Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση / Έλεγχος της μορφοποίησης κατά την επικόλληση στο Word 2007
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης

Αλλάγη της μορφοποίησης σύμφωνα με τον προορισμό

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Χρήση της Ειδικής επικόλλησης

Επικόλληση κειμένου χωρίς μορφοποίηση

Προσθήκη της εντολής Ειδική επικόλληση στο μενού συντομίας του Word 2007

Ρυθμίσεις "Έξυπνης" αποκοπής και επικόλλησης

Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης

Έλεγχος της μορφοποίησης κειμένου κατά την επικόλληση στο Word 2007

Μπορείτε να ελέγξετε την μορφοποίηση που θα έχει ένα κείμενο κατά την επικόλληση, με το κουμπί Επιλογές επικόλλησης, που εμφανίζεται αμέσως μετά την επικόλληση, κάτω από το κείμενο που επικολλήσατε.

Το κουμπί Επιλογές επικόλλησης δεν εμφανίζεται μετά την επικόλληση

Αν δεν βλέπετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης δείτε το θέμα Το κουμπί Επιλογές επικόλλησης δεν εμφανίζεται μετά την επικόλληση [1]

Διατήρηση της μορφοποίησης που είχε το κείμενο κατά την αντιγραφή

 1. Κάνετε αντιγραφή ή αποκοπή και στη συνέχεια κάνετε επικόλληση του κειμένου στο σημείο που θέλετε.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης .

  μενού επιλογές επικόλλησης

  Εικ. 1 Μενού Επιλογές επικόλλησης

 3. Στο μενού Επιλογές επικόλλησης επιλέξτε Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν κάνετε επικόλληση στοιχείων λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση, σε ένα έγγραφο που έχει ήδη λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση, η εντολή Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης ίσως να μην εμφανίζεται στο μενού Επιλογές επικόλλησης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το θέμα Επικόλληση στοιχείων λίστας σε έγγραφο [2].

Αλλαγή της μορφοποίησης σύμφωνα με τον προορισμό

 1. Κάνετε αντιγραφή ή αποκοπή και στη συνέχεια κάνετε επικόλληση του κειμένου στο σημείο που θέλετε.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης.
 3. Στο μενού Επιλογές επικόλλησης (εικ. 1) κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Αν το κείμενο που κάνατε επικόλληση περιλαμβάνει τμήματα με μορφοποίηση που θέλετε να διατηρήσετε (π.χ. έντονη γραφή) επιλέξτε την εντολή Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού.
  • Αν το κείμενο δεν έχει κάποια μορφοποίηση ή δεν θέλετε να διατηρήσει την μορφοποίηση που είχε, επιλέξτε την εντολή Διατήρηση μόνο κειμένου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Αν το επιλεγμένο κείμενο περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία, η εντολή Διατήρηση μόνο κειμένου ή θα τα απορρίψει ή θα τα μετατρέψει σε κείμενο. Π.χ. Οι εικόνες και τα σχέδια θα απορριφθούν, ενώ οι πίνακες θα μετατραπούν σε παραγράφους κειμένου.
  • Οι κουκκίδες και η αρίθμηση των στοιχείων λίστας ίσως να μη συμπεριληφθούν κατά την επικόλληση, όταν χρησιμοποιείται η εντολή Διατήρηση μόνο κειμένου. Αυτό εξαρτάται από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word. Για να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις δείτε το θέμα Διατήρηση κουκκίδων και αρίθμησης κατά την επικόλληση λίστας [3].

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/c/display_paste_options_button.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/paste_list_in_document.html

[3] www.adaeion.gr/word/c/keep_bullets_and_numbering.html

Δημοσίευση: Δευτέρα, 26 Ιουλ 2010