Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ / Διαχείριση στυλ: καρτέλα Ορισμός προεπιλογών
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Μέρος 1ο: Καρτέλα Επεξεργασία

Μέρος 2ο: Καρτέλα Πρόταση

Μέρος 3ο: Καρτέλα Περιορισμός

Μέρος 4ο: Καρτέλα Ορισμός προεπιλογών

Πώς λειτουργεί η Διαχείριση στυλ

Συνέχεια... μέρος 1ο μέρος 2ο μέρος 3ο μέρος 4ο

Μέρος 4ο: Καρτέλα Ορισμός προεπιλογών

Διαχείριση στυλ - καρτέλα Ορισμός προεπιλογών

Εικ. 1 Διαχείριση στυλ - καρτέλα Ορισμός προεπιλογών

Η καρτέλα Ορισμός προεπιλογών επιτρέπει την ρύθμιση των βασικών χαρακτηριστικών μορφοποίησης που χρησιμοποιεί το Word ως προεπιλεγμένες τιμές, όπως είναι η γραμματοσειρά, το χρώμα, η στοίχιση, οι εσοχές της παραγράφου κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ Προτείνεται η αποφυγή επεμβάσεων σ' αυτή την καρτέλα, επειδή ακριβώς επηρεάζουν την εμφάνιση όλων των στυλ, και επομένως αλλάζουν όλη την μορφοποίηση του εγγράφου. Θα ήταν προτιμότερο να τροποποιήσετε τις ιδιότητες ενός στυλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, παρά να κάνετε εκ βάθρων αλλαγές εδώ.

Δημοσίευση: Σάββατο, 19 Ιουν 2010