εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου

Αφού επιλέξετε ένα αντικείμενο, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός του με διάφορους τρόπους:

-- Σύροντας

λαβές μεγέθους σχήματος

Εικ. 1: Λαβές μεγέθους

-- Διατηρώντας το κέντρο στο ίδιο σημείο

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL.
 2. Σύρετε με το ποντίκι μία από τις λαβές μεγέθους του  αντικειμένου.
 3. Ελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού και το πλήκτρο CTRL.

-- Διατηρώντας τις αναλογίες του αντικειμένου

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT.
 2. Σύρετε μια από τις γωνιακές λαβές του  αντικειμένου.
 3. Ελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού και το πλήκτρο SHIFT.

-- Διατηρώντας τις αναλογίες και το κέντρο στο ίδιο σημείο

 1. Κρατήστε πατημένο τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ SHIFT.
 2. Σύρετε μια από τις γωνιακές λαβές του  αντικειμένου.
 3. Ελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού και τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ SHIFT.

-- Καθορίζοντας ένα συγκεκριμένο ύψος και πλάτος

 1. Κάντε δεξί κλικ στο  αντικείμενο.
 2. Στο μενού συντομίας επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος.

  ρυθμίσεις διαστάσεων σχήματος

  Εικ. 2: Ρυθμίσεις διαστάσεων σχήματος

 4. Χρησιμοποιήστε τα πεδία Απόλυτο ύψος και Απόλυτο πλάτος, ή Ύψος υπό κλίμακα και Πλάτος υπό κλίμακα για να ορίσετε τις διαστάσεις του αντικειμένου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Κλείδωμα αναλογιών, ώστε οι αλλαγές που κάνετε στην μία διάσταση να εφαρμόζονται κατ' αναλογία και στην άλλη. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες της καρτέλας Μέγεθος δείτε στο θέμα Μορφοποίηση σχήματος (Μέγεθος) [1].

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/format_size.html

Δημοσίευση: Πέμπτη, 2 Δεκ 2010