εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ / Διαχείριση στυλ: καρτέλα Επεξεργασία
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Μέρος 1ο: Καρτέλα Επεξεργασία

Μέρος 2ο: Καρτέλα Πρόταση

Μέρος 3ο: Καρτέλα Περιορισμός

Μέρος 4ο: Καρτέλα Ορισμός προεπιλογών

Πώς λειτουργεί η Διαχείριση στυλ

Η Διαχείριση στυλ είναι το πλαίσιο διαλόγου που, εκτός από τις συνηθισμένες επιλογές (δημιουργία στυλ, τροποποίηση στυλ κ.λπ.), διαθέτει αρκετές "προχωρημένες" δυνατότητες που μπορεί να μη χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση, αλλά είναι χρήσιμο να τις γνωρίζετε.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση στυλ:

  1. Εμφανίστε το πλαίσιο εργασιών Στυλ [1] με έναν από τους επόμενους τρόπους:
    • Πατήστε την συντόμευση CTRL+ALT+SHIFT+S
    • Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Στυλ στην Κεντρική καρτέλα.
  2. Στο πλαίσιο εργασιών Στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Διαχείριση στυλ .

Μέρος 1ο: Καρτέλα Επεξεργασία

Διαχείριση στυλ - καρτέλα Επεξεργασία

Εικ. 1 Διαχείριση στυλ - καρτέλα Επεξεργασία

Οι επιλογές που μπορείτε να κάνετε στην καρτέλα Επεξεργασία είναι οι εξής:

Συνέχεια... μέρος 1ο μέρος 2ο μέρος 3ο μέρος 4ο

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/styles_task_pane.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/create_new_style.html

[3] www.adaeion.gr/word/c/organizer_dialog_box.html

[4] www.adaeion.gr/word/g/manage_styles_dialog_box-2.html

Δημοσίευση: Σάββατο, 12 Ιουν 2010