Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Οργάνωση clip της Microsoft / Προσθήκη clip art στην Οργάνωση clip
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Προσθήκη clip με αυτόματο έλεγχο από την Οργάνωση clip

Προσθήκη clip από αρχείο

Προσθήκη clip από έγγραφο του Office

Προσθήκη clip από σαρωτή ή φωτογραφική μηχανή

Αποδεκτές μορφές αρχείων πολυμέσων

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Λειτουργίες της Οργάνωσης Clip

Εύρεση και χρήση clip art με την Οργάνωση clip

Δημιουργία και διαχείριση συλλογών στην Οργάνωση Clip

Εισαγωγή εικόνας Clip Art σε έγγραφο

Προσθήκη clip art στην Οργάνωση clip

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Οργάνωση Clip της Microsoft για να συγκεντρώσετε και να αποθηκεύσετε τις δικές σας φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, βίντεο και άλλα αρχεία πολυμέσων.

Την πρώτη φορά που ανοίγετε την Οργάνωση Clip, μπορείτε να επιλέξετε τον έλεγχο του υπολογιστή σας για φωτογραφίες και άλλα αρχεία πολυμέσων και στη συνέχεια την οργάνωση των αρχείων που θα βρεθούν σε ξεχωριστές συλλογές, ώστε να μπορείτε εύκολα να τις βρείτε αργότερα. Η Οργάνωση clip ουσιαστικά δεν αντιγράφει ούτε μετακινεί τα αρχεία στον υπολογιστή σας. Η Οργάνωση clip αφήνει τα αρχεία στην αρχική τους θέση και απλά δημιουργεί συντομεύσεις των αρχείων στους φακέλους των συλλογών. Οι συντομεύσεις αυτές επιτρέπουν την προεπισκόπηση, το άνοιγμα ή την εισαγωγή ενός αρχείου σε ένα έγγραφο, χωρίς να χρειάζεται η μετάβαση στη θέση όπου αυτό είναι αποθηκευμένο.

Για τα αρχεία πολυμέσων που δεν είναι δικά σας, πρέπει να αποδέχεσθε τα δικαιώματα χρήσης που σας παραχωρεί ο δημιουργός τους.

Εκτός από τον αυτόματο έλεγχο του υπολογιστή σας για αρχεία πολυμέσων από την Οργάνωση clip, μπορείτε επίσης να προσθέσετε clip μόνοι σας που υπάρχουν αποθηκευμεύνα όχι μόνο στον υπολογιστή σας αλλά και σε άλλες συσκευές, όπως οι εξωτερικοί δίσκοι, τα CD, αλλά και τοποθεσίες στο internet, που διαθέτουν αρχεία πολυμέσων.

Προσθήκη clip με αυτόματο έλεγχο από την Οργάνωση clip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο Office 2010.

Την πρώτη φορά που ανοίγετε την Οργάνωση clip μπορεί να κάνει αυτόματα έλεγχο του υπολογιστή και των αποθηκευτικών μέσων που είναι συνδεδεμένα σε αυτόν για αρχεία πολυμέσων. Μπορείτε όμως να κάνετε αυτόν τον έλεγχο οποιδήποτε στιγμή θέλετε.

 1. Εμφανίστε την Οργάνωση Clip [1].
 2. Κάνετε κλικ στο μενού Αρχείο και από την εντολή Προσθήκη clip σε Οργάνωση επιλέξτε Αυτόματα.

  προσθήκη clip σε Οργάνωση

  Εικ. 1 Πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη clip σε Οργάνωση

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη clip σε Οργάνωση (εικ. 1) κάνετε ένα από τα εξής:
  • Για να αρχίσει ο έλεγχος και η ταξινόμηση των clip αμέσως κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

   Η Οργάνωση clip ελέγχει όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή (εσωτερικοί-εξωτερικοί δίσκοι, CDs, DVDs κ.λπ.). Για κάθε φάκελο με αρχεία πολυμέσων που εντοπίζει δημιουργεί μία συλλογή με το όνομα του φακέλου και σ' αυτήν καταχωρεί τα αρχεία πολυμέσων. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιεί το όνομα του αρχείου ως λεζάντα του clip και δημιουργεί λέξεις-κλειδιά από τα ονόματα φακέλων και υπο-φακέλων όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο. Π.χ. εάν έχετε μία εικόνα αποθηκευμένη στην διαδρομή C:\Χρήστες\Γιάννης\Οι εικόνες μου\Γενέθλια.jpg η Οργάνωση clip θα δημιουργήσει λεζάντα "Γενέθλια" και λέξεις-κλειδιά "Χρήστες", "Γιάννης", "Οι εικόνες μου", "jpg".

  • Για να επιλέξετε τους φακέλους που θα ελέγξει η Οργάνωση clip κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

   ρυθμίσεις αυτόματης εισαγωγής

   Εικ. 2 Ρυθμίσεις αυτόματης εισαγωγής

   Η Οργάνωση clip εμφανίζει όλους τους φακέλους που υπάρχουν στον υπολογιστή, και οι φάκελοι με αρχεία πολυμέσων είναι επιλεγμένοι (εικ. 2).

   Επιλέξτε τους φακέλους για τους οποίους η Οργάνωση clip θα δημιουργήσει τις αντίστοιχες συλλογές και απο-επιλέξτε τους φακέλους που θέλετε να παραληφθούν. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάλογος.

   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

   • Όταν επιλέγετε έναν φάκελο δεν επιλέγονται αυτόματα και οι υποφάκελοι που περιέχει. Θα πρέπει να επιλέξετε κάθε φάκελο και υποφάκελο "με το χέρι".
   • Οι Οργάνωση clip δημιουργεί συλλογές με το όνομα καθενός από τους φακέλους που έχετε επιλέξει και τις καταχωρεί στον φάκελο Οι συλλογές μου. Αν τα αρχεία πολυμέσων δεν είναι αποθηκευμένα σε φάκελο αλλά στον ριζικό κατάλογο του δίσκου (C:\) τα clips τοποθετούνται στον φάκελο Μη ταξινομημένα clips.

Προσθήκη clip από αρχείο

 1. Εμφανίστε την Οργάνωση Clip [1].
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα συλλογών εάν δεν εμφανίζεται ήδη το ένθετο πλαίσιο Λίστα συλλογών και στη συνέχεια επιλέξτε τον φάκελο όπου θα καταχωρηθούν τα clips που θα προσθέσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία πολυμέσων μόνο στον φάκελο Οι συλλογές μου ή σε έναν από τους υποφακέλους του.

 3. Κάνετε κλικ στο μενού Αρχείο και από την εντολή Προσθήκη clip σε Οργάνωση επιλέξτε Με μη αυτόματο τρόπο.
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη clip σε Οργάνωση εντοπίστε τον φάκελο που περιέχει τα clips.
 5. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα clips και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε τα clips στον φάκελο που επιλέξατε στο βήμα 2.
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη σε για να επιλέξετε έναν διαφορετικό φάκελο. Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή σε συλλογή μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους υπάρχοντες φακέλους ή να κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο. Αφού επιλέξετε ή δημιουργήσετε έναν φάκελο κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Με ανάλογο τρόπο μπορείτε να προσθέσετε clips από τον δικτυακό τόπο του Office online:

  1. Κάνετε κλικ στο κουμπί Clip στο δίκτυο για να μεταφερθείτε στο Office online [2].
  2. Αναζητήστε και κατεβάστε τα αρχεία πολυμέσων που θέλετε.
  3. Ακολουθήστε τα βήματα 3-5 ανωτέρω για να τα εντοπίσετε και να τα καταχωρήσετε στην Οργάνωση clip.

Προσθήκη clip από έγγραφο του Office

 1. Ανοίξτε το έγγραφο του Office (ένα βιβλίο του Excel, μια παρουσίαση του PowerPoint κ.λπ.) που περιέχει το clip.
 2. Σύρετε το clip σε έναν φάκελο της Οργάνωσης clip.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία πολυμέσων μόνο στον φάκελο Οι συλλογές μου ή σε έναν από τους υποφακέλους του.
  • Η Οργάνωση clip δημιουργεί αυτόματα τον φάκελο Οργάνωση clip της Microsoft στις εικόνες του χρήστη, και εκεί αποθηκεύει το αρχείο με ένα τυχαίο όνομα, και με μορφή png. Π.χ. C:\Χρήστες\[Όνομα χρήστη]\Οι Εικόνες μου\Οργάνωση clip της Microsoft\CGEAA9.png.

Προσθήκη clip από σαρωτή ή φωτογραφική μηχανή

 1. Τοποθετήστε την εικόνα στον σαρωτή ή συνδέστε την φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή.
 2. Στην Οργάνωση clip κάνετε κλικ στο μενού Αρχείο και από την εντολή Προσθήκη clip σε Οργάνωση επιλέξτε Από Σαρωτή ή φωτογραφική μηχανή.

  εισαγωγή εικόνας από σαρωτή ή φωτογραφική μηχανή

  Εικ. 3 Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή ή φωτογραφική μηχανή

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή ή φωτογραφική μηχανή (εικ. 3) επιλέξτε την συσκευή και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:

  Η χαμηλή ανάλυση (Ποιότητα web) δημιουργεί εικόνα μικρού μεγέθους, για προβολή στην οθόνη. Με την υψηλή ανάλυση (Ποιότητα εκτύπωσης) η εικόνα είναι μεγαλύτερη αλλά εκτυπώνεται καλύτερα.

  • Αν έχετε επιλέξει τον σαρωτή ορίστε την ανάλυση που θέλετε και κάνετε ένα από τα επόμενα:
   • Κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή για να εισαγάγετε άμεσα την εικόνα στην Οργάνωση clip.
   • Κάνετε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένη εισαγωγή για να εμφανίσετε το πρόγραμμα σάρωσης του σαρωτή σας και να ρυθμίσετε τις επιλογές σάρωσης.
  • Αν έχετε επιλέξει την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή κάνετε τα επόμενα:
   1. Κάνετε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένη εισαγωγή. (Οι επιλογές ανάλυσης και άμεσης εισαγωγής είναι απενεργοποιημένες).
   2. Στο πλαίσιο διαλόγου Λήψη εικόνων από [όνομα μηχανής] επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Λήψη εικόνων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Οργάνωση clip αποθηκεύει τις εικόνες είτε του σαρωτή είτε της φωτογραφικής μηχανής στον φάκελο Οργάνωση clip της Microsoft, στις εικόνες του χρήστη, χρησιμοποιώντας ένα τυχαίο όνομα και τύπο jpg. Π.χ. C:\Χρήστες\[Όνομα χρήστη]\Οι Εικόνες μου\Οργάνωση clip της Microsoft\CE37D0E9.jpg. Ταυτόχρονα δημιουργεί μία συλλογή με όνομα το όνομα της συσκευής, όπου κατατάσσει τις εικόνες.

Αποδεκτές μορφές αρχείων πολυμέσων

Οι βασικές μορφές αρχείων πολυμέσων που μπορείτε να εισαγάγετε στην Οργάνωση clip είναι οι επόμενες:

Πίνακας 1: Κυριότερες μορφές αρχείων πολυμέσων

Τύπος αρχείου Επέκταση
Μετα-αρχείο των Windows .wmf, .emf
Windows bitmap .bmp, .dib, .rle
Computer Graphics Metafile .cgm
Graphics Interchange Format .gif
Joint Photographic Experts Group .jpeg, .jpg
Portable Network Graphics .png
macintosh PICT .pct
Tagged Image File Format .tiff, .tif
Vector Markup Language .vml
Αρχεία πολυμέσων των Windows .avi, .asv, .asx, rmi, .wma, .wax, .wav

Η Οργάνωση Clip υποστηρίζει επίσης αρκετούς άλλους γνωστούς τύπους αρχείων πολυμέσων. Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο στην Οργάνωση Clip, αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί το πρόγραμμα εγκατάστασης του Microsoft Office δεν εγκατέστησε αυτόματα το φίλτρο για το συγκεκριμένο τύπο. Εκτελέστε πάλι τo πρόγραμμα Εγκατάστασης για να αναθεωρήσετε ή να ενημερώσετε τη λίστα με τα φίλτρα γραφικών που υποστηρίζονται.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/open_clip_organizer.html

[2] http://office.microsoft.com/el-gr/images

Δημοσίευση: Δευτέρα, 22 Νοε 2010