Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Αυτόματα σχήματα / Προσθήκη ή διαγραφή αιχμών βέλους
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Προσθήκη αιχμών βέλους στο Word 2007

Προσθήκη αιχμών βέλους στο Word 2010

Διαγραφή αιχμών βέλους

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Σχεδίαση γραμμής ή γραμμής σύνδεσης

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Προσθήκη ή διαγραφή αιχμών βέλους

Προσθήκη αιχμών βέλους στο Word 2007

 1. Επιλέξτε την γραμμή, για να εμφανιστούν στην κορδέλα τα εργαλεία της καρτέλας Μορφοποίηση. (Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στη γραμμή για να εμφανιστούν τα εργαλεία μορφοποίησης).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να επιλέξετε πολλές γραμμές, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάνετε κλικ σε κάθε μία από τις γραμμές.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση μεταβείτε στην ομάδα Στυλ σχήματος και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Περίγραμμα σχήματος .
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη στην εντολή Βέλη και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να επιλέξετε μία από τις προεπιλεγμένες αιχμές βέλους, κάνετε κλικ στο στυλ που θέλετε.
  • Για να χρησιμοποιήσετε μία προσαρμοσμένη αιχμή βέλους κάνετε κλικ στην εντολή Περισσότερα βέλη.

   μορφοποίηση αιχμών βέλους

   Εικ. 1: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αυτόματου σχήματος

   1. Στα πεδία Στυλ έναρξης και Στυλ λήξης επιλέξτε την μορφή της αιχμής βέλους που θα εμφανίζεται στην αρχή ή/και στο τέλος της γραμμής.
   2. Στα πεδία Μέγεθος έναρξης και Μέγεθος λήξης επιλέξτε το μέγεθος της αιχμής βέλους.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το μέγεθος της αιχμής είναι ανάλογο επίσης, με το πάχος της γραμμής στην οποία θα προστεθεί.

Προσθήκη αιχμών βέλους στο Word 2010

Στο Word 2010 η διαδικασία για την προσθήκη αιχμών βέλους παραμένει η ίδια, όπως και στο Word 2007, με την διαφορά ότι, η εντολή Περισσότερα βέλη (βήμα 3 ανωτέρω) εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου [1].

μορφοποίηση στυλ γραμμής

Εικ. 2: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου

Χρησιμοποιήστε τα πεδία της περιοχής Ρυθμίσεις βέλους, όπως στο Word 2007, για να ορίσετε τον τύπο και το μέγεθος της αιχμής.

Διαγραφή αιχμών βέλους από γραμμή

 1. Επιλέξετε την γραμμή για να εμφανιστούν στην κορδέλα τα εργαλεία της καρτέλας Μορφοποίηση. (Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στη γραμμή για να εμφανιστούν τα εργαλεία μορφοποίησης).
 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση μεταβείτε στην ομάδα Στυλ σχήματος και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Περίγραμμα σχήματος .
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη στην εντολή Βέλη και στη συνέχεια επιλέξτε το στυλ Στυλ βέλους 1.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/format_dialog_box_word_2010.html

Δημοσίευση: Τετάρτη, 15 Δεκ 2010