Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Οργάνωση clip της Microsoft / Ταξινόμηση και οργάνωση των clip art
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Αντιγραφή ή μετακίνηση clip art σε συλλογή

Διαγραφή clip art από συλλογή

Προσθήκη, τροποποίηση και διαγραφή λέξεων-κλειδιών

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Εισαγωγή εικόνας Clip Art σε έγγραφο

Λειτουργίες της Οργάνωσης Clip

Προσθήκη clip art στην Οργάνωση clip

Δημιουργία και διαχείριση συλλογών στην Οργάνωση Clip

Εύρεση και χρήση clip art με την Οργάνωση clip

Ταξινόμηση και οργάνωση των clip art

Χρησιμοποιήστε την Οργάνωση clip της Microsoft για να ταξινομήσετε και να οργανώσετε τα αρχεία πολυμέσων που διαθέτετε, ώστε να εντοπίζετε πιο εύκολα αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Θυμηθείτε ότι η οργάνωση και η ταξινόμηση των αρχείων πολυμέσων δεν έχει προκαθορισμένους κανόνες, καθώς αφορά τον τρόπο που εξυπηρετεί εσάς. Καλό όμως είναι να έχετε υπόψη σας δύο βασικές αρχές:

Αντιγραφή ή μετακίνηση clip art σε συλλογή

 1. Εντοπίστε το clip art [1] που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε και επιλέξτε το.
 2. Στο μενού Επεξεργασία κάνετε κλικ στην εντολή Αντιγραφή σε συλλογή ή Μετακίνηση σε συλλογή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η εντολή Αντιγραφή σε συλλογή είναι διαθέσιμη για clip art που δεν ανήκουν στον φάκελο Οι συλλογές μου ή έναν από τους υποφακέλους του. Η εντολή Μετακίνηση σε συλλογή είναι διαθέσιμη μόνο για clip art που ανήκουν στον φάκελο Οι Συλλογές μου ή έναν από τους υποφακέλους του.

 3. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε το clip σε υπάρχουσα συλλογή:
   1. Επιλέξτε την συλλογή και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε το clip σε νέα συλλογή:
   1. Κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.
   2. Στο πεδίο Επιλογή θέσης της συλλογής επιλέξτε τον φάκελο όπου θα τοποθετηθεί η νέα συλλογή.
   3. Στο πλαίσιο Όνομα πληκτρολογήστε το όνομα της νέας συλλογής και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
   4. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ..

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαγραφή clip art από συλλογή

 1. Επιλέξτε το clip που θα διαγράψετε.
 2. Στο μενού Επεξεργασία κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Επιλέξτε την εντολή Διαγραφή από [όνομα συλλογής]. Το clip θα διαγραφέι από την συγκεκριμένη συλλογή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η εντολή δεν φαίνεται να είναι διαθέσιμη στο Office 2010.

  • Επιλέξτε την εντολή Διαγραφή από την Οργάνωση clip. Το clip θα διαγραφεί από την συγκεκριμένη συλλογή αλλά και όλες τις συλλογές, όπου πιθανόν το έχετε αντιγράψει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η διαγραφή του clip art διαγράφει μόνο την συντόμευση που έχει δημιουργήσει η Οργάνωση clip. Δεν διαγράφει το αρχείο από τον υπολογιστή σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και το αρχείο, πριν διαγράψετε την συντόμευση στην Οργάνωση clip κάνετε τα εξής:

 1. Κάνετε δεξί κλικ στο clip που θα διαγράψετε και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προεπισκόπηση/Ιδιότητες.
 2. Σημειώστε σε ένα χαρτί την διαδρομή αρχείου που αναφέρεται στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου.
 3. Κλείστε το πλαίσιο διαλόγου και διαγράψτε το clip από την Οργάνωση clip.
 4. Χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση των Windows για να μεταβείτε στην διαδρομή που σημειώσατε προηγουμένως και να διαγράψετε το αρχείο από τον δίσκο σας.

Προσθήκη, τροποποίηση και διαγραφή λέξεων-κλειδιών

Κάθε φορά που προσθέτετε ένα clip, η Οργάνωση clip δημιουργεί αυτόματα ορισμένες λέξεις-κλειδιά, όπως είναι το όνομα του φακέλου και των υποφακέλων όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο, καθώς και ο τύπος του αρχείου (.avi, .wav, .jpg κ.λπ.). Επειδή όμως αυτές οι λέξεις-κλειδιά συνήθως δεν εξυπηρετούν κατά την αναζήτηση ενός clip, το πιο πιθανό είναι να θέλετε να τις διαγράψετε για να δημιουργήσετε τις δικές σας λέξεις-κλειδιά. Γι' αυτή την διαδικασία ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

 1. Κάνετε δεξί κλικ στο clip που θα επεξεργαστείτε και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Επεξεργασία λέξεων-κλειδιών.

  πλαίσιο διαλόγου Λέξεις-κλειδιά

  Εικ. 1 Πλαίσιο διαλόγου Λέξεις-κλειδιά

 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Λέξεις-κλειδιά (εικ. 1) μεταβήτε στο πεδίο Λεζάντα και αντικαταστήστε το όνομα του αρχείου που προσθέτει αυτόματα η Οργάνωση clip με μια περιγραφή του clip art.
 3. Για να προσαρμόσετε τις λέξεις-κλειδιά κάνετε ένα ή περισσότερα από τα επόμενα:
  • Για να διαγράψετε μία λέξη-κλειδί
   1. Στο πεδίο Λέξεις-κλειδιά για το τρέχον clip επιλέξτε την λέξη κλειδί, ακόμα κι αν φαίνεται ήδη επιλεγμένη.
   2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
  • Για να προσθέσετε μία λέξη-κλειδί:
   1. Πληκτρολογήστε την λέξη ή τις λέξεις στο πλαίσιο Λέξη-κλειδί.
   2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
  • Για να τροποποιήσετε μία λέξη κλειδί:
   1. Στο πεδίο Λέξεις-κλειδιά για το τρέχον clip επιλέξτε την λέξη που θα τροποποιήσετε, ακόμα κι αν φαίνεται ήδη επιλεγμένη.
   2. Στο πλαίσιο Λέξη-κλειδί διαγράψτε την λέξη και πληκτρολογήστε την καινούργια.
   3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.
  • Για να χρησιμοποιήσετε μία λέξη-κλειδι που έχετε ήδη προσθέσει σε ένα άλλο clip:
   1. Κάνετε κλικ στο βελάκι του πλαισίου Λέξη-κλειδί.
   2. Επιλέξτε την λέξη από την λίστα που εμφανίζεται.
 4. Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/find_clip_with_organizer.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/manage_collections_in_clip_organizer.html

Δημοσίευση: Παρασκευή, 26 Νοε 2010