Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Λίστες με αρίθμηση και κουκκίδες / Επικόλληση στοιχείων λίστας σε έγγραφο
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Επικόλληση στοιχείων λίστας σε διαφορετικό σημείο του ίδιου εγγράφου

Επικόλληση στοιχείων λίστας ως νέα λίστα μεταξύ διαφορετικών εγγράφων

Επικόλληση σλίστας σε υπάρχουσα λίστα

Επικόλληση λίστας ως υπο-λίστα σε στοιχείο υπάρχουσας λίστας

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Λίστα με κουκκίδες

Λίστα με αρίθμηση

Λίστα πολλών επιπέδων

Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας

Επικόλληση στοιχείων λίστας σε έγγραφο

Μπορείτε να ελέγξετε την μορφοποίηση που θα έχουν κατά την επικόλληση τα στοιχεία της λίστας, χρησιμοποιώντας το κουμπί Επιλογές επικόλλησης ( Word 2007, Word 2010) που εμφανίζεται αμέσως μετά την επικόλληση, κάτω από το κείμενο που επικολλήσατε.

Το κουμπί Επιλογές επικόλλησης δεν εμφανίζεται μετά την επικόλληση [1]

Ανάλογα με το σημείο που γίνεται η επικόλληση (π.χ. πριν από μία παράγραφο κειμένου ή μεταξύ των στοιχείων μιας υπάρχουσας λίστας), αλλά και ανάλογα με την μορφή της λίστας που έχετε αντιγράψει (αν είναι λίστα με αρίθμηση ή λίστα με κουκκίδες) έχετε την δυνατότητα να ελέγξετε την μορφοποίηση με διάφορους τρόπους, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επικόλληση στοιχείων λίστας σε διαφορετικό σημείο του ίδιου εγγράφου

 1. Κάνετε αντιγραφή (CTRL+C) ή αποκοπή (CTRL+X) της λίστας και στη συνέχεια μεταβείτε στο σημείο του εγγράφου όπου θα κάνετε την επικόλληση.
 2. Κάνετε κλικ στην αρχή της παραγράφου, πριν από την οποία θα εμφανίζεται η λίστα και πατήστε την συντόμευση CTRL+V για να κάνετε την επικόλληση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Αν κάνετε επικόλληση αριθμημένης λίστας και μετά από αυτήν υπάρχει άλλη αριθμημένη λίστα στο έγγραφο, είναι πιθανόν η αρίθμηση αυτής της λίστας να προσαρμοστεί, ώστε να ακολουθεί την αρίθμηση της λίστας που κάνατε επικόλληση. Αν θέλετε να επαναφέρετε την λίστα ώστε να αρχίζει από 1, κάνετε δεξί κλικ στο πρώτο στοιχείο της λίστας και στη συνέχεια επιλέξτε Επανέναρξη από 1.
  • Αν κάνετε επικόλληση αριθμημένης λίστας και πριν από αυτήν υπάρχει άλλη αριθμημένη λίστα στο έγγραφο, είναι πιθανόν η αρίθμηση της νέας λίστας να μην είναι όπως θα περιμένατε. Μετά την επικόλληση κάνετε δεξί κλικ στο πρώτο στοιχείο της λίστας που επικολλήσατε και στη συνέχεια κάνετε μία από τις επιλογές:
   • Επιλέξτε Συνέχιση αρίθμησης, αν θέλετε η αρίθμηση της νέας λίστας να συνεχίζει την αρίθμηση της υπάρχουσας.
   • Επιλέξτε Επανέναρξη από 1, αν θέλετε η νέα λίστα να αρχίζει από το 1.

Επικόλληση στοιχείων λίστας ως νέα λίστα μεταξύ διαφορετικών εγγράφων

 1. Κάνετε αντιγραφή ή αποκοπή της λίστας και στη συνέχεια μεταβείτε στο έγγραφο που θα κάνετε την επικόλληση.
 2. Κάνετε κλικ στην αρχή της παραγράφου πριν από την οποία θέλετε να εμφανίζεται η λίστα και στη συνέχεια πατήστε την συντόμευση CTRL+V για να κάνετε την επικόλληση.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης και στη συνέχεια:
  • Επιλέξτε Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης αν θέλετε να διατηρήσετε την μορφοποίηση που είχε η λίστα κατά την αντιγραφή, ή
  • Επιλέξτε Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού αν θέλετε η λίστα να μορφοποιηθεί με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος κειμένου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν κάνετε επικόλληση αριθμημένης λίστας σε έγγραφο όπου υπάρχουν ήδη αριθμημένες λίστες πριν ή μετά από αυτήν, ίσως η αρίθμηση μερικών λιστών να αλλοιωθεί. Δείτε ανωτέρω τις σημειώσεις της ενότητας Επικόλληση στοιχείων λίστας σε διαφορετικό σημείο του ίδιου εγγράφου.

Επικόλληση λίστας σε υπάρχουσα λίστα

 1. Κάνετε αντιγραφή ή αποκοπή της λίστας και στη συνέχεια εντοπίστε την λίστα όπου θα γίνει η επικόλληση.
 2. Κάνετε κλικ στο στοιχείο πάνω από το οποίο θα τοποθετηθεί η λίστα. Για να τοποθετηθεί η λίστα στο τέλος της υπάρχουσας κάνετε κλικ στην αρχή της παραγράφου που ακολουθεί.
 3. Πατήστε την συντόμευση CTRL+V για να κάνετε την επικόλληση και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης.
 4. Στο μενού Επιλογές επικόλλησης κάνετε ένα από τα εξής:
  • Επιλέξτε Συγχώνευση με υπάρχουσα λίστα, όταν έχετε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

   επικόλληση λίστας με συγχώνευση

   Εικ. 3 Επικόλληση λίστας με συγχώνευση

   1. Αντιγράψατε μία αριθμημένη λίστα "Α" και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μια αριθμημένη λίστα "Β", ώστε η αρίθμηση της "Α" να ακολουθεί την αρίθμηση της "Β".
   2. Αντιγράψατε μία λίστα με κουκκίδες "Α" και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μία λίστα με αρίθμηση "Β" ώστε οι κουκκίδες της "Α" να αντικατασταθούν από αρίθμηση, που θα ακολουθεί την αρίθμηση της "Β".
   3. Αντιγράψατε μία αριθμημένη λίστα "Α" και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μία λίστα με κουκκίδες "Β" ώστε η αρίθμηση της "Α" να αντικατασταθεί από κουκκίδες, όπως η "Β".
  • Επιλέξτε Επικόλληση νέας λίστας ή Επικόλληση λίστας χωρίς συγχώνευση, όταν έχετε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

   επικόλληση λίστας χωρίς συγχώνευση

   Εικ. 4 Επικόλληση λίστας χωρίς συγχώνευση

   1. Αντιγράψατε μία αριθμημένη λίστα "Α" και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μια αριθμημένη λίστα "Β", ώστε η αρίθμηση και στις δύο λίστες να παραμείνει ως έχει.
   2. Αντιγράψατε μία αριθμημένη λίστα "Α" και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μία λίστα με κουκκίδες "Β" ώστε η "Α" να διατηρήσει την αρίθμηση.
   3. Αντιγράψατε μία λίστα με κουκκίδες "Α" και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μία λίστα με αρίθμηση "Β" ώστε η "Α" να διατηρήσει τις κουκκίδες.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η επιλογή Επικόλληση νέας λίστας ή Επικόλληση λίστας χωρίς συγχώνευση χρησιμοποιείται συνήθως όταν η λίστα που κάνετε επικόλληση θέλετε να εμφανίζεται ως υπο-λίστα σε ένα από τα στοιχεία της υπάρχουσας λίστας. Για να μετατρέψετε μία λίστα σε υπο-λίστα ενός στοιχείου δείτε στη συνέχεια Επικόλληση λίστας ως υπο-λίστα σε στοιχείο υπάρχουσας λίστας.

Επικόλληση λίστας ως υπο-λίστα σε στοιχείο υπάρχουσας λίστας

επικόλληση λίστας ως υπο-λίστα

Εικ. 5: Επικόλληση λίστας ως υπο-λίστα

 1. Κάνετε αντιγραφή ή αποκοπή της λίστας και στη συνέχεια εντοπίστε την λίστα όπου θα γίνει η επικόλληση.
 2. Κάνετε κλικ στο επόμενο στοιχείο από αυτό που θα περιέχει την υπο-λίστα. Για να δημιουργήσετε υπο-λίστα στο τελευταίο στοιχείο της υπάρχουσας κάνετε κλικ στην αρχή της παραγράφου που ακολουθεί.
 3. Πατήστε την συντόμευση CTRL+V για να κάνετε την επικόλληση και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης.

  Το κουμπί Επιλογές επικόλλησης δεν εμφανίζεται μετά την επικόλληση [1]

 4. Στο μενού Επιλογές επικόλλησης επιλέξτε Επικόλληση νέας λίστας ή Επικόλληση λίστας χωρίς συγχώνευση.
 5. Επιλέξτε τα στοιχεία που κάνατε επικόλληση και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Αύξηση εσοχής της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/c/display_paste_options_button.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/paste_menu_word2010.html

Δημοσίευση: Πέμπτη, 22 Ιουλ 2010