εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου / Εύρεση και αντικατάσταση / Εύρεση ειδικών χαρακτήρων
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Εύρεση κειμένου (Word 2007)

Πώς λειτουργεί η Εύρεση στο Word 2010

Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση

Αναζήτηση με την χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Εύρεση ειδικών χαρακτήρων

Εκτός από την αναζήτηση κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Εύρεση, για να εντοπίσετε διάφορους ειδικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιεί το Word σε ένα έγγραφο, όπως είναι τα σημάδια παραγράφου, οι στηλοθέτες, τα σύμβολα υποσημειώσεων, αλλαγών σελίδας και ενότητας κ.ά.

Για να κάνετε αναζήτηση για ένα ειδικό χαρακτήρα:

 1. Εμφανίστε το εργαλείο Εύρεση στο Word 2007 [1], ή στο Word 2010 [2].
 2. Αν χρειάζεται κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες για να εμφανίσετε τις πρόσθετες επιλογές αναζήτησης.

  πρόσθετες επιλογές εύρεσης

  Εικ. 1 Πρόσθετες επιλογές αναζήτησης

 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Ειδική και επιλέξτε τον χαρακτήρα που θέλετε να βρείτε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το κουμπί Ειδική είναι απενεργοποιημένο εάν είναι ήδη επιλεγμένη κάποια από τις εντολές Ακούγεται σαν (αγγλικά) και Εύρεση όλων των μορφών μιας λέξης (αγγλικά). Επιπλέον, οι επιλογές που παρουσιάζονται πατώντας το κουμπί Ειδική είναι διαφορετικές αν είναι επιλεγμένη η εντολή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ.

 4. Κάνετε την αναζήτηση όπως συνήθως

Θα παρατηρήσετε ότι, όταν επιλέγετε έναν ειδικό χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το κουμπί Ειδική, το Word χρησιμοποιεί ένα σύμβολο για να δηλώσει τον ειδικό χαρακτήρα. Π.χ. επιλέγοντας την αναζήτηση ενός σημαδιού παραγράφου, στο πεδίο Εύρεση του εμφανίζεται το ^p. (Όλα τα σύμβολα των ειδικών χαρακτήρων συνοδεύονται από τον χαρακτήρα βέλους ^). Αυτό σημαίνει ότι, αν γνωρίζετε το σύμβολο (ή τον κωδικό) που αντιπροσωπεύει έναν ειδικό χαρακτήρα, αντί να τον επιλέξετε με το κουμπί Ειδική, μπορείτε να τον πληκτρολογήσετε κατ' ευθείαν στο πεδίο Εύρεση του. Όταν μάλιστα υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες, που δεν εμφανίζονται στα περιεχόμενα του κουμπιού Ειδική. Οι κωδικοί που αντιστοιχούν στους ειδικούς χαρακτήρες περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 1: Σύμβολα και κωδικοί ειδικών χαρακτήρων

το σύμβολο... Εντοπίζει...
^1 ή ^g Γραφικά - εικόνες, όταν βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Βλ. Παρατήρηση 1 κατωτέρω. Το ^1 λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη, ενώ το ^g όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι ενεργοποιημένη.
^2 ή ^f Σημάδι υποσημείωσης. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.
^5 ή ^a Σημάδι σχολίου αναθεώρησης. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.
^9 ή ^t Χαρακτήρα στηλοθέτη (TAB). Δεν εντοπίζει τον στηλοθέτη "γραμμή"[3]. Βλ. Παρατήρηση 2 κατωτέρω.
^11 ή ^l Σημάδι αναγκαστικής αλλαγής γραμμής (που δημιουργείται με SHIFT+ENTER)
^12 ή ^m Σημάδι αναγκαστικής αλλαγής σελίδας (που δημιουργείται με CTRL+ENTER). Το ^12 βρίσκει επίσης το σημάδι αλλαγής ενότητας
^13 ή ^p Σημάδι παραγράφου. Το ^p δεν λειτουργεί όταν η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ είναι ενεργοποιημένη.
^14 ή ^n Σημάδι αλλαγής στήλης (που δημιουργείται με ALT+ENTER)
^d Πεδίο. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.
^19 Αριστερό άγκιστρο (ανοίγματος) πεδίου. Ισχύει όταν στο έγγραφο εμφανίζονται οι κωδικοί των πεδίων και όχι οι τιμές τους. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.
^21 Δεξιό άγκιστρο (κλεισίματος) πεδίου. Ισχύει όταν στο έγγραφο εμφανίζονται οι κωδικοί των πεδίων και όχι οι τιμές τους. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.
^? Έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα
^- Προαιρετικό ενωτικό (που δημιουργείται με CTRL+-). Αν το συμπεριλάβετε στους όρους αναζήτησης το Word περιορίζεται μόνο στις λέξεις που το χρησιμοποιούν. Αν δεν το συμπεριλάβετε το Word βρίσκει όλες τις λέξεις είτε έχουν προαιρετικό ενωτικό είτε όχι.
^~ Ενωτικό χωρίς διακοπή (που δημιουργείται με CTRL+SHIFT+_)
^^ Χαρακτήρα βέλους (^). Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.
^# Οποιονδήποτε αριθμό. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.
^$ Οποιοδήποτε γράμμα. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.
^+ Μεγάλη παύλα (που δημιουργείται με CTRL+ALT+NUM-)
^= Μεσαία παύλα (που δημιουργείται με CTRL+NUM-)
^b Σημάδι αλλαγής ενότητας. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.
^e Σημάδι υποσημείωσης τέλους. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.
^s Διάστημα χωρίς διακοπή (που δημιουργείται με CTRL+SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ)
^w Κενό διάστημα (κάθε συνδυασμό διαστημάτων, χαρακτήρων στηλοθετών, διαστημάτων χωρίς διακοπή). Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.
^0xxx Έναν χαρακτήρα ANSI ή ASCII. Όπου "xxx" είναι ο αύξων αριθμός του χαρακτήρα με μορφή τριψήφιου. Βλ. Παρατήρηση 3 κατωτέρω.
^uxxxx Ένα χαρακτήρα Unicode. Όπου "xxxx" είναι ο αύξων αριθμός του χαρακτήρα με μορφή τετραψήφιου. Βλ. Παρατήρηση 4 κατωτέρω. Επειδή οι πίνακες χαρακτήρων unicode χρησιμοποιούν τιμές δεκαεξαδικής μορφής χρειάζεται η μετατροπή τους σε δεκαδική μορφή. Δείτε την ενότητα Παράδειγμα εύρεσης χαρακτήρα unicode κατωτέρω. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Ένας γρήγορος τρόπος για να βρείτε στοιχεία, όπως τα γραφικά ή τα σχόλια, είναι να κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογή αντικειμένου αναζήτησης κάτω από την κατακόρυφη γραμμή κύλισης και έπειτα να κάνετε κλικ στο στοιχείο που θέλετε. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Επόμενο ή Προηγούμενο για να βρείτε το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο του ίδιου τύπου.
 2. Η Εύρεση δεν μπορεί να εντοπίσει έναν στηλοθέτη Γραμμή. Μπορείτε όμως να την χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε την παράγραφο, όπου εμφανίζεται ένας στηλοθέτης Γραμμή:
  1. Τοποθετήστε τον δείκτη στο πεδίο Εύρεση του και στη συνέχεια, αν χρειάζεται, κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες για να εμφανίσετε τις πρόσθετες επιλογές αναζήτησης.
  2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφή και επιλέξτε Στηλοθέτες.
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες κάνετε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή όλων, επιλέξτε τον στηλοθέτη Γραμμή και κάνετε κλικ στο OK.
  4. Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογήστε ^p.
  5. Κάνετε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να εντοπίσετε την παράγραφο όπου εμφανίζεται ο στηλοθέτης Γραμμή.

  Περισσότερες πληροφορίες για τον στηλοθέτη Γραμμή δείτε στο θέμα Πότε και πώς χρησιμοποιούνται οι στηλοθέτες [4].

 3. Μπορείτε να εντοπίσετε έναν χαρακτήρα ANSI ή ASCII χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, σε συνδυασμό με το πλήκτρο ALT. Π.χ. για να εντοπίσετε το αγγλικό "a" που έχει αύξοντα αριθμό 097, στο πεδίο Εύρεση του μπορείτε να πληκτρολογήσετε ^0097 ή να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ALT και με το αριθμητικό πληκτρολόγιο να πληκτρολογήσετε τον αριθμό 097.
 4. Το Word δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων (κακώς) όταν χρησιμοποιείτε τους κωδικούς unicode. Π.χ. όταν χρησιμοποιήσετε τον κωδικό ^u0928 που αντιστοιχεί στον χαρακτήρα "Π" κεφαλαίο (με δεκαεξαδική τιμή 030A) το Word θα εντοπίσει επίσης τον χαρακτήρα "π" μικρό (με δεκαεξαδική τιμή 03C0). Αν θέλετε να περιορίσετε την αναζήτηση μόνο στο "Π" κεφαλαίο χρησιμοποιήστε τον κωδικό ^u0928 και ενεργοποιήστε την εντολή Διάκριση πεζών κεφαλαίων. Αντίστοιχα για να εντοπίσετε το "π" μικρό χρησιμοποιήστε τον κωδικό ^u0960 με ενεργοποιημένη επίσης την εντολή Διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Παράδειγμα εύρεσης χαρακτήρα Unicode

Για να εντοπίσετε έναν χαρακτήρα unicode πρέπει να γνωρίζετε τον αύξοντα αριθμό που έχει στους πίνακες με τους κωδικούς χαρακτήρων unicode και στη συνέχεια να τον μετατρέψετε στον ισοδύναμό του δεκαδικό αριθμό, ώστε να τον πληκτρολογήσετε στο πεδίο Εύρεση του του εργαλείου Εύρεση. Π.χ. για να βρείτε σε ένα έγγραφο του Word τον χαρακτήρα "νγε" κεφαλαίο (Њ) του κυριλλικού αλφαβήτου θα ακολουθήσετε την επόμενη διαδικασία:

1ον. Για να βρείτε τον αύξοντα αριθμό του χαρακτήρα Њ ακολουθήστε μία από τις επόμενες μεθόδους:

2ον. Για να μετατρέψετε τον δεκαεξαδικό 040A σε δεκαδικό ακολουθήστε μία από τις επόμενες μεθόδους:

3ον. Επομένως, για να βρείτε τον χαρακτήρα Њ:

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/find_Word_2007.html

[2] www.adaeion.gr/word/r/find_Word_2010.html

[3] www.adaeion.gr/word/g/tabs.html

[4] www.adaeion.gr/word/g/tabs.html

[5] www.unicode.org/charts/

[6] www.unicode.org/charts/PDF/U0400.pdf

Δημοσίευση: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010