εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου / Εύρεση και αντικατάσταση / Αναζήτηση με μπαλαντέρ
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Εύρεση κειμένου (Word 2007)

Πώς λειτουργεί η Εύρεση στο Word 2010

Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση

Εύρεση ειδικών χαρακτήρων

Αναζήτηση με την χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ για να δημιουργήσετε μία κανονική έκφραση (regular expression) όταν θέλετε να εντοπίσετε μία ακολουθία χαρακτήρων σε ένα έγγραφο.

Για να κάνετε αναζήτηση κειμένου με την χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ:

  1. Εμφανίστε το εργαλείο Εύρεση στο Word 2007 [1], ή στο Word 2010 [2].
  2. Αν χρειάζεται κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες, για να εμφανίσετε τις πρόσθετες επιλογές αναζήτησης.

    πρόσθετες επιλογές εύρεσης

    Εικ. 1 Πρόσθετες επιλογές αναζήτησης

  3. Ενεργοποιήστε την εντολή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ.
  4. Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογήστε την έκφραση που θέλετε.

Ο επόμενος πίνακας περιγράφει τους χαρακτήρες μπαλαντέρ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις εκφράσεις αναζήτησης:

Πίνακας 1: Χαρακτήρες μπαλαντέρ για την εύρεση κειμένου

Ο χαρακτήρας βρίσκει Εξήγηση - παραδείγματα
? Έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα Το πο?ό βρίσκει ποσό, ποτό και ποσότητα.
* Οποιαδήποτε ακολουθία μηδενός, ενός, ή περισσοτέρων χαρακτήρων Το γη*ς βρίσκει γης, γηγενής αλλά και γηράσκω αεί διδασκόμενος.
[ ] Έναν από τους χαρακτήρες που βρίσκεται μέσα στις αγκύλες Το π[ιρ]ο βρίσκει πιο, προ και απροετοίμαστος.
[ - ] Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα μεταξύ του εύρους των χαρακτήρων μέσα στις αγκύλες Το [π-σ]όδι βρίσκει πόδι και ρόδι. Οι χαρακτήρες μέσα στις αγκύλες πρέπει να είναι σε αύξουσα σειρά[1].
[ ! ] Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα, εκτός από τους χαρακτήρες μέσα στις αγκύλες Το κά[!β]ο βρίσκει κάρο και κάδο, αλλά όχι κάβο
[ !x-z ] Οποιοδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα, εκτός από τους χαρακτήρες της περιοχής μέσα στις αγκύλες Το [!δ-π]όδι βρίσκει βόδι και ρόδι, αλλά όχι πόδι
{ n } Ακριβώς n εμφανίσεις του χαρακτήρα ή της παράστασης που προηγείται από τα άγκιστρα Το καμ{2}ία βρίσκει καμμία αλλά όχι καμία
{ n, } Τουλάχιστον n εμφανίσεις του χαρακτήρα ή της παράστασης που προηγείται από τα άγκιστρα Το καμ{1,}ία βρίσκει το καμία και καμμία[2]
{ n,m }Από n έως m εμφανίσεις του χαρακτήρα ή της παράστασης που προηγείται από τα άγκιστρα Το 10{1,3} βρίσκει 10, 100 και 1000[2] αλλά και το 1 με τα τρία πρώτα μηδενικά στο 1000000.
@ Μία ή περισσότερες εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή παράστασης Το 10@ βρίσκει 10, 100, 1000, 1000000
< Την αρχή μιας λέξης Το <(ενδ) βρίσκει ενδιαφέρον και ενδιάμεσο, αλλά όχι ανενδοίαστο
> Το τέλος μιας λέξης Το (αυτό)> βρίσκει αυτό και καυτό, αλλά όχι αυτόματο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανάρτηση σχολίων στο blog

__________________________________

  1. Η αξία κάθε χαρακτήρα εξαρτάται από τον αύξοντα αριθμό της θέσης που έχει στο σύνολο χαρακτήρων (character set). Π.χ. στα Unicode, το γράμμα Π κεφαλαίο είναι μικρότερης αξίας από το π μικρό, καθώς το πρώτο έχει αύξοντα αριθμό 0386 (902 σε δεκαδική μορφή), ενώ το δεύτερο έχει αύξοντα αριθμό 03C0 (960). Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό (αύξοντα αριθμό) κάθε χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Σύμβολο, που εμφανίζεται πατώντας το κουμπί Σύμβολο στην ομάδα Σύμβολα της καρτέλας Εισαγωγή και στη συνέχεια επιλέξτε Περισσότερα σύμβολα.
  2. Το κόμμα μέσα στα άγκιστρα συμβολίζει το διαχωριστικό λίστας και εξαρτάται από τον χαρακτήρα που αναγνωρίζουν τα Windows, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στις Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα ελέγχου. Συνήθως αυτός ο χαρακτήρας είναι το κόμμα (,) ή η αγγλική άνω τελεία (;).

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/find_Word_2007.html

[2] www.adaeion.gr/word/r/find_Word_2010.html

Δημοσίευση: Δευτέρα, 4 Οκτ 2010