εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Ρύθμιση εσοχών με τον χάρακα
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Παραδείγματα εσοχών παραγράφου

Ρυθμίσεις παραγράφου

Στοίχιση στοιχείων λίστας

Εναλλακτική χρήση των εργαλείων εσοχών

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος

Λίστα με κουκκίδες

Λίστα με αρίθμηση

Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας

Ρύθμιση των εσοχών παραγράφου με τον χάρακα

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία κατακόρυφης στοίχισης του χάρακα για να ρυθμίσετε την εσοχή και την προεξοχή του κειμένου μιας παραγράφου, ή των στοιχείων μιας λίστας.

εργαλεία του χάρακα

Εικ. 1 Εργαλεία του χάρακα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Παραδείγματα εσοχών παραγράφου

Μορφή παραγράφου Τύπος εσοχής
εσοχή πρώτης γραμμής Κείμενο με εσοχή πρώτης γραμμής
προεξοχή πρώτης γραμμής Κείμενο με προεξοχή πρώτης γραμμής. Οι προεξοχές χρησιμοποιούνται συχνά για καταχωρήσεις βιβλιογραφίας, όρους λεξιλογίου, περιλήψεις και λίστες με αρίθμηση ή κουκκίδες.
αρνητική εσοχή παραγράφου Κείμενο με αρνητική εσοχή. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Κατά στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος [1], για να δημιουργήσετε μια εσοχή πρώτης γραμμής ή μια προεξοχή σε μια παράγραφο που έχει αρνητική εσοχή.

Ρυθμίσεις παραγράφου

Στοίχιση στοιχείων λίστας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η δημιουργία λίστας με τα εργαλεία Κουκκίδες ή Αρίθμηση της κορδέλας χρησιμοποιούν από προεπιλογή το αγγλικό μετρικό σύστημα, όπου η απόσταση της κουκκίδας ή του αριθμού από το περιθώριο είναι 1/4in (0,63εκ περίπου) και η απόσταση του κειμένου από περιθώριο είναι 1/2in (1,27εκ περίπου). Αντίθετα οι ρυθμίσεις με τον χάρακα γίνονται με το δεκαδικό σύστημα και σε βήματα των ±0,25εκ. Επομένως η ρύθμιση μεμονωμένων στοιχείων με τον χάρακα μπορεί να αλλοιώσει την γενική στοίχιση της λίστας.

Εναλλακτική χρήση των εργαλείων εσοχών

Αν δεν σας βολεύει το σύρσιμο των εργαλείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εργαλειοθήκη κατακόρυφης στοίχισης ως εξής:

  1. Στην εργαλειοθήκη κατακόρυφης στοίχισης (εικ. 1) κάνετε διαδοχικά κλικ μέχρι να εμφανίσετε το εργαλείο που θέλετε.
  2. Στο κάτω μέρος του χάρακα κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε να μεταφερθεί το εργαλείο.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η εργαλειοθήκη κατακόρυφης στοίχισης δεν έχει εργαλείο για την ρύθμιση της δεξιάς εσοχής.

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/paragraph_dialog_box.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/click_and_type.html

Δημοσίευση: Παρασκευή, 25 Ιουν 2010