εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Λίστες με αρίθμηση και κουκκίδες / Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Ρύθμιση των εσοχών παραγράφου με τον χάρακα

Επικόλληση στοιχείων λίστας σε έγγραφο

Λίστα με κουκκίδες

Λίστα με αρίθμηση

Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας

Όταν έχετε ήδη δημιουργήσει μία λίστα, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την εσοχή ορισμένων στοιχείων,, για να μετατρέψετε την λίστα σε λίστα πολλών επιπέδων. Αυτό είναι χρήσιμο, όταν θέλετε π.χ. ορισμένα στοιχεία να φαίνεται ότι "ανήκουν" στο στοιχείο της λίστας που προηγείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν δεν έχετε δημιουργήσει την λίστα και θέλετε να δημιουργήσετε μία λίστα πολλών επιπέδων εξ αρχής δείτε το θέμα Λίστα πολλών επιπέδων [1].

Αφού προσαρμόσετε τα επίπεδα όπως θέλετε, μπορείτε να μορφοποιήσετε το κάθε επίπεδο ανεξάρτητα (να αλλάξετε στυλ κουκκίδας ή αρίθμησης, να αλλάξετε γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.). Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στο θέμα Λίστα πολλών επιπέδων [1].

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/multilevel_list.html

Δημοσίευση: Παρασκευή, 23 Ιουλ 2010