφεί (με αρίθμηση ή με κουκκίδες) και τη θέση όπου θα γίνει η επικόλληση (μεταξύ παραγράφων ή στοιχείων άλλης λίστας). Γενικά, μετά την επικόλληση και οι δύο λίστες διατηρούν την κουκκίδα ή την αρίθμηση που είχαν.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/c/display_paste_options_button.html

[2] www.adaeion.gr/word/c/customize_paste_options.html

[3] www.adaeion.gr/word/c/settings_of_smart_cut_and_paste.html

Δημοσίευση: Παρασκευή, 30 Ιουλ 2010