εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου / Εύρεση και αντικατάσταση / Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Εύρεση κειμένου (Word 2007)

Πώς λειτουργεί η Εύρεση στο Word 2010

Εύρεση ειδικών χαρακτήρων

Αναζήτηση με την χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εύρεση για να εντοπίσετε ένα απόσπασμα κειμένου στο έγγραφο όπου έχετε χρησιμοποιήσει ορισμένη μορφοποίηση, όπως μια λέξη με έντονα γράμματα, μια παράγραφο με ένα συγκεκριμένο στυλ κ.α.

Για να κάνετε αναζήτηση για μία συγκεκριμένη μορφοποίηση:

 1. Εμφανίστε το εργαλείο Εύρεση στο Word 2007 [1], ή στο Word 2010 [2].
 2. Αν χρειάζεται κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες για να εμφανίσετε τις πρόσθετες επιλογές αναζήτησης.

  πρόσθετες επιλογές εύρεσης

  Εικ. 1 Πρόσθετες επιλογές αναζήτησης

 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφή και στη συνέχεια επιλέξτε την μορφοποίηση που θέλετε. Π.χ. αν επιλέξετε την εντολή Στυλ θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου για να επιλέξετε το όνομα του στυλ που αναζητάτε. Αν επιλέξετε την εντολή Γραμματοσειρά θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά για να επιλέξετε τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης που έχει το κείμενο που αναζητάτε. Κ.ο.κ.

  εύρεση κειμένου με μορφοποίηση

  Εικ. 2: Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση

  Παρατηρήστε ότι κάτω από το πεδίο Εύρεση του εμφανίζεται η μορφοποίηση που θα αναζητήσετε (εικ. 2).

 4. Κάνετε την αναζήτηση όπως συνήθως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν στο πεδίο Εύρεση του δεν πληκτρολογήσετε μία συγκεκριμένη λέξη ή απόσπασμα κειμένου, τα αποτελέσματα της αναζήτησης ίσως να μην είναι τα επιθυμητά. Π.χ. αν κάνετε αναζήτηση για λέξεις που έχουν έντονη γραφή η Εύρεση θα εμφανίσει και όλες τις λέξεις που ανήκουν σε παραγράφους με στυλ που χρησιμοποιούν έντονη γραφή (Επικεφαλίδα 1, Επικεφαλίδα 2 κ.λπ.). Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα προτείνεται να πληκτρολογείτε την συγκεκριμένη λέξη με την μορφοποίηση που αναζητάτε στο πεδίο Εύρεση του.

Πολλές από τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιούνται για την μορφοποίηση του κειμένου στο Word (π.χ. CTRL+B για την έντονη γραφή) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατά την αναζήτηση, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το κουμπί Μορφή. Π.χ. αν θέλετε να εντοπίσετε μία παράγραφο με στοίχιση στο κέντρο, αντί να κάνετε τέσσερις ενέργειες:

 1. Να κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφή
 2. Να επιλέξετε την εντολή Παράγραφος
 3. Να ορίσετε την στοίχιση στο Κέντρο
 4. Να κάνετε κλικ στο ΟΚ,

μπορείτε να τοποθετήσετε τον δείκτη στο πεδίο Εύρεση του και να πατήσετε την συντόμευση CTRL+E (στοίχιση παραγράφου στο κέντρο).

Ο επόμενος πίνακας περιγράφει τις συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αναζήτηση μορφοποίησης.

Πίνακας 1: Συντομεύσεις για την αναζήτηση μορφοποίησης

Συντόμευση Αποτέλεσμα
CTRL+B Έντονα/Όχι έντονα
CTRL+I Πλάγια/Όχι πλάγια
CTRL+U Υπογράμμιση/Χωρίς υπογράμμιση
CTRL+SHIFT+W Υπογράμμιση λέξεων/Χωρίς υπογράμμιση
CTRL+SHIFT+D Διπλή υπογράμμιση/Χωρίς υπογράμμιση
CTRL+SHIFT+A Όλα κεφαλαία/Όχι όλα κεφαλαία
CTRL+SHIFT+K Μικρά κεφαλαία/Όχι μικρά κεφαλαία
CTRL++ Δείκτης/Όχι εκθέτης-δείκτης
CTRL+SHIFT++ Εκθέτης/Όχι εκθέτης-δείκτης
CTRL+L Αριστερή στοίχιση
CTRL+R Δεξιά στοίχιση
CTRL+E Στοίχιση στο κέντρο
CTRL+J Πλήρης στοίχιση
CTRL+1 Διάστιχο μονό
CTRL+5 Διάστιχο 1,5 γραμμές
CTRL+2 Διάστιχο διπλό
CTRL+SHIFT+H Κρυφό/Όχι κρυφό
Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/find_Word_2007.html

[2] www.adaeion.gr/word/r/find_Word_2010.html

Δημοσίευση: Σάββατο, 25 Σεπ 2010