Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Αυτόματα σχήματα / Σχεδίαση γραμμής ή γραμμής σύνδεσης
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Σχεδίαση γραμμής

Χρήση των γραμμών σύνδεσης

Σχεδίαση σχήματος ελεύθερης σχεδίασης

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Προσθήκη ή διαγραφή αιχμών βέλους

Σχεδίαση γραμμής ή γραμμής σύνδεσης

Μπορείτε να σχεδιάσετε μια γραμμή σε ένα έγγραφο του Word, όταν θέλετε να δώσετε έμφαση ή να δείξετε σε μια πληροφορία, όταν θέλετε να διαχωρίσετε τμήματα του κειμένου, όταν θέλετε να δημιουργήσετε κενές θέσεις υπογραφής και σε άλλες πολλές περιπτώσεις.

Οι γραμμές σύνδεσης είναι διάφορες μορφές γραμμής που χρησιμοποιούνται σε σύνθετους σχεδιασμούς, όταν θέλετε να συνδέσετε δύο ή περισσότερα σχήματα, για να δείξετε ότι υπάρχει κάποια σχέση ή κάποια ροή μεταξύ τους. Το Word διαθέτει τρία είδη γραμμών σύνδεσης: Ευθύγραμμη, γωνιώδης και καμπυλόγραμμη.

Όταν επιλέγετε μία γραμμή σύνδεσης και κινείτε τον δείκτη πάνω από τα σχήματα που έχετε δημιουργήσει, εμφανίζονται μικρές μπλε κουκκίδες στην περιφέρεια του σχήματος, οι οποίες είναι τα σημεία που μπορείτε να προσαρτήσετε την γραμμή σύνδεσης. Αφού συνδέσετε δύο ή περισσότερα σχήματα με γραμές σύνδεσης, αυτές παραμένουν προσαρτημένες ακόμα κι αν αλλάξετε θέση στα συνδεδεμένα σχήματα. Αν σύρετε το άκρο μιας συνδεδεμένης γραμμής αυτή αποσυνδέεται από το σημείο σύνδεσης και μπορείτε να την συνδέσετε σε άλλο σημείο του ίδιου ή άλλου σχήματος. Η γραμμή έτσι παραμένει συνδεδεμένη στο νέο σημείο προσάρτησης ακόμα κι αν μετακινήσετε το σχήμα σε άλλη θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σχεδίαση γραμμής

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καμβά σχεδίασης: Στην ομάδα Απεικονίσεις της καρτέλας Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Δημιουργία καμβά σχεδίασης. Συνεχίστε με το βήμα 2.
  • Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καμβά σχεδίασης: Στην ομάδα Απεικονίσεις της καρτέλας Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα. Συνεχίστε με το βήμα 3.
 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση που εμφανίζεται αυτόματα στην κορδέλα, μεταβείτε στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων και κάνετε κλικ στο κουμπί Περισσότερα .
 3. Στην ενότητα Γραμμές επιλέξτε το είδος της γραμμής που θέλετε να εισαγάγετε στο έγγραφο.
 4. Κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου (ή σε οποιοδήποτε σημείο εντός του καμβά σχεδίασης αν τον χρησιμοποιήσατε) και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Σύρετε ως το σημείο που θα είναι το τέλος της γραμμής.
  • Μετακινείστε τον δείκτη (χωρίς να έχετε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού) και κάνετε πάλι κλικ στο σημείο που θα είναι το τέλος της γραμμής.

   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

   • Η σχεδίαση της γραμμής Σκαρίφημα γίνεται μόνο με σύρσιμο. Η σχεδίαση της γραμμής Ελεύθερη σχεδίαση γίνεται με δύο κλικ (στην αρχή και το τέλος της γραμμής) όταν θέλετε να δημιουργήσετε ευθείες ή με σύρσιμο, για γραμμές όπως αυτές που σχεδιάζετε με πένα ή μολύβι. Βλ. Σχεδίαση σχήματος ελεύθερης σχεδίασης κατωτέρω.
   • Όταν σχεδιάζετε μία γραμμή με σύρσιμο, μπορείτε ταυτόχρονα να έχετε πατημένο το πλήκτρο SHIFT αν θέλετε η γραμμή να έχει κλίση από το σημείο εκκίνησης κατά πολλαπλάσια των 15o.
   • Μπορείτε να σχεδιάσετε μία απλή γραμμή και στη συνέχεια να προσθέσετε στο ένα ή και στα δύο άκρα της αιχμές βέλους [2].

Χρήση των γραμμών σύνδεσης

 1. Τοποθετήστε τον καμβά σχεδίασης στο έγγραφο και σχεδιάστε μέσα σ' αυτόν τα σχήματα που θέλετε να συνδέσετε.
 2. Εάν δεν είναι επιλεγμένο κάποιο από τα σχήματα που σχεδιάσατε, κάνετε κλικ σε ένα σημείο του καμβά σχεδίασης, ώστε στην κορδέλα να εμφανιστεί η καρτέλα Μορφοποίηση της ομάδας Εργαλεία σχεδίασης (εικ. 1).

  Εικ. 1: καρτέλα Μορφοποίηση
  Εμφανίζεται όταν είναι επιλεγμένο ένα σχήμα ή ο καμβάς σχεδίασης.

 3. Στην καρτέλα Μορφοποίηση μεταβείτε στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων και κάνετε κλικ στο κουμπί Περισσότερα .
 4. Στην ενότητα Γραμμές του μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε το είδος της γραμμής που θέλετε.

  Εικ. 2: Γραμμή σύνδεσης σχημάτων

 5. Μετακινήστε τον δείκτη πάνω από το ένα σχήμα που θέλετε να συνδέσετε ώστε να εμφανιστούν τα σημεία σύνδεσης (οι μικροί μπλε κύκλοι - εικ. 2) και κάνετε κλικ σε ένα από αυτά.
 6. Μετακινήστε τον δείκτη στο δεύτερο σχήμα που θα συνδέσετε και κάνετε πάλι κλικ σε ένα από τα σημεία σύνδεσής του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να σχεδιάσετε πολλές γραμμές συνεχόμενα: Όταν πρόκειται να επιλέξετε το είδος της γραμμής που θέλετε (βήμα 4 ανωτέρω) κάνετε δεξί κλικ στο σχετικό κουμπί και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης. Σχεδιάστε τις γραμμές που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να τερματίσετε την διαδικασία.

Σχεδίαση σχήματος ελεύθερης σχεδίασης

 1. Εισάγετε έναν καμβά σχεδίασης στο έγγραφο.
 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση μεταβείτε στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων και κάνετε κλικ στο κουμπί Περισσότερα .
 3. Στην ενότητα Γραμμές κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να σχεδιάσετε ένα σχήμα που έχει ευθύγραμμα και καμπυλόγραμμα τμήματα επιλέξτε το κουμπί Ελεύθερη σχεδίαση .
  • Για να σχεδιάσετε ένα σχήμα που θα μοιάζει σαν να σχεδιάστηκε με πένα ή μολύβι, ή για να δημιουργήσετε ομαλές καμπύλες επιλέξτε το κουμπί Σκαρίφημα .

  Για να έχετε καλύτερο έλεγχο όταν σχεδιάζετε καμπύλες ρυθμίστε τον δείκτη του ποντικιού στην χαμηλότερη ταχύτητα από τον Πίνακα ελέγχου των Windows.

 4. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο του καμβά σχεδίασης και σύρετε για να σχεδιάσετε.

  Για να σχεδιάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα κάνετε κλικ σε κάποιο σημείο, μετακινήστε τον δείκτη σε κάποιο άλλο σημείο και κάνετε πάλι κλικ (ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείτε την Ελεύθερη σχεδίαση).

 5. Για να ολοκληρώσετε το σχήμα κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να δημιουργήσετε ένα ανοικτό σχήμα κάνετε διπλό κλικ οποιαδήποτε στιγμή. (Αν χρησιμοποιείτε το Σκαρίφημα δεν χρειάζεται διπλό κλικ. Η σχεδίαση σταματά αμέσως μόλις σταματήσετε το σύρσιμο και ελευθερώσετε το πλήκτρο του ποντικιού).
  • Για να δημιουργήσετε ένα κλειστό σχήμα σύρετε έως το σημείο έναρξης, αν χρησιμοποιείτε το Σκαρίφημα, ή κάνετε κλικ κοντά στο σημείο έναρξης αν χρησιμοποιείτε την Ελεύθερη σχεδίαση.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/insert_shape.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/convert_line_to_arrow.html

Δημοσίευση: Πέμπτη, 23 Δεκ 2010