Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ / Δημιουργία νέου στυλ
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Εισαγωγή στην μορφοποίηση κειμένου

Δημιουργία στυλ από την μορφοποίηση

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Στυλ

Δημιουργία νέου στυλ

Το Word διαθέτει δεκάδες στυλ, που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε έγγραφα με επαγγελματική εμφάνιση και δομή. Επιλέγοντας μάλιστα διαφορετικά Θέματα και Σύνολα στυλ μπορείτε να δημιουργήσετε... μερικές χιλιάδες συνδυασμούς που αλλάζουν το συνολικό ύφος του εγγράφου. Ακόμα όμως κι αν αυτά τα ενσωματωμένα στυλ και οι συνδυασμοί μορφοποίησης δεν σας ικανοποιούν, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας στυλ για να προσθέσετε μια πιο προσωπική πινελιά στο κείμενο.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ, καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης που θέλετε να έχει, θα χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου στυλ από την μορφοποίηση (εικ. 1).

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου στυλ από την μορφοποίηση:

  1. Εμφανίστε το πλαίσιο εργασιών Στυλ με έναν από τους επόμενους τρόπους:
    • Χρησιμοποιήστε την συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+ALT+SHIFT+S
    • Χρησιμοποιήστε την συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+SHIFT+S και στο πλαίσιο εργασιών Εφαρμογή στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Στυλ .
    • Στην Κεντρική καρτέλα κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Στυλ.
  2. Στο πλαίσιο εργασιών Στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Νέο στυλ .

δημιουργία νέου στυλ από την μορφοποίηση

Εικ. 1 Δημιουργία νέου στυλ από τη μορφοποίηση

Όνομα Χρησιμοποιήστε ένα περιγραφικό και σύντομο όνομα. Ειδικά αν σκοπεύετε να προσθέσετε το στυλ στην συλλογή Γρήγορα στυλ [1] της ομάδας Στυλ, όπου τα ονόματα των στυλ περικόπτονται λόγω περιορισμένου χώρου.

Τύπος στυλ Επιλέξτε έναν από τους πέντε διαθέσιμους τύπους στυλ[2] του Word: Χαρακτήρας, Παράγραφος, Συνδεδεμένο, Πίνακας και Λίστα. Σύμφωνα με τον τύπο του στυλ που επιλέγετε, το πλαίσιο διαλόγου προσαρμόζεται ώστε να εμφανίζονται οι ανάλογες διαθέσιμες επιλογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν ανοίγετε το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζονται εκ προεπιλογής τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης και ο τύπος στυλ του ενεργού κειμένου (το κείμενο που είχατε επιλέξει ή το κείμενο όπου βρισκόταν ο δείκτης πριν ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου). Αν επιλέξετε διαφορετικό τύπο στυλ τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης του τρέχοντος κειμένου ίσως πάψουν να ισχύουν.

Με βάση το στυλ Επιλέξτε ένα στυλ βάσης, στο οποίο θα προσθέσετε ή θα αφαιρέσετε ιδιότητες για να καταλήξετε στην μορφή που θέλετε να έχει το δικό σας στυλ. Επιλέξτε την εντολή (χωρίς στυλ) εάν θέλετε το στυλ που δημιουργείτε να μην εξαρτάται από άλλο στυλ, και να ορίσετε όλα τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης. Η λίστα των στυλ βάσης εμφανίζει τα στυλ που είναι διαθέσιμα στο τρέχον πρότυπο και έγγραφο, και μόνον όσα από αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση, ανάλογα με τον τύπο του στυλ που έχετε επιλέξει προηγουμένως. Π.χ. αν έχετε επιλέξει τύπο στυλ Χαρακτήρας, η λίστα θα εμφανίζει μόνο τα διαθέσιμα στυλ χαρακτήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν ανοίγετε το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζονται εκ προεπιλογής τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης και το στυλ βάσης του ενεργού κειμένου. Αν επιλέξετε διαφορετικό στυλ βάσης θα εμφανιστούν τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης αυτού του στυλ.

Στυλ επόμενης παραγράφου Εκ προεπιλογής το Word ορίζει ως στυλ της επόμενης παραγράφου το ίδιο με αυτό που δημιουργείτε. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που θα χρειαστεί να επιλέξετε κάποιο άλλο στυλ. Π.χ. δημιουργείτε ένα στυλ Λεζάντα πίνακα για να μορφοποιείτε την λεζάντα κάτω από τους πίνακες του εγγράφου. Τότε, πολύ πιθανόν θα ορίσετε στυλ επόμενης παραγράφου το Βασικό στυλ για να συνεχίσετε (μετά το ENTER) με απλό κείμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πεδίο Στυλ επόμενης παραγράφου είναι διαθέσιμο, όταν δημιουργείτε ένα στυλ παραγράφου ή ένα συνδεδεμένο στυλ. Στους υπόλοιπους τύπους στυλ (χαρακτήρα, πίνακα, λίστας) δεν είναι διαθέσιμο.

Μορφοποίηση Εμφανίζονται μερικές βασικές επιλογές μορφοποίησης που μπορείτε να κάνετε, ανάλογα με τον τύπο του στυλ που έχετε επιλέξει προηγουμένως. Οι επιλογές αυτές ακολουθούν τις προεπιλεγμένες τιμές του Word. Π.χ. αν δημιοργείτε ένα στυλ παραγράφου και κάνετε κλικ στο κουμπί Αύξηση εσοχής , στο στυλ θα προστεθεί εσοχή 1/2in (1,27εκ). Αν θέλετε περισσότερη ακρίβεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί Μορφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν ανοίγετε το πλαίσιο διαλόγου είναι ήδη επιλεγμένα τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης του ενεργού κειμένου. Αν μετά το άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου επιλέξατε διαφορετικό τύπο στυλ ή διαφορετικό στυλ βάσης πιθανόν τα ενεργοποιημένα χαρακτηριστικά μορφοποίησης να είναι διαφορετικά.

Προσθήκη στη λίστα γρήγορων στυλ Η εντολή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά καλό είναι να την χρησιμοποιείτε με μέτρο. Όσο πιο πολλά στυλ προσθέτετε στα Γρήγορα στυλ [1], τόσο μεγαλώνει η συλλογή, με αποτέλεσμα να σας δυσκολεύει αργότερα ο εντοπισμός αυτού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αυτόματη ενημέρωση Η εντολή είναι διαθέσιμη μόνο όταν δημιουργείτε ένα στυλ παραγράφου ή ένα συνδεδεμένο στυλ. Ενεργοποιώντας αυτή την εντολή, αλλαγές άμεσης μορφοποίησης που κάνετε σε μία παράγραφο θα επηρεάσουν όλες τις παραγράφους που έχουν το ίδιο στυλ. Π.χ. αν αλλάξετε την στοίχιση μιας παραγράφου με το κουμπί Στοίχιση στο κέντρο , όλες οι παράγραφοι με το ίδιο στυλ θα στοιχηθούν στο κέντρο επίσης.

Διαθεσιμότητα στυλ Αποφασίστε πότε θέλετε να είναι διαθέσιμο το στυλ που δημιουργείτε. Όταν επεξεργάζεστε το τρέχον έγγραφο ή σε όλα τα έγγραφα που δημιουργείτε από το ίδιο πρότυπο. Η πρώτη επιλογή είναι η πιο συνηθισμένη και είναι ήδη ενεργοποιημένη. Η αποθήκευση του στυλ στο πρότυπο είναι χρήσιμη, όταν π.χ. χρησιμοποιείτε ένα δικό σας πρότυπο και θέλετε όλα τα έγγραφα που βασίζονται σ' αυτό να έχουν την ίδια εμφάνιση.

Κουμπί Μορφή Χρησιμοποιήστε το για την πλήρη παραμετροποίηση των χαρακτηριστικών μορφοποίησης του στυλ που δημιουργείτε. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί εμφανίζεται ένα μενού εντολών, οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με τον τύπο στυλ που έχετε επιλέξει. Π.χ. άλλες εντολές είναι διαθέσιμες όταν δημιουργείτε ένα στυλ παραγράφου και άλλες για ένα στυλ λίστας. Η κάθε εντολή σας οδηγεί στο αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου, για να κάνετε τις επιλογές και τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/styles_group.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/style_types.html

Δημοσίευση: Δευτέρα, 31 Μαι 2010